Oljefondet satser på selskaper som Storebrand ekskluderer

Storebrand har kastet ut fire gruveselskaper som de mener bryter med retningslinjer for naturrisiko. Oljefondet investerer milliardbeløp i tre av disse.

Sjef for Oljefondet Nicolai Tangen. Her på sitt kontor i Oslo.
Publisert: Publisert:

Storebrand vil ikke lenger investere i selskaper som deponerer gruveavfall i sjø eller selskaper som vil utvinne mineraler på havbunnen.

– Vi ser en skremmende utvikling når det gjelder naturmangfold, sa konserndirektør Jan Erik Saugestad i Storebrand til E24 forrige uke.

Storebrand har kastet ut fire selskaper som de mener bidrar til å ødelegge sårbar natur.

Storebrand setter nå strengere naturkrav til selskaper. Her er konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand Jan Erik Saugestad.

Tre av disse selskapene investerer derimot Oljefondet i. Det gjelder:

  • Kanadiske First Quantum Minerals Ltd, hvor Oljefondet har en eierandel på 0,8 prosent, til en verdi av 1,2 milliarder kroner.
  • Sørafrikanske Harmony Gold Mining CO Ltd, hvor Oljefondet har en eierandel på 2,15 prosent til en verdi av 488 millioner kroner.
  • Australske Newcrest Mining Ltd, hvor Oljefondet har en eierandel på 2,19 prosent til en verdi av 2,8 milliarder kroner.

Pågående dialog med gruveselskaper

E24 har stilt spørsmål til Oljefondet om de vil vurdere å ekskludere selskaper basert på lignende miljøkriterier som Storebrand.

Pressesjef Line Aaltvedt svarer ikke på spørsmålet, men opplyser om at Oljefondet har en pågående dialog med gruvesektoren om hvordan de håndterer sin påvirkning på miljø og samfunn.

– Som ansvarlig investor har fondet klare forventninger til selskapene vi investerer i om hvordan de skal forholde seg til globale utfordringer i sin selskapsstyring, sier Aaltvedt til E24.

Hun viser til at Oljefondet har forventninger til selskaper om bærekraftig bruk av havet og biologisk mangfold og økosystemer.

– Vi har hatt tett dialog med både sivilsamfunn og selskaper i porteføljen vår som bruker eller planlegger å bruke sjødeponier.

Les også

Storebrand ekskluderer fire gruveselskaper: – Vi ser en skremmende utvikling

Ber selskaper respektere anerkjente prinsipper

I forventningsdokumentene til Oljefondet bes selskaper om å ha «robuste retningslinjer for hvordan de tilnærmer seg sensitive områder, og at de skal unngå forstyrrende drift i beskyttede områder», ifølge Aaltvedt.

At selskapene skal respektere internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer, ligger til grunn.

– I disse dialogene understreker vi våre forventninger om bærekraftig bruk av havet, spesielt at selskap som driver med mineralutvinning som kan negativt påvirke havet, bør gjennomføre detaljerte miljøutredninger og følge føre-var-prinsippet, sier Aaltvedt.

Pressesjef Line Aaltvedt i Oljefondet.

Oljefondet deltar også i arbeidsgruppen til Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). De er i ferd med å utarbeide veiledning for gruvesektoren rundt hvordan de skal håndtere og rapportere på naturrisiko.

– Ved å bidra inn mot denne type initiativer håper vi å kunne bidra til å løfte bærekraftsstandardene i bransjen som helhet, sier Aaltvedt.

Les også

Oljefondet største investor i selskaper knyttet til israelske bosetninger

Viser til Etikkråd

I tillegg til å kaste ut gruveselskaper som driver med sjødeponi, vil også Storebrand vurdere å ekskludere selskaper som borer etter olje i Arktis.

Selskaper som har mer enn fem prosent av inntektene fra Arktis vil settes på en såkalt «observasjonsliste».

E24 har stilt Oljefondet spørsmål om fondet har vurdert noe lignende. Dette svarer ikke Aaltvedt på.

Hun viser derimot til at Oljefondet har et uavhengig Etikkråd som har ansvar for å overvåke selskapene fondet er investert i.

De har også ansvar for å anbefale utelukkelse eller observasjon dersom det er uakseptabel risiko for grove normbrudd basert på etiske retningslinjer.

– Kriteriene for utelukkelse eller observasjon omfatter alvorlig miljøskade, sier Aaltvedt.

Les også

Oljefondet er tredje største investor av fossilt i Afrika

Publisert: