Mindre penger å tjene på gamle rigger

Dagratene faller og kontraktsdekningen krymper.<br>

Publisert: Publisert:

Dagratene faller og kontraktsdekningen krymper. Riggmarkedet opplever nå at enkelte riggtyper ikke lenger er så etterspurte. Det er de såkalte 4.generasjonsriggene som nå opplever at det er utfordrende å måtte konkurrere mot de nye ultra dypvannsriggene, og trenden er at det er sistnevnte som gjerne stikker av med de lukrative og lange jobbene. Kontraktsdekningen for dypvannsrigger som kan operere på mellom 5000 og 7500 fot har gått sakte, men sikkert ned. – De siste årene har det kommet inn rundt regnet et tyvetalls nye ultra dypvannsrigger hvert år, og dette har medført at oljeselskapene har flere rigger å velge mellom i høyendesegmentet. Som en konsekvens av dette synes det nå som om det er noe vanskeligere å få gjort like gode slutninger på 4. generasjonssemier. Det sier rigganalytiker Bjørn Thoresen i Swedbank First Securities til Offshore.no. Han følger alle de store riggselskapene og har merket seg at flere av dem snakker nå snakker åpent om denne trenden. Selvskaper som Transocean, Diamond Offshore og Noble har alle kommentert utviklingen nylig. I løpet av sommeren har to konkrete kontrakter blitt undertegnet som har økt oppmerksomheten rundt det at dagrateforskjellen mellom de noe eldre dypvannsriggene og de nyeste ultra dypvannsriggene øker. Ensco inngikk ny leieavtale med Total for ENSCO DS-2 i Angola. Ekspertene forventet dagrate på godt over 500.000 dollar, men avtalen ble både svakere og kortere. Riggen skal bore i 12 måneder og oppnådde 439.000 dollar. Også riggkjempen Transocean har fått merke at det er vanskeligere å lande like gode avtaler for denne type rigger. GSF Explorer fikk ny kontrakt for boring i India. Avtalen med ONGC gir 412.000 dollar dagen – mot 529.000 i forrige avtale. Også denne kontrakten varer i ett år. – Denne utviklingen har vært i emning en stund, og blir mer synlig nå som en god del rigger i denne klassen nærmer seg å gå av kontrakt. Backlog kontrakter per riggtype

Les hele saken med abonnement