Studie om 100 prosent fornybar energi i Europa: – Det er absolutt mulig

Det er mulig å gjøre Europas energisystem 100 prosent fornybart allerede innen 2040, hevder finske LUT University og europeisk solbransje i en studie.

Dette er et av italienske Enis solkraftprosjekter.
Publisert: Publisert:

Et 100 prosent fornybart energisystem i Europa krever at fossile energikilder fases helt ut og primært erstattes med solkraft og vindkraft kombinert med batterier, hydrogen og biogass.

Det skriver finske LUT University og solbransjens organisasjon SolarPower Europe i en fersk studie.

I dag er 86 prosent av EUs energiforbruk dekket av olje, gass og kull, og det vil kreve betydelige investeringer for å redusere andelen. Men det er mulig, og dessuten mer lønnsomt enn å gå for mindre ambisiøse mål, ifølge rapporten.

Det å satse på 100 prosent fornybar energi gir lavere energikostnader per enhet, og er derfor mer kostnadseffektivt enn å sette lavere ambisjoner, hevder rapportforfatterne.

– Det er absolutt mulig med et 100 prosent fornybart energisystem, fra et teknisk perspektiv. Det er også det mest lønnsomme og tryggeste valget for å oppnå klimanøytralitet i Europa innen 2050, sier dr. Christian Breyer, som er professor i soløkonomi ved LUT University.

– Vi har rene energikilder, og nå handler det om å utvikle den rette politikken for å øke utbyggingen. Handler vi nå, kan vi begrense klimaendringene og gi en lysere fremtid for neste generasjon, sier han.

Les også

Skal bruke milliarder på vind og sol: – Vil skje i løpet av 2020

Sol blir svært viktig

Det er særlig sol- og vindkraft som må sørge for energien i et Europa som ikke skal slippe ut CO₂, ifølge studien.

– Et 100 prosent fornybart system i Europa vil hovedsakelig handle om solenergi, skriver LUT University i rapporten.

Solkraft vil kunne utgjøre over 60 prosent av strømproduksjonen i Europa i rapportens to scenarioer med 100 prosent ren energi i enten 2040 eller 2050.

Dette vil kunne skape over fire millioner jobber innen solenergi i Europa til 2050, anslår rapporten.

For å få oppnå målene rapporten trekker opp, må det installeres 7,7 millioner megawatt solkraft innen 2050. I dag er det installert 150.000 megawatt. Dette krever at man må installere ytterligere 250.000 megawatt kapasitet per år.

– Det er ti ganger mer enn det som ble installert i fjor, skriver rapportforfatterne.

Solkraft utgjør i dag fem prosent av EUs strømforsyning, men kostnadene har falt svært mye, og potensialet er derfor enormt, ifølge rapporten.

Det er mulig å omstille Europa til 100 prosent fornybar energi innen 2050, ifølge en rapport fra finske LUT University og SolarPower Europe.
Les på E24+

Derfor kan Norge vinne hydrogen-krigen

Mener hydrogen blir viktig

Rapportforfatterne mener også at hydrogen blir svært viktig for å nå Europas klimamål. Den norske børsfavoritten Nel er en av aktørene i markedet for elektrolysører som skiller ut hydrogen fra vann ved hjelp av strøm.

– Elektrolysører for hydrogenproduksjon er også en nøkkelteknologi i dette scenarioet, siden fornybart hydrogen må bidra til full avkarbonisering av varme- og transportsektorene etter 2030, og bli Europas andre sentrale energibærer, sier SolarPower Europe-rådgiver Michael Schmela.

– Energilagring er også viktig for å sikre uavbrutt energitilgang, og batterier er anslått å bidra med opptil 70 prosent av lagringen, sier han.

Les på E24+

Fem «ukjente» norske grønne selskaper du bør vite om

Fossiltung transportsektor

EU-kommisjonen har satt seg ambisiøse mål om netto nullutslipp innen 2050, og det er ingen tvil om at det blir en krevende oppgave å fase ut de enorme mengdene kull, gass og olje som brukes på kontinentet.

– Til tross for veksten innen fornybar energi i kraftsektoren i EU til 32 prosent i 2018, henger resten av energisektoren igjen, skriver rapportforfatterne.

De peker på at varmeproduksjonen i Europa er tungt avhengig av fossil energi som gass, og at bærekraftige energiløsninger som biogass bare står for rundt 20 prosent av oppvarmingen.

Les også

Bygger Nordens største solcellepark

– I transportsektoren er fornybarandelen enda lavere, på åtte prosent, sier rapporten.

Transportsektoren står for 40 prosent av EUs energietterspørsel, fordelt på sektorer som veitransport, jernbane, skipsfart og luftfart. Dette er den eneste sektoren i EU hvor utslippene er på vei oppover.

– Tross bedre effektivitet står transportsektoren for to tredjedeler av oljeforbruket, siden all dominerende transportteknologi er avhengig av fossilt, oljebasert drivstoff, skriver rapportforfatterne.

Rapportens anslag for andelen strømproduksjon fra ulike kilder frem mot 2050.
Les på E24+

EU mot netto null i 2050, men uten Polen helt på plass

Må elektrifisere samfunnet

Overgangen til et 100 prosent fornybart samfunn vil kreve at mer av samfunnet drives på strøm, ifølge rapporten. De beskriver en dramatisk omlegging.

  • forbrenningsmotorer må erstattes med elektriske motorer
  • elektrisk oppvarming og geotermisk varme må erstatte fossil energi til varmeproduksjon
  • strøm må brukes til å produsere hydrogen og syntetiske drivstoff som metan, diesel og jetdrivstoff til transportsektoren, og til å drive industriprosesser som krever sterk varme

Rapporten understreker at et samfunn drevet på strøm er mer energieffektivt et fossildrevet samfunn. For eksempel er elbiler mye mer effektive enn fossilbiler, hvor mye energi går tapt i form av varme.

Dette betyr også at omstillingen ikke vil kreve at energiforbruket øker noe særlig i de neste tiårene, ifølge rapportforfatterne.

Les også

Største boom i solkraft i EU siden 2010: Markedet har steget 104 prosent i år

Ønsker 100 prosent fornybart EU

I forordet til studien sier Luxembourgs energiminister Claude Turmes at han sammen med kollegaer fra Danmark, Østerrike, Irland, Litauen og Spania har bedt EU om å åpne for 100 prosent ren energi i sine klimascenarioer til 2050.

Turmes tror det er mulig for EU å bli helt klimanøytralt innen 2040.

– Studien påpeker fordelen ved å velge en vei mot 100 prosent fornybar energi, som den mest kostnadseffektive måten å oppnå klimanøytralitet på før 2050, og gjøre Europas energisystem mindre avhengig og mer robust, sier Turmes.

Les på E24+

Studie: Sol- og vindkraft beste løsning for miljø og folkehelse

Energiflyten i det europeiske energisystemet i 2020.
Slik kan energiflyten i Europa bli i 2050, ifølge det moderate scenarioet i rapporten.
Publisert:

Her kan du lese mer om