KrF sa nei til oljeleting i nye områder

KrF sier nei til oljevirksomhet i nye områder. Partiets oljekompromiss mellom en utålmodig ungdomsorganisasjon og sterke vest-norske næringsinteresser, er å fortsette oljeleting bare i modne områder.

MILD INNSTRAMNING: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sammen med sin politiske rådgiver Maria Moe. på landsmøtehotellet Bristol i Oslo, der partiledelsen var samlet for å delta på det det digitale partilandsmøtet.
Publisert: Publisert:

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad kaller vedtaket for «en mild innstramning» i partiets olje- og gasspolitikk.

I partiprogrammet som KrFs digitale landsmøte vedtok lørdag, sier KrF at fremtidige lisenstildelinger på norsk sokkel «må begrenses til utvidelser eller forlengelse av allerede eksisterende produksjon i modne områder».

Et forslag om å avvikle norsk oljevirksomhet innen 2035 fra KrF-ungdommen, ble avvist av flertallet på KrF-landsmøtet.

Les også

Venstre går imot nye letelisenser på norsk sokkel

Unngå sårbare områder

– Vi er opptatt av at nye tillatelser ikke skal være i sårbare områder, men der hvor det nå pågår produksjon, og der det ligger rørledninger, der hvor det er mer lønnsomt å bygge ut, sier KrF-lederen.

I partiprogrammet sier KrF at etterspørselen etter olje og gass vil synke.

«Dette vil føre til at storskala petroleumsaktivitet på norsk sokkel vil bli redusert betydelig på sikt», uttaler KrF.

Åpner nye områder nå

Om kort tid skal regjeringen som KrF sitter i, foreta tildeling av nye områder i den 25.konsesjonsrunden.

Regjeringen utlyste den 25.konsesjonsrunden i november i fjor, med åtte områder i Barentshavet og ett i Nordsjøen. Da ble det varslet at tildelinger vil foretas i løpet av andre kvartal i år, altså før sommeren.

– Får vedtaket betydning på KrFs syn i denne runden?

– Partiprogrammet gjelder for neste stortingsperiode. Det er vårt grunnlag for forhandlinger om en ny regjeringsplattform etter valget, sier Ropstad.

Klimarisiko

Han viser til at KrF fra før har ønsket å holde områder nord og øst i Barentshavet fri for petroleumsvirksomhet.

– Både økonomi og klimarisiko tilsier at en må tenke seg om hvilke områder man skal tillate virksomhet i. Når det går i gjennomsnitt 16 år fra funn til eventuell produksjon, så er det lett å se risikoen. Det tror jeg ikke oljeselskapene er uenige i. sier Ropstad.

KrF er dermed langt på vei enig med regjeringspartner Venstre, som på landsmøtet forrige helg vedtok at det ikke at det skal tilbys nye lisenser til oljeleting.

Men her er de to regjeringspartiene ikke enige: Venstre vedtok også å avvikle leterefusjons-ordningen, hvor staten refunderer kostnadene for leting til selskaper som ikke er i posisjon til å trekke disse utgiftene fra på skatten. Men flertallet på KrFs landsmøte avviste et lignende forslag.

Les på E24+

Han valgte oljejobb: – Det har vist seg å være lurt

Publisert: