Oljebransjen om vekterstreiken: – Vi trykker på den store alarmknappen

Norsk olje og gass mener vekterstreiken kan koste flere hundre millioner kroner i uken fremover. Men vekterne tror ikke på tvungen lønnsnemnd.

STORE TAP: Norsk olje og gass, med Anniken Hauglie i spissen, frykter at oljefelt må stenge på grunn av vekterstreiken.
Publisert:

Vektere er tatt ut i streik ved heliporter langs kysten, og gjør dermed vaktbytte ved oljeplattformene vanskeligere. I tillegg rammes prosjekter under utbygging.

– Vi trykker på den store alarmknappen nå, fordi konsekvensene er veldig alvorlige for norsk sokkel, både for personell og operasjonene, sier leder for Norsk olje og gass, Anniken Hauglie til E24.

Mangel på ansatte kan redusere produksjonen betraktelig på norsk sokkel, frykter bransjeforeningen.

– Dette skjer i samme år som næringen måtte be om hjelp fra samfunnet. Vi sto i knestående på grunn av pandemien og oljeprisfall, og dette er veldig, veldig alvorlig, sier Hauglie.

Les også

Streikefare i oljeservicegigant

Kan tape 900 millioner i uken

E24 skrev fredag at rundt 5.000 Equinor-ansatte ikke kommer seg til eller fra installasjonene ute i havet. Det betyr blant annet at rundt 450 arbeidere ikke kommer seg ut til Martin Linge- eller Johan Sverdrup-feltene.

– Hvis de prosjektene får utsatt oppstart gir det et tap på 900 millioner kroner per uke, sier Hauglie.

Det er Equinor selv som har beregnet den reduserte nåverdien for feltene.

Equinor regner også med at en nedtrapping av boreaktivitetene ved deres plattformer betyr reduserte inntekter på 220 millioner kroner i uken, ifølge tall E24 har fått av Norsk olje og gass. Det kommer i tillegg til kostnader på over 100 millioner kroner i uken på grunn av manglende personellbytter.

– Det er snakk om enorme verdier for selskapet og fellesskapet, sier Hauglie.

Les også

Vekterstreiken: Equinor utelukker ikke stopp i oljeproduksjonen

Må stenge felt

Hauglie trekker frem at det er særlig de siste ukene man har begynt å merke alvoret i situasjonen, nå som mer eller mindre alle heliportene er stengt eller har redusert kapasitet.

– Alt som fører til redusert aktivitet er alvorlig for oss, for økonomien er såpass stor. Alvorligheten har eskalert gradvis ved hvert uttak, men nå merker vi at det er veldig stor bekymring fordi dette varer over tid, sier Hauglie.

Vekterstreiken har vart siden midten av september, og er en av de lengste i nyere tid i Norge.

– Hvor lenge kan streiken vare før det blir ordentlig alvorlig? 

– Ikke veldig mange dager. Mange av våre felt vil bli stengt hvis dette fortsetter, og vi begynner å stenge felt i løpet av de neste ukene. Vi er på overtid allerede, sier Hauglie.

Equinor har allerede sagt at de ikke utelukker å måtte stenge ned produksjon hvis logistikken mellom hav og land ikke går opp.

STREIKER: Vekterstreiken har vart i 11 uker og rammer blant annen helikoptertrafikken.

Anlegg stengte i én dag

Prosessanlegget Nyhamna stengte ned lørdag etter at fire vektere ble tatt ut i streik ved anlegget. Nyhamna tar imot gass fra Aasta Hansteen- og Ormen Lange-feltene.

Operatøren Gassco fikk ikke innvilget dispensasjon fra streik ved anlegget, men lørdag kveld hadde Shell, som står for beredskapen ved anlegget, funnet en annen løsning, meldte NRK. Beredskapsoppgavene skal ivaretas med egne ressurser, ifølge Gassco.

Da det ble kjent at Nyhamna kunne rammes av vekterstreiken tidligere denne uken, spurte E24 Arbeids- og sosialdepartementet om de ville foreta seg noe.

«Streik er et lovlig virkemiddel. Det er partenes ansvar å finne en løsning også i denne situasjonen. Arbeids- og sosialdepartementet følger med på streiken på vanlig måte», skrev departementet i en uttalelse.

Les også

Mener selskapene snor seg unna streikebryteri under vekterstreiken

Tror ikke på tvungen lønnsnemnd

Det er Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) som har over 2.000 vektere i streik.

Når olje- og gassbransjen nå roper varsku om store tap håper forbundssekretær Terje Mikkelsen i NAF at det kan legge press på NHO Service og Handel, som er arbeidsgiverparten i lønnsforhandlingene.

I begynnelsen av streiken holdt forbundet seg unna olje- og gassbransjen, men streiken har blitt trappet opp i flere runder til også å ramme den.

– Da vi startet konflikten var vår tanke at vi skulle ta det veldig forsiktig med tanke på den situasjonen Norge er i, og i liten grad ramme tredjeparter. Nå har vi kommet såpass langt at vi må stramme til litt, sier Mikkelsen.

– Tror du frykten for tap i oljebransjen fører til at dette går til tvungen lønnsnemnd?

– Det er ikke noen umiddelbar fare for liv og helse, så jeg ser ikke helt det, sier Mikkelsen og påpeker at det er en vurdering regjeringen tar.

– Vi har vært bevisst hele veien på å holde oss unna smittevern og sykehus for å unngå tvungen lønnsnemnd, sier Mikkelsen.

Les også

Kritisk til Equinors streikefinte

Har gått til lønnsnemnd før

Også i 2012 ble oljebransjen rammet av streik. Oljearbeidere streiket i rundt to uker før de ble stanset av en tvungen lønnsnemnd.

Da var arbeidsgiversiden, Oljeindustriens Landsforening (OLF), klare for å innføre en lockout på norsk sokkel, og altså hindre de ansatte i å jobbe. Da ville all norsk olje- og gassproduksjon stoppet opp og gitt tap for selskapene og samfunnet på 1,8 milliarder kroner dagen, ifølge beregninger gjort av OLF.

– Var oljeinntektene den primære grunnen til at det ble tvungen lønnsnemnd?, spurte E24 daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

– Nei, her er det flere faktorer. Det er tilliten til Norge som leverandør, som er det første som svekkes. Så er det leveransen til Europa. Også er det selvfølgelig den økonomiske biten, men det skal mye til før man går inn med lønnsnemnd bare på grunn av det, sa Bjurstrøm for seks år siden.

Les på E24+

Flesland taper 800 millioner: – Redd jeg mister jobben min nå

Publisert: