Lover å bli «klimanøytralt» i 2035: Drivstoffkjempe skjerper klimamål

Det svenske drivstoffselskapet Preem fremskynder eget klimamål og lover å være «klimanøytralt» i 2035. – Lurt å gjøre dette fortere, sier Norgessjef Audun Enger-Olsen i Preem.

Dette er svenske Preems raffineri i Lysekil.
Publisert: Publisert:

Preem er Sveriges største aktør innen olje, og driver blant annet to store oljeraffinerier i Göteborg og Lysekil og 520 bensinstasjoner.

Selskapet leverer også bensin og diesel til Norge. Over 100 millioner fat olje går gjennom selskapets raffinerier årlig.

Nå vil selskapet fremskynde sitt mål om klimanøytralitet fra 2045 til 2035. Det forrige målet ble satt i 2019.

– Man kan velge å se på dette som en trussel, men vi velger å se det som en mulighet. Derfor mener vi det er lurt å gjøre dette fortere enn vi tidligere har lovet, sier Audun Enger-Olsen, som er sjef for Preem Norge, til E24.

Den svenske miljøbevegelsen er imidlertid skeptisk til Preems satsing på løsninger som biodrivstoff. Svenske Greenpeace har tidligere omtalt dette som en falsk løsning. Preem eies av forretningsmannen Mohammed H. Al Amoudi.

Kundene står for store utslipp

Ifølge SVT vil Preem kutte utslippene sine med 85 prosent fra 2018 til 2035, og kompensere resten med CO₂-lagring.

Preem ønsker at virksomheten skal være på linje med målene i Parisavtalen, og da må utslippene ned. Ikke bare i raffineriene, men også utslippene som oppstår når kundene forbrenner selskapets produkter (Scope 3).

Hvis man måler hele Preems verdikjede, så står den for CO₂-utslipp på hele 50 millioner tonn årlig, som tilsvarer hele Norges utslipp. Det viser tallene i Preems bærekraftsrapport for 2020.

Av disse utslippene oppgir Preem at 10 millioner tonn skjer i Sverige, to millioner tonn i Norge og 38 millioner tonn i andre deler av Vest-Europa.

Dette er tiltakene som Preem mener kan bidra til å gjøre selskapet klimanøytralt:

  • Tilpasse raffineriene slik at fossil råolje kan byttes ut med fornybare råvarer, blant annet råtallolje som dannes i produksjonen av papirmasse
  • Etablere anlegg for CO₂-fangst. Preem var et av selskapene som i fjor underskrev en intensjonsavtale med Equinor om å bli kunde for lagringsprosjektet Northern Lights i Øygarden
  • Erstatte naturgass med fornybar gass og produksjon av fossilfri LPG
  • Tilpasse produksjonskapasiteten og bre ut virksomheten til å inkludere flere tilbud og produkter som etterspørres i et bærekraftig samfunn
Les også

Oljekjempen tror CO₂-lagring vil lønne seg: – Vi er helt sikre

Erstatter råolje med biologisk materiale

Enger-Olsen peker på at selskapet blant annet skal erstatte fossil naturgass i produksjonen med det han omtaler som fornybar gass.

– Men størsteparten av utslippene er knyttet til forbrenningen av drivstoff blant kundene våre. Derfor er den største endringen vi nå gjør er å erstatte fossilt råstoff med fornybart råstoff, sier Enger-Olsen.

– Hvilke råstoff er det?

– Vårt utgangspunkt er avfall og rester fra skog- og papirindustrien som er stor i Sverige, og matvarer og landbruk.

– Dere kaller dette for fornybar diesel?

– Det er karbon- og hydrogenkjeder du lager, og det kan komme fra ulike kilder. Dette blir i praksis et produkt som erstatter og går om hverandre med det fossile. Målet vårt er å lage produkter som kan brukes i eksisterende maskiner og utstyr og erstatte det fossile, sier han.

– Behov for alle mulige teknologier

Bærekraften i biobasert drivstoff kommer litt an på hvordan det produseres. Også drivstoff laget av biologisk materiale gir CO₂-utslipp når det forbrennes, slik som fossilbasert drivstoff.

EU stiller krav om at slikt drivstoff skal redusere utslippene betraktelig sammenlignet med fossilbasert drivstoff.

Det har vært kritikk mot denne typen løsninger. Er dette egentlig helt fornybart?

– Det vil jeg absolutt påstå at det er. Man kan diskutere tidsperspektivet. Men når vi ser det store bildet så står vi overfor en stor, grønn omstilling. Det er mange ting som vil bidra, sier Enger-Olsen.

– Det vil være behov for alle mulige teknologier som kan bidra, fra hydrogen og ammoniakk til strøm, sammen med flytende biodrivstoff. Alle vil ha sitt formål, og vårt bidrag er å levere flytende drivstoff. Det vil også være en løpende vurdering hvilke råvarer man kan velge som gjør at det er et bærekraftig alternativ, sier han.

– Men fornybar diesel gir fortsatt CO₂-utslipp på kort sikt, selv om råstoffet er fornybart?

– Det går inn i et kretsløp når det er biobasert. Så kan du diskutere kretsløpstiden. Vårt utgangspunkt ved å bruke rester og avfall er at dette allerede eksisterer, og at vi da utnytter det til drivstoff. Vi skal ikke sørge for at det hugges ned mer tømmer, men bruker det som er igjen etter at man har laget andre produkter, sier Enger-Olsen.

Droppet utvidelse av raffineri

Preem har lagt bort planene om en planlagt storstilt utvidelse av raffineriet i Lysekil for rundt 15 milliarder kroner, etter store protester fra miljøvernere fordi prosjektet ville øke CO₂-utslippene.

Nå forsøker selskapet å ta i bruk en økende andel ikke-fossile råstoff. Ved raffineriet i Göteborg lager selskapet det som omtales som fornybar diesel av råtallolje, som stammer fra papirproduksjon, i det såkalte Green Hydro Treater Plant-anlegget.

Selskapet har også begynt produksjon av drivstoff basert på antatt fornybart materiale ved raffineriet i Lysekil, i det såkalte Synsat-anlegget.

I Lysekil har også Preem bygget ut et pilotanlegg for CO₂-fangst, med støtte fra den svenske Energymyndigheten og norske Climit. Prosjektet er et samarbeid med Chalmers, Sintef, Aker Solutions og Equinor.

På sikt kan CO₂ fra Preems produksjon potensielt bli fraktet til vestlandskysten i Norge for lagring ved Equinors Northern Lights-prosjekt.

Les også

Preem skroter milliardplaner etter klimaprotester

Selger drivstoff til norske aktører

Preem har om lag 1.500 ansatte, og 950 av disse jobber ved selskapets raffinerier. Selskapet omsatte for rundt 68 milliarder svenske kroner i 2020.

– Hvilken virksomhet driver Preem i Norge?

– Vi har et eget depot i Sandefjord. Ut over det samarbeider vi og kjøper og selger bensin og diesel til andre aktører, som fraktes med skip til depoter langs kysten i Norge, sier Enger-Olsen.

Publisert: