Fersk NVE-rapport: Her kan Norge bygge ut havvind

20 områder langs kysten kan utredes for havvind, foreslår en ekspertgruppe ledet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Publisert:

NVE legger frem sine råd til Olje- og energidepartementet på en pressekonferanse i Oslo tirsdag ettermiddag.

Direktoratet har fått jobben med å identifisere hvilke områder på sokkelen som kan være aktuelle for havvind. Etter planen skal første runde med tildeling av områder skje i høst, mens andre runde skal komme i 2025.

Foreslår å utrede 20 områder

Rapporten fra NVE er utarbeidet i samarbeid med Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Forsvarsbygg.

Dette er områdene som foreslås utredet:

Dette er forslaget til områder som kan utredes for å finne arealer som er best egnet for havvind. NVE understreker at man fortsatt ikke sitter på fasiten for hvor mye havvind det skal bygges eller hvor.

– Sammen med flere direktorater og fagmiljøer har vi identifisert 20 havområder med gode vindressurser, der interessekonfliktene mellom miljø, fiskeri og andre næringer er relativt lave, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Han sier at han håper arbeidet som nå er gjort, vil skape et godt grunnlag for å diskutere havvind i Norge.

– Få kjente interessekonflikter

De foreslåtte områdene utgjør til sammen et areal på rundt 54.000 kvadratkilometer, ifølge Anette Ødegård, seniorrådgiver i NVE.

– Vi vurderer områdene som teknisk egnede, og med få kjente interessekonflikter. Men det betyr ikke at de er uten interessekonflikter, sier Ødegård.

Gruppen har funnet mye mer areal enn det som er nødvendig for å bygge ut 30 gigawatt, som er regjeringens ambisjoner innen 2040.

For å nå regjeringens mål om 30 gigawatt havvind trengs det ifølge NVE arealer på mellom 4.000 kvadratkilometer og 26.000 kvadratkilometer, alt etter hvor tett turbinene står.

Det minste området kreves hvis man installerer 7,5 megawatt kapasitet per kvadratkilometer, mens det større området kreves hvis det blir installert 3,5 megawatt per kvadratkilometer.

– Større arealer gir oss mer handlingsrom til å kutte og fjerne områder i senere runder, og likevel nå målet om 30 gigawatt, sier Ødegård.

Hun presiserer at områdene er identifisert på bakgrunn av eksisterende kunnskap og kartdata, og at det er behov for mer kunnskap om hvilke virkninger havvind vil få.

Program på høring

Olje- og energiminister Terje Aasland sier NVEs arbeid med å identifisere nye områder gir et godt kunnskapsgrunnlag for diskusjonen om hvilke arealer som kan bygges ut på en måte som også ivaretar andre viktige samfunnshensyn.

— Sameksistens med andre næringer og at det tas hensyn til viktige miljøverdier er en helt grunnleggende forutsetning, sier Aasland i en pressemelding.

Kunnskapsgrunnlaget fra NVE vil utgjøre en viktig del av regjeringens arbeid med å åpne nye områder for energiproduksjon til havs.

Før det gjøres, skal det gjennomføres en strategisk konsekvensutredning, som NVE har utarbeidet et forslag til program for.

Dette programmet er nå sendt på høring med frist 12. juni.

Les også

Frykter konflikter rundt havvind: – Klart det er risiko

Vindkraft er omstridt

Det er gått fire år siden NVE la frem et lignende forslag om hvor det var mulig å bygge ut mer vindkraft på land. Det fikk hard medfart i en høringsrunde, fra kommuner, lokale aksjonsgrupper, turistforeninger og reindriftsnæring. Bare et halvt år senere la daværende statsminister Erna Solberg hele forslaget i skuffen.

Havvind er ikke lønnsomt med normale norske kraftpriser, slik som vannkraft og vindkraft på land. De senere årene har likevel mange partier gått inn for at havvind skal sikre mye av den kraften som trengs hvis industrien, oljebransjen og transportsektoren skal gå bort fra fossil energi for å kutte utslipp.

Støre-regjeringen har store ambisjoner for havvind, med planer om å tildele arealer for 30 gigawatt innen 2040. Samtidig er det også bekymringer for sameksistens med livet i og på havet, og med fiskeriene.

– Ser vi på erfaringene med olje- og gassnæringen så har fiskeriene vært skadelidende og blitt nedprioritert i møte med en sterk kraftnæring. Vår frykt er at det skal skje igjen, sa rådgiver Hanna Bauge i bransjeorganisasjonen Fiskebåt til E24 nylig.

Myndighetene må ta hensyn til en rekke faktorer når de tildeler områder til havvind. Blant annet må de vurdere effekten på livet i havet og fuglelivet, korallrev, infrastruktur som olje- og gassrør, kraftkabler og internettkabler, verneområder, olje- og gassinstallasjoner.

Andre viktige faktorer er vindressursene i de aktuelle områdene, hvor lange kabler som kreves for å sende kraften til land, hvor store arealer som er tilgjengelige for utbyggerne og hvor dypt havet er i det aktuelle området. Dypere vann gir gjerne økte kostnader til forankring av turbinene. Mulige arealkonflikter med fiskeriene er også en sentral utfordring.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), her under et besøk på på Lutelandet vindkraftverk i Vestland fylke.
Les også

Energikommisjonen: – Behov for et taktskifte

Multiconsult: Kan bygges 338 gigawatt

I forrige uke la selskapet Multiconsult frem en rapport om mulighetene for havvind på norsk sokkel. Den var bestilt av bransjeorganisasjonen Norwegian Offshore Wind og utviklerne Equinor, Source Galileo, Hafslund og Deep Wind Offshore.

Rapporten identifiserte en rekke aktuelle områder på sokkelen, og anslo at det er mulig å bygge ut mellom 241 gigawatt og 338 gigawatt havvind, alt etter hvor tett turbinene står. Dette er om lag ti ganger mer enn regjeringens havvindmål for 2040.

– Det er svært viktig for bransjen at vi tar hensyn til fugl, fiskerinæringen og marint liv. Denne kartleggingen viser at det er mulig å bygge ut en formidabel kapasitet, samtidig som vi ivaretar flere interesser, sa Arvid Nesse, leder i bransjeorganisasjonen Norwegian Offshore Wind, i en melding i forrige uke.

Dette er imidlertid bare teoretiske muligheter, fordi det ville gitt mye mer kraft enn Norge trenger. Tallene Multiconsult oppgir ville ha gitt en strømproduksjon på mellom 964 og 1.352 terawattimer (TWh) årlig, gitt en gjennomsnittlig full drift av vindkraftverkene på 4.000 timer per år. Norge produserer for tiden rundt 155 TWh kraft per år.

I en tidligere versjon av denne saken ble seniorrådgiver Anette Ødegård i NVE ved en feil sitert på at områdene er uten kjente interessekonflikter. Det riktige er at områdene har få kjente interessekonflikter. Dette ble rettet 25. april klokken 21.47.

Les også

Verdens dypeste havvindmølle installert på den skotske kysten

Les også

Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft

Les også

Regjeringen lyser ut havvindområder: – Vi har ligget etter

Les også

Bransjetopper krever havvind-mål for 2030

Publisert:

Her kan du lese mer om