Ser mindre risiko for strømmangel i Sverige

Svenska kraftnät advarte i høst mot reell risiko for strømmangel i kalde vintertimer. Men utsiktene er bedret, blant annet grunnet mildt vær i Europa.

Svenska kraftnät nedjusterer risikoen for kraftmangel i vinter. Dette er en svensk kraftlinje.
Publisert: Publisert:

Nå anser Svenska kraftnät risikoen for strømmangel som lav for resten av vinteren.

Det kommer frem i en melding fra selskapet, som driver de store overføringslinjene i det svenske kraftnettet og tilsvarer det norske Statnett.

Svenska kraftnät anså i august at det var reell fare for mangel på effekt i de kaldeste timene om vinteren. Dette betyr at forbruket (målt i megawatt) ville være høyere enn produksjonen i landet i disse timene.

Da ville Sverige være helt avhengig av tilstrekkelig import for å unngå utkoplinger.

– Bak vår nye bedømmelse ligger delvis en forbedret energisituasjon i nordlige Europa, delvis et stadig fallende strømforbruk i timene med høy last, sier driftssjef Pontus de Maré i Svenska kraftnät ifølge meldingen.

Den nye vurderingen tilsier at Sverige vil ha et importbehov i 52 timer denne vinteren, mens antagelsen i august var at Sverige ville ha 149 timer med importbehov.

– Foruten at vi nå har et lavere antall timer der vi er importavhengige, så har importmulighetene forbedret seg. Slik så det ikke ut for cirka et halvt år siden. Da var vår bedømmelse at Sverige ikke kunne importere strøm i samme utstrekning som i tidligere vintre, sier de Maré.

Pontus de Maré ér driftssjef i Svenska Kraftnät, som er ansvarlig for driften av det svenske kraftsystemet og tilsvarer norske Statnett.

Krevende periode

Sverige har hatt en krevende periode gjennom høsten, med anstrengt kraftsituasjon og perioder med høye strømpriser. Det er flere årsaker til dette, men Svenska kraftnät trekker særlig frem lavere gassleveranser fra Russland. Sverige har også hatt utfordringer med

Været i Europa har vært mildt i vinter, og energiforbruket har vært lavere enn ventet. Gasslagrene i Europa er derfor fullere enn ventet på denne tiden av året. Norske kraftmagasiner ble også mer fylt opp enn det man fryktet i høst, påpeker Svenska kraftnät.

Dette har bidratt til noe bedre utsikter nå enn i høst, ifølge selskapet.

Les også

Sverige bekymret for strømsituasjonen: – Situasjonen er relativt akutt

Forutsetter stabil produksjon

Svenska kraftnäts vurdering av utsiktene er basert på en antagelse om at strømproduksjonen holder seg stabil og at driften av kraftnettet går som normalt. En kuldebølge kan for eksempel endre på disse utsiktene.

Selskapet venter at flere atomkraftverk vil være utilgjengelige resten av vinteren.

– I våre ferskeste analyser har vi gjort et antall antagelser. Blant annet at Ringhals 4 er utilgjengelig resten av vinteren, at finske Olkiluoto 3 er utilgjengelig frem til og med 30. april og at vi i nordlige Europa har en forbruksnedgang på fem prosent i perioden, sier de Maré.

Ringhals 4 ble skadet i forbindelse med arbeider i august, og det har tatt tid med reparasjonen. Svenske Vattenfall, som driver Ringhals 4, sa i januar at reaktoren etter planen skal startes opp igjen 19. mars.

Les også

Mindre strøm fra svenskene: Skal bruke mer selv

Rekordproduksjon på Forsmark

Sverige har fortsatt kjernekraft på Ringhals, Forsmark og Oskarshamn, men reaktorene Ringhals 1 og 2 er lagt ned. Vattenfall driver Forsmark og Ringhals, mens Oskarshamn drives av OKG Aktiebolag som er eid av Uniper og Fortum.

Kjernekraften leverer en solid andel av Sveriges totale kraftproduksjon, som er på om lag 170 terawattimer (TWh) årlig.

Også finnene advarte

Også finske Fingrid advarte i august om fare for strømmangel i vinter. Faren er noe mindre nå, og folk har vært gode til å spare strøm ifølge selskapet.

– Særlig har reduksjonen i strømforbruk i vintermånedene vært et betydelig bidrag i å håndtere en av de mest utfordrende periodene vi noensinne har stått overfor når det gjelder tilgang på strøm, sa Tuomas Rauhala i Fingrid i en melding denne måneden.

– Men det er for tidlig å være sikker på at risikoen for strømmangel vil holde seg veldig lav, så det er fortsatt veldig viktig for folk å fortsette å spare strøm i februar, sa han.

Les også

Finlands svar på Statnett advarer: Vær forberedt på strømstanser i vinter

Les også

Åpner for å begrense strømeksporten: – Nødvendig med sterkere kontroll

Publisert: