Miljøorganisasjoner frykter Norge skal inngå oljeavtale på klimatoppmøtet

Norge og EU skal etter planen inngå en industriavtale under klimatoppmøtet i Sharm el-Sheik i Egypt. Et lekket utkast om støtte til norsk oljeleting har skapt avsky hos klima- og miljøorganisasjonene.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er klare for FNs årlige klimatoppmøte.
Publisert: Publisert:

På søndag reiser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til Egypt for det kommende klimatoppmøtet.

Der kan en avtale mellom EU og Norge om et tettere industrisamarbeid bli signert, ifølge VG. Ifølge DN, som har sett et utkast, ønsker regjeringen at «EU støtter at Norge fortsetter å lete og investere for å sikre olje og gass til det europeiske markedet».

Utkastet bekymrer Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø. De representerer 60 norske miljø- og utviklingsorganisasjoner.

– Verden står i en enorm klimakrise som vi har bidratt til. Norge kan ikke bruke energikrisen i Europa til å få EU med på fortsatt oljeleting. Det blir rett og slett skammelig å inngå en slik avtale på klimatoppmøtet, sier Sund-Henriksen.

E24 har ikke lykkes med å få innsyn i utkastet, men i et brev skriver næringsminister Jan Christian Vestre at «industripartnerskapet med EU fokuserer på batterier og råvarer».

«Fokus vil variere over tid»

Støre har valgt å forholde seg taus om innholdet i utkastet, men sier til VG at «enigheten med EU er blitt mye mer mulig nå i lys av hva vi betyr for Europa på energi, enn hva vi gjorde for bare ett år siden».

Eide sier til E24 at han ikke kjenner seg igjen i det som har stått i DN.

– Ifølge DN er Norge i ferd med å inngå en samarbeidsavtale med EU, Grønn Allianse, der det er snakk om at Norge vil ha inn olje og gass. Hvordan stiller klimadepartementet seg til det?

– Den skal vi vise frem når den er der, men det kommer til å bli en bra og grønn allianse nettopp om det vi skal omstille oss til. Så jeg kjenner meg ikke igjen i det som har stått i avisene om det, men utover det så må vi ta det når den er klar, sier Eide til E24.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) mener alliansen med EU blir «bra og grønn».

I brevet fra Vestre, som E24 har sett, står det at avtalen med EU «gir anledning til å fremme norske interesser og gir muligheter for norsk næringsliv, i tillegg til de mulighetene EØS-avtalen representerer».

Videre står det at prioriteringene i avtalen vil variere, avhengig av potensial og muligheten for samarbeid med motparten.

«Fokus vil også kunne variere over tid», skriver Vestre.

Les også

Norske klimagassutslipp gikk ned 0,7 prosent i 2021

Skiller mellom olje og gass

Sund-Henriksen har forståelse for at Europa trenger mer energi.

– Men vi ser at regjeringen planlegger for oljeutvinning i lang tid fremover og ikke bare i en overgangsfase. Det henger ikke sammen med forskningen.

Kathrine Sund-Henriksen er daglig leder i Forum for utvikling og miljø, som representer 60 norske miljø- og utviklingsorganisasjoner.

Ifølge rapporter fra FN og IEA er det ikke plass til nye oljefelt dersom verden skal klare å begrense den globale oppvarmingen til 1.5 grader.

Blant oljeprosjektene som ligger på bordet, er det omdiskuterte Wisting-prosjektet. Dersom det blir godkjent, vil det kunne levere olje først fra 2028 og 30 år frem i tid – altså til etter 2050 hvor verden etter planen skal være utslippsfri.

Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland mener det først og fremst er veldig bra at Norge knytter seg tettere opp mot EU.

– Men det er veldig viktig å skille mellom salg av gass til Europa, og leting etter ny olje og gass i et lengre perspektiv. Faren for norsk økonomi, slik vi ser det, er at vi binder opp kapital og arbeidskraft som vi ellers kunne brukt på fornybare prosjekter. Hvis EU lykkes med sin klimapolitikk, så kommer de ikke til å trenge fossil energi, sier hun.

Sigrun Gjerløw Aasland leder miljøstiftelsen Zero, som er en uavhengig og ideell klimaorganisasjon.

Gjerløw Aasland peker også på at en må skille mellom olje og gass, og hva som er fornuftig å gjøre på kort og lang sikt.

– Energikrisen i Europa har ingenting å gjøre med nye olje og gassfelt som ligger langt fremme i tid, sier hun videre.

Les også

IEA om energikrisen: Kan bli «historisk vendepunkt»

Ikke overasket

Greenpeace-leder Frode Pleym er ikke overrasket over at Norge ønsker å få støtte til fortsatt oljeleting, men mener det sender et skremmende signal.

Han sikter til en ny rapport fra FN som viser at vi styrer mot en oppvarming på 2,5 grader, dersom verdens ledere ikke skjerper klimamål og gjør mer for å begrense fossil avhengighet.

– Politikerne må åpenbart gjøre noe med dette. En industriavtale hvor olje står sentralt vil undergrave Parisavtalen. Ny oljeleting er ikke i tråd med hva forskningen sier vi må gjøre. Derfor sender det et galt og skremmende signal til resten av verden, sier Pleym.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen mener det er skandale hvis Norge inngår oljeavtale på klimatoppmøte.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen mener det er uanstendig om Norge signerer en avtale om olje og gass under klimatoppmøte.

– Det er både umusikalsk og umoralsk å misbruke Ukraina-krisen for å presse frem europeisk ryggdekning for fortsatt leting etter olje og gass, sier han til E24.

Natur og Undom-leder Gina Gylver mener det er flaut å være norsk på klimatoppmøtet.

– Dersom Norge skal være en stabil og forutsigbar energileverandør, er det ikke fossilt vi skal satse på, sier hun.

Les også

Kamp om kloden

Publisert: