Tysk energistøtte er dobbelt så stor som den norske

Tyskland er europamestre på pengehjelp til sine innbyggere for å takle høye energipriser. I Norden kommer Norge best ut.

Publisert:

Tyskland vil bruke 264 milliarder euro, eller 2.900 milliarder kroner, på ulike støtteordninger til husholdningene som skal demme opp for at ting som strøm og gass har blitt langt dyrere. Det melder NRK.

Det går frem av en oversikt tankesmien Bruegel har utarbeidet over energistøtten europeiske land gir. (Hele oversikten finner du lengre ned i saken).

Det betyr at den tyske regjeringen gir dobbelt så mye i støtte per innbygger som norsk myndigheter.

Norge, med sine 5,4 millioner innbyggere, vil gi tilsvarende 8,1 milliarder (82,8 milliarder kroner) euro i strømstøtte til husholdningene, ifølge oversikten.

Tyskland, som har rundt 83,2 millioner innbyggere, har tatt opp store statslån for for å finansiere sine støtteordninger på energisiden.

Sammenlignet med resten av Norden kommer Norge bedre ut. Danske myndigheter gir noe mindre støtte per innbygger enn Norge, mens Sverige og Finland kun bruker en brøkdel av det Norge gjør på akkurat slike tiltak, ifølge Bruegels tall.

Les på E24+

Alt kan skje neste vinter

Tankesmien har også sett på hvor mye europeiske land bruker på energistøtte i forhold til bruttonasjonalprodukt (BNP). Her er Norge helt nede på 19. plass.

Oversikten viser at Norge kommer til å bruke rundt to prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP), tilsvarende rundt 90 milliarder kroner.

Tankesmien har sett på tallene fra september i 2021 og tatt med den varslede strømstøtten i 2023, men inkluderer ikke landbruk og det frivillige.

I en tidligere versjon ble støtten tankesmien Bruegel har sett på omtalt kun som strømstøtte. Det korrekt er at det dreier seg om energistøtteordninger generelt, som blant annet inkluderer støtte til gass i land som Tyskland. Artikkelen ble rettet kl. 11.30, 5. februar 2023.

Publisert: