– Økende fare for bråbrems i norsk økonomi

Analytikerne ser mer dystert på oljeprisutviklingen fremover.

I FARE: Snorre-feltet i Nordsjøen. Beslutningen om Snorre 2040, en forlengelse av feltets levetid, har blitt utsatt som følge av utfordrende lønnsomhet med de lave oljeprisene.
Publisert:

I forrige uke falt oljeprisen (Brent) ned gjennom 50 dollar fatet, og er nå på sitt laveste siden prisbunnen i begynnelsen av januar.

– Noe av grunnen til at oljeprisen har falt, er at det er økt sannsynlighet for at det nå blir en amerikansk renteheving i september. Det er en tydelig sammenheng når man får stigende renter i USA med dertil dollarstyrkelse, så trekker investorene seg ut av råvaremarkedene, sier sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen, Elisabeth Holvik, til E24.

Holvik viser til at i perioder der dollaren svekker seg og rentene er lave, får investorene et veldig press for å finne alternativ avkastning, og da har råvarer generelt, og olje spesielt, blitt et attraktivt investeringsobjekt.

– Siden Norges Banks forrige strategirapport har oljeprisen falt med 17 dollar per fat. Når den amerikanske styringsrenten nå ligger an til å stige i september, har det gitt nok et push ned for oljeprisen, sier sjeføkonomen.

ØKT RISIKO: Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen.

Holvik tror Fed vil sette opp renten på sitt neste rentemøte 17. september, men at det vil ta litt tid før man ser en videre renteheving etter september-møtet.

– Det taler for at dollarstyrkelsen vil ta seg en pause, og dermed vil det kanskje lette noe av presset på oljeprisen, men jeg vil ikke utelukke at prisen kan falle ytterligere fra dagens nivå.

FØLG UTVIKLINGEN I MARKEDET I E24S AKSJELIVE!

– Fare for norsk bråbrems

Det er naturlig nok ikke godt nytt for Norge.

– Fallet i oljeprisen vil gi lavere aktivitet i oljerelaterte næringer utover høsten og vinteren. Ringvirkningene vil sakte, men sikkert spre seg til hele landet, med risiko for en bråbrems for norsk økonomi, skriver Holvik en fersk oppdatering.

– Jeg tror vel mest på at det blir en myk landing, men risiko for at det blir en bråbrems er økende, og da er det viktig at man tar de rette grepene og får justert skattesystemet slik at Norges Bank står helt fritt til å styre renten, utdyper Holvik.

Med justeringer av skattesystemet mener Holvik konkret at man må gjøre det mindre gunstig å investere i sekundærboliger.

– Et tydelig signal om å gjøre det mindre gunstig å investere i sekundærbolig, vil åpne for flere rentekutt fra Norges Bank. Svak kronekurs er nøkkelen for å omstille oss til å bli mindre oljeavhengige.

DNB kutter i oljeprisen

Samtidig er DNB Markets nå ute og kutter i oljeprisestimatene sine. Deres oljeanalytiker Torbjørn Kjus traff blink i sine prognoser fra januar, der han trodde på en gjennomsnittlig nordsjøoljepris på 55 dollar fatet for første kvartal og 63 dollar fatet for andre kvartal.

Fasiten kom inn på henholdsvis 55,1 og 63,5 dollar.

KUTTER: Oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets.

– Når det kommer til andre halvår 2015, anslo vi i januar en snittpris på 74 dollar fatet. Det ser for høyt ut nå, skriver Kjus i en fersk analyse.

Han velger å nedrevidere estimatet for andre halvår til 58 dollar fatet; hvorav 55 dollar for tredje kvartal og 60 dollar for fjerde kvartal.

Men det er ikke bare for siste halvdel av 2015 at Kjus har blitt mer pessimistisk.

– Vi strever med å finne nok argumenter for å opprettholde vårt 75 dollar per fat-estimat for 2016 og 80 dollar for 2017.

Kjus kutter begge disse med ti dollar, da til henholdsvis 65 og 70 dollar fatet.

– Vi tror det vil være vanskelig for oljeprisen å stige tilbake over 70 dollar fatet på en stund, da kostnaden for å utvinne olje har kommet ned og de globale lagrene ser ut til å overstige etterspørselen for en lengre periode.

Mer konkurransedyktig amerikansk olje

Ei heller hos SEB er de veldig optimistiske på oljeprisens vegne:

– Amerikansk skiferoljeproduksjon har holdt seg mye bedre enn ventet til tross for en lavere oljepris og Opec-produksjonen har økt kraftig gjennom året som har gått, sier råvareanalytiker i SEB, Bjarne Schieldrop, til E24.

Schieldrop viser til at det har blitt mye billigere å bore brønner i USA.

SKIFEROLJE HAR KLART SEG BRA: Sjefstrateg for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop.

– Riggeffektiviteten har økt med 100 prosent, en rigg klarer nå å bore dobbelt så mange brønner over samme tidsrom som for ett år siden.

Dermed har amerikansk skiferolje blitt vesentlig mer konkurransedyktig og mer motstandsdyktig mot lavere oljepriser.

Globalt produseres det nå rundt to millioner fat olje per dag mer enn det er etterspørsel for.

Opecs generalsekretær Abdullah al-Badri sa nylig til Russlands energiminister Alexander Novak at å kutte oljeproduksjonen med to millioner fat ikke ville gjøre noe med prisene.

– Akkurat det kan man diskutere. Men det er uansett et tydelig uttrykk for at Opec ikke har noen planer om å gjøre noen umiddelbare kutt.

SEB og Schieldrop har sine oljeprisestimater til revidering og venter å komme med ferske anslag til neste uke.

Hos Nordea har man et anslag for i år på 62 dollar per fat, og 72 dollar for neste år.

Ifølge oljeanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, kan dette bli gjenstand for endring når Nordea offentliggjør sin kommende rapport for de økonomiske utsiktene 2. september.

Les også

19 helikopterpiloter uten jobb grunnet oljenedgang

Les også

– Ikke en umulighet at oljeprisen holder seg så lav hele høsten

Les også

Iran varsler lavere oljepris

Publisert: