Fersk rapport: – Ny tidsalder for solenergi

Sterkt fallende priser og kraftig satsing i land som Kina gjør at solenergi er inne i en ny tidsalder, ifølge det internasjonale energibyrået IEA.

TIL HIMMELS: Solcellemarkedet har vokst mye de siste årene, takket være massiv satsing i land som Tyskland og Kina, noe som har ført til lavere priser. Bildet viser taket på industriparken Brooklyn Navy Yard i New York, som er dekket av solcellepaneler.
Publisert: Publisert:

Sol- og vindenergi er blitt mye billigere, og veksten vil fortsette.

Det sier det internasjonale energibyrået IEA i en fersk fornybarrapport.

Det er særlig innen solkraft at det går fort. Det ble i fjor installert mer solenergi enn både kull- og gasskraft.

– Vi venter at fornybar energi vokser med rundt 1.000 gigawatt innen 2022, noe som tilsvarer rundt halve den globale kapasiteten innen kullkraft, som det tok 80 år å bygge, sier IEA-direktør Fatih Birol.

– Vi er vitne til en ny tidsalder som begynner innen solceller, sier han.

Totalt ble det bygget ut 165.000 megawatt fornybar energi i fjor, ifølge IEA.

Det tilsvarer kapasiteten i langt over 100 større kull- eller gasskraftverk – selv om vind- og solenergi vel å merke har færre driftstimer og derfor leverer mindre strøm per enhet.

Av veksten innen fornybar energi sto solkraften i fjor for 74.000 megawatt, eller 50 prosent mer enn det som ble installert året før.

Les mer: Sol vokser mye mer enn ventet

SOLEN STIGER: Det ble installert mer kapasitet innen solenergi enn både kull, vind og gass i fjor, ifølge IEA-rapporten Renewables 2017. Fornybar energi som vind og sol har falt mye i pris og vil fortsette veksten, spår IEA.

Jekker opp anslagene

Mellom 2017 og 2022 venter IEA at kapasiteten innen fornybar energi vil øke med 43 prosent – eller 920.000 megawatt. Det er en kraftig oppjustering fra tidligere anslag.

– Dette anslaget er mer optimistisk enn i fjor, hovedsakelig på grunn av oppjusteringer for solceller i Kina og India, skriver IEA i rapporten «Renewables 2017».

Totalt vil fornybar energi som sol og vind kunne levere 8.000 terawattimer strøm i 2022, tror IEA.

Det tilsvarer 30 prosent av global kraftproduksjon, opp fra 24 prosent i fjor.

Begrepet «kraftproduksjon» brukes her om elektrisitet alene, og utelukker derfor energiforbruk som bensin og diesel i transport og olje, gass og kull som brukes direkte til oppvarming av hus, til matlaging og i industrielle prosesser.

KRAFTIG VEKST: Den kraftige veksten innen sol og vind ventes å vokse videre de neste fem årene, spår det internasjonale energibyrået IEA i rapporten Renewables 2017. Figuren viser anslaget på samlet vekst i kapasiteten innen fornybar energi mellom 2017 og 2022.

Blir betydelig billigere

De siste årene har kostnadene falt drastisk både for sol og vind, og dette vil fortsette, tror IEA.

Mellom 2017 og 2022 vil kostnaden for store solcelleprosjekter falle med 25 prosent, mens landbasert vindkraft faller med 15 prosent og havvind med en tredjedel, anslår IEA.

Noen av tilbudene i det siste årets auksjoner for større solcelleanlegg har vært helt ned mot 30 dollar per megawattime, noe som tilsvarer 24 øre per kilowattime.

Ferske auksjoner for leveranse av landbasert vind i land som India, Marokko, Egypt, Tyrkia og Chile har vært på 35–50 dollar per megawattime, ifølge IEA, noe som tilsvarer 28–40 øre per kilowattime.

Til sammenligning betalte norske strømkunder i fjor 31,6 øre kilowattimen for strøm, og hele 91,8 øre per kWh hvis man legger til nettleie og avgifter.

Les også

Statoil kaster seg på solbølgen: Skal bygge solkraftanlegg i Brasil med Scatec Solar

Kraftig solvekst

Solcellekapasiteten vil øke til 740.000 megawatt i 2022, ifølge IEA. Hvis Kina klarer å håndtere økte subsidier og utfordringer med nettkapasitet kan solcellemarkedet vokse enda fortere, mener byrået.

Norske Statoil kunngjorde onsdag at selskapet følger etter den franske oljegiganten Total inn i solcellemarkedet gjennom et samarbeid med Scatec Solar om en brasiliansk solpark til 1,7 milliarder kroner.

Les mer: Statoil kaster seg på solbølgen: Skal bygge solkraftanlegg i Brasil med Scatec Solar

Mesteparten av veksten innen fornybar de neste årene kommer i tre land, Kina, India og USA. Men danskene vil være verdensledere med 70 prosent av strømmen fra fornybar energi i 2022, ifølge IEA.

Får IEA rett, så vil Danmark ha en større andel fornybar kraft enn Norge.

Det norske fastlandet har riktignok 98 prosent fornybar kraft, ifølge NVE, men hvis man teller med de mange gasskraftverkene på norske plattformer, faller andelen.

Gjennom EUs fornybardirektiv har Norge tatt på seg å øke fornybarandelen til 67,5 prosent innen 2020, fra 58,5 prosent i 2005.

Les også

– Oljefondet kan bli akterutseilt

Les også

Mener klimamålene truer oljebransjen

Les også

Derfor satser oljegiganten på solenergi

Publisert: