Tror turtallet er på vei opp i Norges oljemotor: – En veldig viktig milepæl

Etter fire år med kraftig fall jekker både SSB og Norges Bank opp synet på oljeinvesteringene neste år. Økt aktivitet i oljenæringen kan gi behov for flere ansatte, tror sjeføkonom.

SER NY GIV: Flere prognosemiljøer antar et omslag i oljeinvesteringene neste år. Her Edvard Grieg-plattformen til Lundin Norway i Nordsjøen, som startet produksjon like før jul i 2015.
Publisert:

– Dette er en veldig viktig milepæl, når man snakker om utviklingen i Norge de tre-fire neste årene, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Markets.

Oljeinvesteringenes store fall var et hardt slag for norsk økonomi, men nå jekker stadig flere opp sitt syn på oljemotoren i økonomien.

Fra toppen på over 220 milliarder på toppen har investeringene blitt barbert hvert år, til anslagsvis 150 milliarder kroner i år, ifølge tall fra SSB.

Med investeringenes andel på ni prosent av fastlandsøkonomien utløste nedgangen stigende arbeidsledighet og noen generelt svake år for økonomien.

Pilene peker oppover

Nå peker imidlertid pilene oppover igjen for norsk økonomi, og oljebrems kan snart bli til en ny runde med økt aktivitet i oljesektoren.

For fire år på rad med investeringsnedgang blir avløst av et omslag neste år, mener blant annet SSB og Norges Bank.

De har begge gjort en betydelig oppjustering i sine syn på oljeselskapenes investeringer i 2018, senest i forrige uke da Norges Bank meldte at sentralbanken øker vekstanslaget til 6 fra 1,3 prosent.

– Det som blir spennende å se er hvor fort dette slår ut i et behov for flere ansatte i oljerelaterte næringer, fordi man vet at de har kuttet til benet, sier Jullum.

– Det kan hende at veien fra stabilisering og økning i produksjonen, til økning i sysselsetting er ganske kort, at det begynner å gi sysselsettingseffekter ganske snart, fortsetter han.

saken fortsetter under

SER OMSLAG: Etter fire år med fall er det klart for ny investeringsvekst i oljen i 2018, venter Norges Bank.

Kritisk til oljepessimister

Av et utvalg prognoser (se faktaboks) legger brorparten til grunn at oljeinvesteringene skal opp i 2018. Også en gjennomgang fra E24 viser at det kan være duket for investeringsvekst.

Den siste tiden er det levert inn en flere søknader om feltutbygginger fra oljeselskapene, mens Statoil har drysset kontrakter over leverandørindustrien.

Les også: Vil gjenopplive skandalefelt for 8 mrd.

Direktør Knut Sunde i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri er ikke overrasket over at prognosemiljøer som Norges Bank nå venter et omslag.

– Det har ligget i kortene hos alle, mener jeg.

Mer overrasket er Sunde over de prognosemiljøene som ikke har fanget opp det han mener er en kommende investeringsvekst, og viser til utbyggingssøknadene (PUD) fra oljeselskapene.

Han er kritisk til de som fortsatt venter investeringsnedgang neste år, ikke minst bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

– Det er ganske uforståelig at miljøer, etter alle de PUDene som har kommet, bare med en sannsynliggjøring av hvordan de slår ut i årene fremover, det er ganske utrolig at man ikke konstatert at dette vil bli en klar vekst i oljeinvesteringene i 2018, sier Sunde.

Norsk olje og gass er blant dem som forventer et nytt fall i oljeinvesteringene neste år, før veksten kommer i 2019.

Ifølge fagsjef for økonomi i organisasjonen, Bjørn Harald Martinsen, har utviklingen fra 2017 til 2018 også sammenheng med kostnadsutviklingen. Med fallende kostnader blir investeringene lavere, uten at det nødvendigvis betyr lavere aktivitet.

– Du får mer for pengene, for å si det sånn, sier Martinsen. Han mener Norsk olje og gass har «et rimelig godt grep på det som skjer neste år».

Sundes kritikk blir avfeid av Martinsen.

– Det spørs hvor god peiling han har på kostnadsutviklingen fremover også. Vi har hatt en ganske god runde med selskapene på dette og jeg vil tro at de som sitter nærmes dette har den beste peilingen.

Oljen kan veie opp for boligbrems

I Danske Bank legger Jullum siste hånd på meglerhusets nye prognoser.

Han vil antagelig følge i sporene til SSB og Norges Bank.

Jullum sier meglerhuset trolig kommer til å oppjustere anslagene til en investeringsvekst rundt fem prosent fra den nåværende prognosen på 1,4 prosent.

Han legger seg dermed litt under de oppjusterte anslagene til SSB og Norges Bank. Jullum viser blant annet til at den siste utgaven av temperaturmåleren Regionalt nettverk indikerte bedre vekstutsikter for oljeleverandørene.

Sjeføkonom Frank Jullum.

– Så har vi sett en oljepris utover høsten som er stabil over 60 dollar fatet. Vi har hatt grunn til å forvente at anslagene for oljeinvesteringene skal opp, men vært litt i tvil om hvor mye det skal bli, sier han.

Jullum påpeker at økte investeringer gir mer fart i økonomien neste år, lavere ledighet og høyere lønnsvekst, påpeker Jullum.

– Det har stor betydning og for 2019 blir det enda viktigere, fordi det året kommer boliginvesteringene sannsynligvis til å gi et ganske negativt bidrag til BNP-veksten.

Da oljeinvesteringene krympet veide oppgangen i boligbyggingen opp for deler av oljefallet, og boliginvesteringene passerte størrelsen på oljeinvesteringene.

Nå er situasjonen motsatt. Avkjølingen i boligmarkedet er ventet å resultere i lavere boliginvesteringer litt lenger ned i veien, mens det igjen er ventet oppgang i oljeinvesteringene.

– Fra neste sommer og et års tid fremover, til sommeren eller høsten 2019, vil økningen i oljeinvesteringene mer enn kompensere for bortfallet av vekst som kommer fra lavere boliginvesteringer og mindre ekspansiv finanspolitikk, sier Jullum.

– Ser lovende ut

Blant dem som tror på bedring er også DNB Markets.

– Det kommer til å komme en del utbygginger. I tillegg ser det lovende ut for leteinvesteringene fordi oljeprisen har tatt seg opp. Det pleier å være godt nytt for letevirksomheten, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Hun viser til at oljeinvesteringene utgjorde 9 prosent av fastlandsøkonomien på toppen, en andel som siden har falt til 6 prosent.

– Det er viktig fordi det er tross alt er en ganske stor del av vår økonomi fremdeles, selv om viktigheten har gått ned i forhold til hva den var på toppen, sier hun.

Les også

Nye utbyggingssøknader på norsk sokkel: Bygger ut Fenja og gjenoppliver Yme

Les også

Statoil øker risikoen som Norges Bank ønsker å redusere

Les også

Nye oljeprosjekter skaper 100.000 nye årsverk

Publisert:

Her kan du lese mer om