Equinor-styret avviser klimaforslag: – Trenger en dytt fra aksjonærene

Equinor-styret ber eierne stemme nei til en rekke klimaforslag på generalforsamlingen. – Håper investorer ser at de store oljeselskapene ikke vil endre seg raskt nok på egen hånd, sier Mark van Baal i Follow This.

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor besøker Troll A-plattformen.
Publisert:

I en årrekke har organisasjonen Follow This kommet med lignende klimaforslag på hver eneste generalforsamling i Equinor.

De ønsker at Equinor skal sette seg konkrete mål for hvor mye de skal kutte utslippene også på kort og mellomlang sikt, i tillegg til målet om klimanøytralitet i 2050.

Som vanlig anbefaler Equinor-styret at eierne stemmer ned forslaget også i årets generalforsamling, som holdes 11. mai.

Styret mener Equinors eksisterende mål er tilstrekkelige: bli klimanøytralt innen 2050, kutte utslippene fra norske installasjoner med 40 prosent innen 2030, og bygge ut mer fornybar energi.

«Dette er ambisjoner på kort, mellomlang og lang sikt som støtter opp under målene i Parisavtalen», skriver Equinor-styret i innkallingen til generalforsamling.

«Styret mener at selskapets klimastrategi støtter opp under en bærekraftig og balansert overgang til et lavkarbonsamfunn. Styret anbefaler derfor generalforsamlingen å stemme mot dette forslaget», skriver de.

Les også

Meglerhus: – Mye taler for å dele opp Equinor

– Må falle umiddelbart

Mark van Baal i Follow This mener at Equinors klimamål ikke er i tråd med Parisavtalen, og ber investorene stille strengere krav.

Han mener de må sette seg mål om å kutte alle utslipp, inkludert utslipp i utlandet og kundenes utslipp ved forbrenning av produktene, og begynne nå.

– Utslippene må falle umiddelbart, og ikke bare i 2050, for å ha noen sjanse til å oppfylle Parisavtalen, sier van Baal til E24.

År etter år foreslår Mark van Baal i organisasjonen Follow This at Equinor skal skjerpe klimamålene. Equinor-styret sier nei. Her er van Baal i Oslo i 2019.

– Equinor er ikke alene, dette er også tilfelle for BP, Shell og Total. De lover noe i en fjern fremtid, i 2050, og så ber de oss om tid til å implementere strategiene sine, sier han.

Ifølge van Baal nekter flere oljeselskaper å oppgi om de faktiske utslippene deres vil falle frem til 2030. I stedet setter de seg alternative mål om å redusere karbonintensiteten, påpeker han.

Les også

Kritisk til at Oljefondet ikke får 2050-mål: – En klimasinke

Ønsker konkrete utslippsmål

Et mål om lavere karbonintensitet betyr ikke nødvendigvis at selskapets faktiske utslipp vil falle.

I stedet kan selskapet plante trær eller satse på fornybar energi, som bidrar til at utslippene per produserte energienhet faller selv om utslippene fra olje og gass holder seg oppe.

– Parisavtalen er ganske klar. Skal vi nå målet om å begrense oppvarmingen til mellom 1,5 og 2 grader, må vi ned til netto nullutslipp i 2050 og være godt på vei i 2030. Det betyr mellom 25 og 45 prosent utslippskutt, sier van Baal.

– Hvis alle store oljeselskaper gjør som Equinor og øker utslippene frem mot 2030, vil vi ha mistet enhver sjanse til å nå 1,5-gradersmålet, sier han.

Les også

Miljøorganisasjoner skeptiske til Equinors karbonsatsing: – Sårbar strategi

– Trenger en dytt

Staten har flertall i Equinor-styret og har stemt mot Follow This tidligere, men van Baal sier at forslagene har fått økt støtte blant andre Equinor-aksjonærer de siste årene. Han ber andre Equinor-eiere støtte forslaget, spesielt Storebrand.

– Jeg håper investorer ser at de store oljeselskapene ikke vil endre seg raskt nok på egen hånd, men trenger en dytt fra aksjonærene, sier van Baal.

Equinors styre opplyser i sin vurdering av Follow This-forslaget at selskapet rapporterer om fremgangen på klimarelaterte ambisjoner i sin årlige bærekraftsrapport.

«Flere av ambisjonene er imidlertid avhengige av samfunnets utvikling og utenfor selskapets kontroll – og bør derfor ikke omgjøres til absolutte mål», skriver styret.

– Vil være ansvarlige i 2050

Equinor slapp ut 13,5 millioner tonn CO₂ i fjor, mens kundenes bruk av selskapets produkter ga utslipp på 250 millioner tonn CO₂, ifølge selskapets bærekraftsrapport. I innkallingen til generalforsamling avviser Equinor-styret at selskapet har noe ansvar for kundenes utslipp.

– Det er en merkelig posisjon å innta, fordi de sier at selskapet skal ha netto nullutslipp i 2050. Det er som å si at de vil være ansvarlige i 2050, men ikke nå. Det å snakke om 2050 er egentlig en avsporing, slik jeg ser det, sier van Baal.

Han hevder at oljebransjen lenge sådde tvil om klimaendringene. Da de erkjente dem, skjøv de i stedet ansvaret for utslippene over på kundene eller verdens regjeringer, mener han.

– Nå aksepterer de at de må ta ansvar, takket være press fra aksjonærene. Men da skifter de fokuset til 2050, et tidspunkt da disse direktørene vil være i 80-årene. I stedet burde de ta betydelige grep før 2030, sier van Baal.

Les også

Mener Equinor unndrar seg klimadugnaden

– Bakstreversk holdning

Follow This får støtte fra Greenpeace Norge-leder Frode Pleym. Han mener at Equinor burde ha satt seg tydeligere mål for alle sine utslipp frem til 2030, ikke bare til 2050.

– Det mener vi er et grunnleggende problem. Hvis Equinor skal leve opp til visjonen om å bli et bærekraftig energiselskap må de ha etappevise mål og et helhetlig mål som må gjelde hele virksomheten, både i Norge og utenlands, sier Pleym til E24.

Han påpeker at Equinor-styret også ber aksjonærene om å stemme ned et forslag fra Greenpeace og WWF om nøkkelinformasjon og hva som skal til for å sikre rask nok omstilling. Han tror ikke at staten som største eier vil stemme mot Equinor-styrets anbefaling.

– Vi syns det er synd at styret og den norske stat inntar en så bakstreversk holdning til det vi mener er konstruktive forslag. Det er en stor motvilje mot å gjøre selv små og konkrete grep som kan gjøres nå. Det harmonerer ikke med det budskapet Equinor ellers har om å bli et bærekraftig energiselskap, sier han.

Les også

Lanserte klimasatsing: Rører ikke planen om oljevekst

Dette svarer Equinor

«Equinor har satt en ambisjon om å være et klimanøytralt selskap innen 2050, inkludert utslippene fra bruk av den energien vi produserer», skriver informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor i en e-post til E24.

«Vi har også lagt frem et klimaveikart med klare ambisjoner på kort, mellomlang og lang sikt. Dette innebærer blant annet at vi vil kutte våre absolutte utslipp i Norge med 40 prosent innen 2030 og videre ned til nær null i 2050, og det innebærer at vi vil oppnå klimanøytrale globale operasjoner innen 2030», skriver han.

Det betyr at Equinors utslipp fra produksjon av olje og gass i Norge og utlandet skal kompenseres med tiltak som kutter utslipp andre steder. Fortsatt skal imidlertid selskapets produksjon øke frem til 2026.

«Vi ønsker å være et ledende selskap i det grønne skiftet, og det er positivt med økt oppmerksomhet om dette fra aksjonærer», skriver Pedersen.

«For å styrke dialogen med aksjonærer om dette ytterligere har vi varslet at vi vil legge frem en energitransisjonsplan for generalforsamlingen i 2022 og gjenta dette hvert tredje år» legger han til.

Equinor la frem nye klimamål da Anders Opedal ble konsernsjef i høst. Men allerede i august sa selskapet at det ville følge andre oljeselskaper og «speede opp» omstillingen.

Equinor-styret sier at selskapet vil komme med nye detaljer om sin strategi på kapitalmarkedsdagen 15. juni i år.

Les også

Equinors konkurrenter skjerper klimamål: – Da må vi også speede opp

Les også

Vil knytte Equinor-sjefens bonus opp mot klimakutt: – Vil ønske ham lykke til, det kan han virkelig trenge

Publisert: