Anslår at Equinor har tjent 11 milliarder dollar i Angola

Equinor vil ikke si hvor lønnsom virksomheten i Angola er, men ifølge Rystad Energys beregninger er det landet med best lønnsomhet utenfor Norge.

Tore Gulbrandsøy er analytiker og leder for Rystad Energys Stavanger-kontor.
Publisert:

De siste månedene har Stavanger Aftenblad/E24 skrevet en rekke saker om den norske oljegiganten Equinors virksomhet i Angola.

Mellom 2012 og 2016 overførte selskapet 420 millioner kroner til et forskningssenter som ennå ikke er bygget. Det betalte også rundt 290 millioner kroner til udefinerte sosiale prosjekter uten rett til innsyn i hva pengene ble brukt til.

E24 har også avslørt at Equinor i en årrekke har vært partner med det beryktede nettverket «88 Queensway Group» på en oljeblokk i Angola.

Equinors Angola-partner er nå involvert i en korrupsjonsetterforskning i landet.

– Equinors beste land

Equinor har hatt virksomhet i landet sørvest i Afrika siden 1991, men selskapet offentliggjør ikke fullstendige tall for de finansielle resultatene der. Mye tyder imidlertid på at aktiviteten i Angola økonomisk sett har vært svært lukrativ for Equinor.

På forespørsel fra Aftenbladet/E24 har konsulentselskapet Rystad Energy beregnet at Equinor til og med 2019 hadde en samlet netto kontantstrøm på 11 milliarder dollar fra sin virksomhet i Angola.

Det tilsvarer rundt 100 milliarder kroner med dagens kurs. Dollarkursen har imidlertid vært lavere enn nå i tidligere år.

Angolas statseide oljeselskaps kontorer i hovedstaden Luanda.

Tallet er beregnet ut fra selskapets inntekter i landet fratrukket leteutgifter, investeringer i felt, skatt til Angola og driftskostnader over tid. Gevinst og tap på kjøp og salg av feltandeler er ikke en del av regnestykket.

– Det ser ut for at Equinor har gjort det veldig bra i Angola. Basert på våre tall er dette det landet selskapet har gjort det best i internasjonalt, sier analytiker Tore Gulbrandsøy i Rystad Energy.

Equinor ønsker ikke å kommentere estimatet fra Rystad Energy. Pressekontakt Erik Haaland mener likevel selskapet er åpne om deler av den økonomiske situasjonen i Angola. Se hele svaret fra Equinor lenger nede i saken.

Les også

Equinor har betalt 420 millioner kroner til et forskningssenter i Angola som aldri er bygget

– Svært lønnsomt

Oljeanalytiker Christian Yggeseth i Danske Bank Markets er enig i at Angola er en suksesshistorie for Equinor.

– Mitt inntrykk er at dette har vært svært lønnsomme eiendeler for Equinor, sier Yggeseth.

Også hans kollega Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets deler den oppfatningen.

– Det er rimelig å anta at Angola er blant områdene internasjonalt som har vært veldig bra og en «cash cow» for selskapet. Men man vet ikke, siden det ikke er rapportert, sier Sveen-Nilsen.

Oljeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen.

Fra sitt ståsted som analytiker synes han imidlertid ikke det er et stort problem at Equinor ikke offentliggjør tallene fra Angola. Han peker på at sammenlignbare selskaper heller ikke rapporterer resultatene fra alle land isolert.

– Så det er ikke veldig problematisk. Det er en balansegang mellom hva som er nødvendig og hva som er ønskelig, mener Sveen-Nilsen.

Christian Yggeseth er enig.

– Jeg vil si at det er ganske normalt. Det hadde blitt litt voldsomt om de skulle rapportert alle land separat, mener han.

Les også

Equinor har i en årrekke vært partner med beryktet nettverk

Vil ha åpenhet

Flere stortingspolitikere i energi- og miljøkomiteen er imidlertid av en annen oppfatning.

– Jeg mener Equinor bør rapportere og oppgi tall i de forskjellige nasjoner de opptrer, sier Frp-representant Terje Halleland.

Terje Halleland fra Rogaland representerer Frp på Stortinget.

– På bakgrunn av tallene og erfaringen fra USA tror jeg både selskapet og eiere er tjent med mer åpenhet og tydelighet på aktivitet utenfor Norge, legger han til.

I vår avslørte Dagens Næringsliv at Equinor har tapt 20 milliarder dollar på virksomheten i USA. Saken har ført til høring i Stortinget, samt flere interne og eksterne granskinger.

Halleland får støtte fra Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne.

– Etter USA-skandalen burde vi lært at det er lurt å oppgi finansielle resultater for hvert enkelt land. Det er helt nødvendig for at Stortinget, pressen og ikke minst regjeringen skal kunne avdekke eventuelle tapsprosjekter og ha full informasjon om investeringer i utlandet. Det er en god regel også fra Angola, uansett om det går bra eller dårlig med Equinors investeringer der, mener Bastholm.

Une Bastholm (MDG) mener alle Equinors tall må fram i lyset.

– Kan skjule korrupsjon

Tidligere i år ble det klart at Equinor skal begynne å rapportere resultatene for virksomheten i USA separat hvert kvartal. Selskapet gjorde det samtidig klart at det ikke har lignende planer for andre land.

Venstre-politiker Ketil Kjenseth, som leder energi- og miljøkomiteen, mener imidlertid at slik rapportering fra land som Angola kunne vært en god idé.

– Økonomisk og finansiell suksess, eller fiasko, kan skjule politiske kontroverser som for eksempel korrupsjon, menneskerettighetsbrudd eller miljøforhold i de aktuelle land – eller her hjemme, sier Kjenseth.

Aslak Orre er forsker ved Chr. Michelsens Institutt og en av Norges fremste Angola-eksperter.

– Alle som har kjennskap til Angola og norsk oljevirksomhet der, må på et eller annet tidspunkt ha spurt seg om hvor mye Equinor egentlig har tjent på sitt engasjement i landet. Alt tyder på at de har tjent svært mye på feltene som er i produksjon. Men hvor mye har vi aldri fått vite, sier Orre.

Aslak Orre har forsket på Angola i mange år.

– Equinor tåkelegger

Han mener det av mange grunner er både interessant og viktig å vite hva selskapet har tjent i Angola. Orre peker som flere av politikerne på de store tapene i USA.

– Det er åpenbart at deler av Equinors virksomhet har vært fullstendig ute av kontroll. Da er det på tide at selskapet legger kortene på bordet for hele virksomheten, også de delene som går godt. Trolig har skyhøy inntjening i Angola vært med på å kamuflere de store tapene i Nord-Amerika, sier Orre.

Videre peker han på faren for å bli innblandet i korrupsjon.

– Når Equinor tåkelegger selskapets pengestrømmer, er det større sjanse for at korrupsjon og feilslåtte investeringer i utlandet ikke blir oppdaget. En av effektene av hemmelighold er at offentligheten mister interesse.

Orre mener åpenhet er viktig også av hensyn til forholdene i Angola.

– Det lyder hult når Equinor sier de gjør sitt for å bidra til godt styresett og åpenhet i et land som Angola, mens de selv ikke vil ut med hvor mye de tjener der. Hvis tallet blir kjent, kan også folk i Norge, og ikke minst staten som eier, gjøre bedre og informerte beslutninger rundt ønskeligheten av at Norge skal bidra til oljevirksomheten i Angola på den måten man gjør, sier Orre.

Ifølge pressekontakt Erik Haaland i Equinor er det ingen planer om å rapportere Angola-tallene isolert.

– I den kvartalsvise rapporteringen rapporteres Angola som en del av vår internasjonale virksomhet. Vår aktivitet der har ikke vært av en størrelse hvor det har vært naturlig å rapportere som eget segment, og det er heller ikke noe vi ser som aktuelt i fremtiden. Dette er i tråd med praksis i industrien, sier Haaland.

Les også

– Forventer at Equinor gjør sitt ytterste for å unngå å komme i en lignende situasjon

Bekrefter milliardoverskudd

Haaland mener likevel Equinor er åpne om noen forhold knyttet til økonomien i Angola. Han synes Aslak Orre undervurderer hvor mye selskapet rapporterer.

– Equinor har vært en pådriver for åpenhet i Angola. Vi rapporterer investeringer og bokførte verdier, produksjon, inntekter og kostnader. I tillegg vil man i årsrapporten også finne oversikt over de enkelte felt med produksjon, skattebetaling til myndigheter og prosjekter under utvikling. På våre nettsider publiserer vi kvartalsvis produksjon per felt, også for våre felt i Angola.

– Det er med andre ord fullt mulig å følge med på vår virksomhet i landet, og vi omtaler også større endringer og hendelser i den strategiske delen av årsrapporten, sier Haaland.

Til tross for at Equinor ikke ønsker å si noe om lønnsomheten i Angola, legger ikke Haaland skjul på at virksomheten der har vært god forretning for selskapet.

Pressekontakt Erik Haaland i Equinor.

– Prosjektene våre i Angola har vært viktige og lønnsomme investeringer. Siden starten på 90-tallet har vi hatt et akkumulert overskudd på flere milliarder dollar fra Angola, og det er fremdeles betydelige gjenværende verdier i de feltene hvor vi er til stede. På det meste produserte Equinor mer enn 200.000 fat per dag i landet, og det var på et tidspunkt vårt mestproduserende land utenfor Norge, sier Haaland.

Nå er produksjonen nær halvert sammenlignet med toppen. I årets andre kvartal var den 118.000 fat daglig. Ifølge Haaland er produksjonen i Angola lønnsom ved oljepriser betraktelig lavere enn dagens nivå på rundt 50 dollar fatet.

Han ønsker ikke å kommentere Rystads estimat på en netto kontantstrøm på 11 milliarder dollar.

– Vi har ikke noen kommentarer til lønnsomheten utover det som allerede er sagt, sier Haaland.

Les også

Equinors Angola-partner etterforskes for korrupsjon

Publisert: