Lover likere nettleie mellom by og land: – Det er en seier

Regjeringen vil fremme tiltak for å utjevne nettleien, som varierer mye mellom by og land. I Sogn og Fjordane betaler nettkunder nær 20 øre kilowattimen mer enn i Oslo.

VIL UTJEVNE: Med KrF på laget vil regjeringen utrede og fremme tiltak som skal utjevne nettleien i Norge, som varierer mye mellom by og land. Dersom nettkunder i Oslo betaler to øre mer per kilowattime kan det redusere nettleien med mer enn 20 øre kilowattimen i enkelte distrikter, ifølge organisasjonen Distriktsenergi. Dette er en kraftlinje nær Sognsvann i Oslo.
Publisert: Publisert:

Regjeringens plan om å utjevne nettleien kommer frem i Granavolden-plattformen.

Den felles erklæringen ble lagt frem i forrige uke, i forbindelse med at Kristelig Folkeparti går inn i Solberg-regjeringen sammen med Venstre, Høyre og Frp.

Erklæringen sier at regjeringen vil «utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett».

Dersom regjeringen går for lik nettleie over hele landet, kan det øke nettleien med rundt to øre per kilowattime i store byer som Oslo, ifølge organisasjonen Distriktsenergi.

Nettleien vil derimot gå betydelig ned i tynt befolkede distrikter hvor nettkundene i dag betaler langt mer.

E24 skrev i desember at nettkunder i Sogn og Fjordane i snitt betaler nær 20 øre mer per kilowattime i nettleie enn kunder i Oslo, noe som oppleves som urettferdig.

Les mer: Årets dyreste strøm i Sør-Norge: – Dagens priser blir de høyeste

Les også

Årets dyreste strøm i Sør-Norge: – Dagens priser blir de høyeste

– Det er en seier

Stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) har lenge tatt til orde for lik nettleie over hele landet, og han mener regjeringen nå tar et langt steg videre i utjevningen.

– Det er veldig viktig at det står «fremme tiltak», sier Storehaug til E24.

I desember skrev E24 at regjeringen ville utrede lik nettleie som del av enigheten om en budsjettavtale for 2019, men da ble det ikke sagt noe om konkrete tiltak.

Storehaug tolker formuleringen i regjeringserklæringen som at regjeringen faktisk kommer til å gjennomføre utjevningen, og ikke bare vurdere det.

– Det er en seier når det står at det skal komme tiltak. Da venter jeg at de tiltakene vil kunne utjevne de store forskjellene i nettleie, sier han.

Les mer: Strømkunder i Sogn og Fjordane betaler 20 øre mer i nettleie enn i Oslo: – Ser det som en straff

Les også

Fjordinger betaler 20 øre mer per kWh i nettleie enn i Oslo: – Vi ser det som en straff

Dyrere nettleie i Oslo

Organisasjonen Distriktsenergi, som organiserer en rekke lokale energiverk, har omtalt det som «noe underlig» at det er så mye høyere nettleie i Sogn og Fjordane, som flyter over av kraft, enn i Oslo hvor det knapt produseres kraft.

Daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi er fornøyd med at Granavolden-plattformen slår fast at regjeringen skal gjennomføre tiltak for å utjevne nettleien.

– Mange av dem som ønsker lik nettleie leser dette som at den faktisk forplikter seg til å gjøre noe, og ikke bare vurdere det, sier Lockert til E24.

– Vi vet jo at det er litt ulike syn på dette, men nå har regjeringspartiene sagt hva de vil gjøre, og vi må regne med at de vil følge dette opp, sier han.

– Hvis det blir innført lik nettleie, hva vil det konkret bety for nettleien for nettkunder i byer som Oslo?

– Effekten av det å innføre lik nettleie i Norge er veldig stor mange steder i distriktene. Mens nettleien vil øke med vel to øre kilowattimen for nettkunder i Oslo vil den kunne gå ned med mer enn 20 øre i enkelte områder i distriktene, sier Lockert.

– Hvor sikkert er dette regnestykket?

– Det regnestykket er godt, gitt at du legger til grunn et frimerkeprinsipp der man skal betale det samme per kilowattime i norske husholdninger, sier han.

Les mer: Må dekke store investeringer: Statnett krever mer nettleie

Les også

Må dekke store investeringer: Statnett krever mer nettleie

Utreder lik nettleie

Regjeringspartiene og KrF ble i høstens budsjettavtale for 2019 enige om å utrede «frimerkeprinsippet», som innebærer lik nettleie for alle over hele landet, på samme måte som at frimerker koster det samme i hele Norge uansett hvor dyr postombæringen i området er.

I tillegg lovet regjeringen å utrede et alternativt forslag hvor nettselskapene får kompensasjon for faktorer i nettleien som de ikke kan påvirke, som for eksempel krevende lokal topografi eller behov for nett til nye, store kraftutbygginger.

I vår ba et stortingsflertall av Ap, Sp, SV, KrF og MDG om at regjeringen skulle utrede flere modeller for utjevning av nettleien.

Les også

Huseierne bekymret for dyr strøm: – Trykket på boligeierne har økt

Usikker på formulering

Samtidig merker Lockert seg at regjeringserklæringen kobler utjevning i nettleien med et ønske om «et mest mulig effektivt organisert strømnett», og han er usikker på hva partiene legger i det.

– Vi vet jo at flere regjeringspartier ønsker at flere strømselskaper skal slå seg sammen, så det kan være ulike syn på hvordan utjevningen skal gjennomføres, sier Lockert.

– De kan for eksempel si at nettleien vil bli utjevnet hvis det blir flere fusjoner i bransjen. Men da vil vi kun få noen lokale endringer. Det må mer til enn bare sammenslåinger for å sikre lik nettleie landet over, legger han til.

Les også

Svak krone kan gi dyrere strøm

– Noe merkelig

KrF-Storehaug tror ikke regjeringen har noen baktanker med formuleringen.

– Jeg har hørt flere komme med det argumentet, men det synes jeg er noe merkelig. Dette handler om å legge en føring på at nettet skal være effektivt, noe det er bred enighet om. Vi må sørge for at det investeres i nett, på en måte som holder kostnadene i sjakk, sier Storehaug.

– Så du leser dette som at nettleien skal utjevnes?

– Jeg leser det som at det skal komme vedtak som vil utjevne nettleien, sier han.

– Hvorfor er det viktig å ha lik nettleie?

– Fordi utbygging av nettet rammer enkeltbrukere urettmessig hardt. Det er ikke rettferdig, sier Storehaug.

Publisert:

Her kan du lese mer om