900 punkt fra enighet

FNs klimakonferanse i Paris går inn i en avgjørende fase når verdens miljøministere møtes for å forhandle om en avtale som skal holde den globale oppvarmingen under to grader.

Like før fristen lørdag overleverte forhandlere fra 195 land et 48 siders utkast til en ny klimaavtale. Utkastet legges fram for miljøministrene når høynivådelen av klimatoppmøtet starter mandag.

Les hele saken med abonnement