I 2022 kan det bli byggestart for Akers Pecan-felt i Ghana

Pecan-feltet i Ghana skulle bli Røkke og Akers store nye oljesatsing. Så la en uventet krevende søknadsprosess og fjorårets oljepriskollaps kjepper i hjulene for prosjektet. Nå satser imidlertid Aker på å snart kunne sjøsette gigantsatsingen.

En illustrasjon av hvordan Aker Energy ser for seg at Pecan-feltet utenfor Ghana kan bli seende ut.
Publisert: Publisert:

Fredag avsluttet Kjell Inge Røkke og Aker-systemet «sin egen» kvartalssesong med resultatene for Aker ASA.

I tillegg til å gå gjennom utviklingen i satsingene på fornybar energi, industriell programvare og oljevirksomheten på norsk sokkel kom det også en oppdatering på oljesatsingen i Ghana – som skjer gjennom selskapet Aker Energy.

I rapporten kommer det nemlig frem at Aker Energy nå har som mål å få ferdigstilt en plan for utbygging og drift for Pecan-feltet innen utgangen av 2021.

En slik plan må foreligge og godkjennes av myndighetene før feltet kan bli en realitet.

– Betyr dette at byggingen av dette feltet kan komme i gang i 2022?

– Alt ligger til rette for en investeringsbeslutning i 2022, i henhold til plan. Det jobbes godt med prosjektet i Aker Energy nå, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker til E24.

– Det arbeides nå med blant annet kvalitetssikring av konseptet, kostnader og gjennomføringsmodell. Parallelt er finansieringen av prosjektet og en langsiktig kapitalstruktur arbeidsoppgavene i Aker Energy nå, fortsetter han.

Aker Energy har tidligere opplyst at de regner med at det vil gå snaue tre år fra investeringsbeslutningen er gjort til feltet kommer i produksjon.

Dermed snakker man fort om en produksjonsstart rundt 2025. I henhold til Akers opprinnelige fremdriftsplan skulle Pecan-feltet egentlig vært i produksjon fra i år.

Les også

Aker satte rekord i andre kvartal: Nettoverdiene økte til 66,9 mrd.

Sikter mot 30 dollar fatet i balansepris

Etter at Kjell Inge Røkke og Aker det siste tiåret har bygget opp oljeselskapet Aker BP på norsk sokkel skulle Aker Energy og deres Pecan-felt i Ghana bli det neste store prosjektet.

Røkke har selv vært engasjert i Ghana i en årrekke, og i februar 2018 gjorde Aker comeback i Ghana gjennom å kjøpe Hess’ andel i Pecan-funnet.

Pecan-feltet som anslås å inneholde en halv milliard fat olje skulle koste et sted rundt 40 milliarder å bygge ut, men prosjektet har møtt på flere utfordringer.

Høsten 2019 la Aker om strategien og gikk for en gradvis utbygging, fremfor en full områdeløsning, fra dag én.

Etter at coronapandemien traff og oljeprisen kollapset, ble imidlertid investeringsbeslutningen utsatt på ubestemt tid og det ble igangsatt en stor nedbemanning i Aker Energy.

Aker Energy har siden den gang jobbet videre for å forbedre utbyggingskonseptet og få ned kostnadene. Kostnadsnivået skal være «omtrent halvert», sammenlignet med de opprinnelige estimatene.

Under kvartalspresentasjon fikk Aker-ledelsen spørsmål om man fortsatt sikter seg inn mot en balansepris på 30 dollar per fat i prosjektet – altså oljeprisen som prosjektet trenger for å gå i pluss.

– Ja, det gjør vi, bekreftet Eriksen.

Dette er et lønnsomhetskrav som omtrent tilsvarer det som stilles av Aker BP på norsk sokkel.

Etter bunnen i fjor vår på under 20 dollar fatet har prisen på brentolje steget til mellom 70 og 75 dollar den siste tiden.

Les også

Aker BP fortsetter resultatveksten i andre kvartal: Holder på utbytteplan etter oljeprisløftet

Planlegger å være eier og operatør

Helt siden Aker lanserte planene har det vært stilt spørsmål til hvordan man har tenkt til å finansiere det store prosjektet.

Aker har hele veien vært tydelige på at man vurderer ulike alternativer og ønsker å invitere andre investorer med i prosjektet, men akkurat hvordan det skal skje har ikke blitt annonsert.

Under den forrige kvartalspresentasjonen sa Aker-sjef Øyvind Eriksen at man ikke kunne utelukke et delvis nedsalg i Pecan-lisensen som et alternativ.

– Har dere kommet noe nærmere en avklaring? 

– Dette ble langt på vei misforstått i presentasjonen for første kvartal som et signal på et mulig salg. Arbeidet med en plan for utbygging og drift baserer seg på Aker som eier og operatør for feltet, sier Eriksen.

Per i dag fordeler eierskapet i Pecan-lisensen seg slik:

  • Aker Energy er operatør og eier 50 prosent
  • Lukoil eier 38 prosent
  • GNPC, Ghanas nasjonale oljeselskap, eier 10 prosent
  • Fueltrade Limited eier 2 prosent
Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker. Arkivbilde.
Les også

Akers fornybarselskap feirer ettårsdag: Har vokst til 988 ansatte og 15,6 milliarder

Exxon ute

Det afrikanske landet begynte å eksportere olje for drøye 10 år siden fra Jubilee-blokken. Arbeidet med å utvikle landets oljesektor har imidlertid vært utfordrende til tider.

Aker Energy er en av de større aktørene i landet, og samtidig som de satte sitt prosjekt på vent, annonsert ExxonMobil i mai at de trekker seg ut.

Exxon sikret seg i 2018 rettigheter til å utvikle en annen og noe mindre blokk enn den Aker Energy deltar i. Begge ligger ikke langt fra hverandre.

I starten av juni meldte nemlig Reuters at den amerikanske oljegiganten frasa seg sin 80 prosents eierandel i Deepwater Cape Three Points-blokken.

«Exxon Mobil prioriterer den kortsiktige kapitalbruken på de mest konkurransedyktige eiendelene med den laveste leveransekostnaden i porteføljen, inkludert utviklingsprosjekter i Guyana, Brasil og Permian-bassenget i USA (skiferressurser i Texas, journ.anm.), as en talsmann for Exxon Mobil til nyhetsbyrået.

Publisert: