Vedum stopper omstridt oljefond-utredning

Støre-regjeringen avlyser nå den omstridte utredningen av oljefondets fremtidige organisering, som den forrige finansministeren Jan Tore Sanner (H) bestilte.

ENDRER MANDATET: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) avbestiller utredningen om oljefondets plassering. Bildet er fra mandagens presentasjon i Stortinget av Støre-regjeringens tilleggsbudsjett.
Publisert:

Den nye finansministeren, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, sier at han ikke ønsker usikkerhet rundt organiseringen.

Støre-regjeringen fastholder dermed at oljefondet – Statens Pensjonsfond Utland som forvalter nordmenns felles oljeformue på 12 000 milliarder kroner – fortsatt skal administreres av Norges Bank.

– Regjeringen legger vekt på at det skal være stabilitet rundt forvaltningen av oljefondet, sier Vedum i en e-post til VG.

Sverdrup-utvalget

En uke før stortingsvalget i september ble et nytt utredningsutvalg oppnevnt av Kongen i statsråd:

Da fikk NUPI-sjefen Ulf Sverdrup i oppdrag fra regjeringen å vurdere hvordan internasjonal politikk, næringsliv og finans kan påvirke styringen av oljefondet.

Men en setning i utvalgets mandat vakte oppsikt, og ble av mange tolket som starten av en omkamp om hvorvidt oljefondet fortsatt skal styres fra Norges Bank:

Utvalget ble bedt av Sanner om å «vurdere om dagens plassering i Norges Bank vil være den mest hensiktsmessige fremover, eller om nye utfordringer trekker i retning av utskilling».

Denne setningen i mandatet er nå strøket, opplyser Vedum.

Han viser til andre ferske utredninger, og at det var bred enighet i
Stortinget i 2018 og 2019 om at fondet fortsatt skal ligge i Norges Bank.

– Vi må unngå å skape usikkerhet rundt forvaltningen av fondet. Det handler
også om å gi de dyktige menneskene i Norges Bank ro og forutsigbarhet i den
viktige jobben de gjør på vegne av oss alle, sier Vedum (Sp).

Den nye regjeringen endrer ikke sammensetningen av utvalget.

Mulig kontrollsak

Den forrige finansministeren fikk et skarpt søkelys mot seg da VG avslørte – to dager før valget – at Jan Tore Sanner hadde bedt sitt embetsverk i departementet om å holde tilbake dokumenter om Sverdrup-utvalget, som både VG og Dagens Næringsliv hadde bedt om innsyn i.

VG har også omtalt hvordan tidligere fortalt hvordan Sanner to ganger i uken før valget – ba embetsverket om å utsette utsendelsen av dokumenter om det omstridte Sverdrup-utvalget, og at embetsverket advarte mot dette.

Flere juseksperter har uttalt at en slik utsettelse kan være i brudd med loven om offentlighet i forvaltningen. Saken er nå til vurdering i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Sanner: Travel periode

Sanner har tidligere uttalt til VG at «det var selvfølgelig aldri snakk om å ikke utlevere informasjonen, men dette kom midt i en svært travel periode og jeg trengte noe tid til å sette meg inn i saken».

– Samtidig var jeg opptatt av at vi skulle holde oss innenfor fristen. Jeg oppfattet at fristen var på tre dager, og hvis det var feil beklager jeg det. Det var ingen instruks jeg ga til embetsverket, men jeg ga noen innspill som jeg ba dem komme tilbake til i et møte med meg neste dag, la den daværende finansministeren til.

Trygve Slagsvold Vedum snublet i ordene sine da han la frem endringer i statsbudsjettet 2022:

Publisert: