Steffen Syvertsen og Bjørn K. Haugland

Gi oss strengere klimareguleringer - nå!

Strengere klimakrav kan gjøre Norden til verdens mest bærekraftige region, og et kraftsenter for utvikling av grønn teknologi for Norden og verden, skriver kronikkforfatterne.

  • Steffen Syvertsen
    konsernsjef i Agder Energi
  • Bjørn K. Haugland
    Adm. dir. i Skift, næringslivets klimaledere
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Forrige uke ble resultatene av en stor undersøkelse om klimaambisjoner blant 40 nordiske toppledere offentliggjort.

Til sammen representerer deltagerne i undersøkelsen 1,2 millioner medarbeidere og en omsetning på 326 milliarder euro, som tilsvarer 24 prosent av brutto nasjonalproduktet (BNP) i Norden.

Undersøkelsen er gjennomført i regi av Nordisk Ministerråd, Skift Næringslivets klimaledere, svenske Haga Initiativet og finske Climate Leadership Coalition. Resultatene viser at nordiske næringslivsledere er dypt bekymret for klimaendringene og konsekvensene av dem.

Les også

Klimaorganisasjoner bommer - feil med særregler for norske selskaper

Samtidig ser vi en tydelig vilje til lederskap og handling. Hele 95 prosent av deltagerne i undersøkelsen ser at klimaendringene ikke bare representerer en trussel, men også muligheter. 

For å realisere mulighetene trenger vi mer klimalederskap, både fra næringsliv og myndighetene. Dersom Norden går foran, kan vi styrke vår posisjon, konkurransekraft og velferd for fremtiden. 

Næringslivslederne i undersøkelsen etterspør en effektiv kombinasjon av pisk og gulrot fra myndighetene:

  • Vi trenger økte CO2-avgifter og et velfungerende kvotemarked som tvinger forurenser til å betale. Slike avgifter må følges opp med støtteordninger som bidrar til omstilling til fornybare løsninger. 
  • Vi trenger strenge klimakrav i alle offentlige anbud, som presser frem teknologiutviklingen som trengs og favoriserer aktører som satser på klimasmarte løsninger. 
  • Vi trenger tydelige reguleringer og lovverk som setter rammene for utviklingen, og vi trenger krav til rapportering på utslipp og bærekraft. Innføringen av lov om bærekraftig finans er et eksempel på slike krav, men kravene må innføres uten at det fører til unødvendig kompliserende byråkratiske prosesser for selskaper som står midt i krevende omstillinger. 
Les også

Slik sender du debattinnlegg til E24

Næringslivsledere med klimaambisjoner kommer til å fortsette å presse på for at myndighetene bidrar med både pisk og gulrot.

Samtidig må Nordens bedriftsledere samarbeide om å utvikle teknologi, forretningsmodeller, verdikjeder og partnerskap for grønne og bærekraftige løsninger. Det krever et massivt kompetanseløft blant våre ledere og medarbeidere, spesielt innen digitalisering, kunstig intelligens og bærekraft.

Vi har høye ambisjoner, og vi må handle raskt. Undersøkelsen viser at Nordens næringslivsledere nå tar ledertrøya på og ser frem til å spille på det nordiske laget for å løse vår tids største utfordring.

Publisert: