Advarer mot å la energikommisjonen bli en sovepute

Rødt raser mot at energikommisjonen ikke skal se konkret på dagens strømpriskrise. Både SV og Energi Norge advarer mot å la kommisjonen bli en sovepute.

SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken
Publisert:

– Dagens strømpriskrise er ikke noe regjeringen selv kan sitte og se på, uten at en uavhengig kommisjon får se på alle muligheter for hvordan hindre at prisene er høye også i fremtiden, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han reagerer kraftig på at energikommisjonen, som ble presentert fredag, ikke har som mandat å se på årets strømpriskrise med rekordhøye prisnivåer i Sør-Norge.

Kommisjonen skal vurdere dilemmaer i kraftpolitikken frem mot 2030 og 2050. Ifølge regjeringen skal energikommisjonen kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon.

Samtidig varsler regjeringen at de skal gjennomgå årsakene til årets situasjon, og sjansen for at det kan skje igjen. Det er altså dette Moxnes reagerer på.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes under en demonstrasjon mot høyere strømpriser utenfor Stortinget tidligere i år.
Les også

Slik blir regjeringens energikommisjon

– Må ikke bli en sovepute

SV er også klare på at selv om det nå er en kommisjon på plass, må ikke det svekke arbeidet med situasjonen man står i dag.

– Vi vil advare mot å la kommisjonen bli en sovepute i kampen mot de skyhøye strømprisene, derfor må vi få på plass langsiktige tiltak mot dette allerede i vår, sier energipolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken.

Den holdningen deler bransjeorganisasjonen Energi Norge.

– Vår vurdering er at dette er en solid sammensatt kommisjon med bredt mandat på kort tid, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge til E24.

– Vår eneste bekymring er at kommisjonen kan bli en sovepute. Nå må vi få i gang igjen konsesjonssystemet for vindkraft på land, og få fart på elektrifiseringen og utslippskuttene i transporten og industrien.

Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge
Les også

NVE-sjefen advarer: Frykter dyr strøm ut hele året

Frp kritisk til sammensettingen

Fremskrittspartiets energipolitisk talsperson Frank Sve er ikke spesielt fornøyd med hvordan utvalget er satt sammen.

– Det er satt opp et forholdsvis bredt mandat som er bra, men det hjelper lite når sammensetningen i utvalget ikke representerer ulike syn på løsninger som for eksempel i spørsmålet om elektrifisering av norsk sokkel, sier Sve.

NHH-professor og tidligere konkurransedirektør Lars Sørgard skal lede kommisjonen. Ordførere, industri, kraftbransje, miljøbevegelsen og forbrukere er også representert.

– Jeg er skeptisk også fordi jeg vet at premissene for klimapolitikken også er viktig for utvikling av energipolitikk, og dette utvalgets representanter synes ikke som godt balansert heller i disse viktige vurderingene, sier Sve videre.

Frank Sve, energipolitisk talsperson i Frp

SV peker på grønn omstilling

Når kommisjonen går i gang med sitt arbeid, er SV opptatt av at grønne og fornybare løsninger står høyt på agendaen.

– Det viktigste denne kommisjonen kan gjøre, er å finne ut hvordan vi skal få en kraftfull satsing på energieffektivisering, en fornybar energiutbygging som kutter utslipp av klimagasser og som ikke går utover verdifull natur, sier Haltbrekken.

Samtidig peker Haltbrekken på at kommisjonen må komme med tiltak som gir kontroll på krafteksporten, og sikrer kraft til norske husholdninger og grønn industriutvikling.

– Klarer den det, har vi kommet et viktig steg nærmere den omstillingen vi skal gjennom.

Naturvernforbundet peker også på at energieffektivisering bør være et sentralt punkt for kommisjonen.

– Energikommisjonens aller viktigste oppgave blir å stake ut kursen for en kjempesatsing på energisparing. Potensialet er stort for å frigjøre energi fra bygg og for energieffektivisering i industrien. Det er den raskeste og mest miljøvennlige måten å skaffe mer kraft på, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Han er samtidig glad for at det i mandatet ikke åpnes for å bygge ut vernede vassdrag, noe som er blitt diskutert av flere partier på Stortinget.

– Det er bra at det slås fast at verneplanen for vassdrag skal legges til grunn, dermed er det horrible forslaget om å bygge ut vernede vassdrag lagt dødt, sier Gulowsen.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Vil ha fart på vindkraften

Både Energi Norge og Norwea, som er bransjeorganisasjon for vind- og havenergi, trekker frem tempoet og kraften i satsingen på vind som viktig i forbindelse med kraftproduksjonen fremover.

Robert Kippe, kommunikasjonsansvarlig i Norwea, sier satsingen på fornybar energi ikke trenger å vente på at kommisjonens rapport kommer før jul.

– Havvind gir neppe kraft før 2030, NVE har påpekt økt behov og Statnett advarer mot kraftunderskudd allerede i 2026. Vi trenger ikke en kommisjon til å fortelle oss at vi trenger mer kraft. Vi må komme i gang med behandlingen av søknader om ny vindkraft på land nå, sier Kippe.

Robert Kippe, kommunikasjonsansvarlig i Norwea

Han påpeker at søknader om vindkraftutbygging på land ikke behandles nå, etter at det ble satt på pause. Han mener det må komme i gang igjen.

– Vi ber ikke om en massiv utbygging, men om at hvert enkelt prosjekt skal bli vurdert.

Energi Norge er samtidig bekymret for at regjeringens varslede havvindsatsing blir mindre enn den kunne ha vært. Regjeringen vil kun sende kraften til Norge, av frykt for prissmitte fra Europa. Kroepelien mener man kunne sikret lave priser til forbrukerne gjennom tekniske løsninger, og dermed satset større.

– I forbindelse med regjeringens satsing på havvind er vi bekymret for at man legger opp til noe som er smått og dyrt, men kunne vært stort og billig. Vår grunnleggende utfordring er at vi vil få et lite prosjekt som koster mye for skattebetalerne, sier Energi Norge-sjefen.

Publisert: