Rystad-rapport: Sakte vekst for oljeservice etter bunnår

Etter en solid smell i 2020, vil det internasjonale markedet for norske oljeleverandører komme tilbake, mener Rystad Energy. Samtidig vil oljeprisen synke markant.

Utbygging av nye olje- og gassfelt internasjonalt ble rammet av koronapandemien. Rystad Energy regner med at aktiviteten vil ta seg opp.
Publisert:

I en fersk rapport Rystad Energy har laget på bestilling fra Olje- og energidepartementet, går analysebyrået gjennom hvordan 2020 ble for norske oljeleverandører internasjonalt.

Offshoremarkedet hadde økt fra 2018 til 2019, og aktørene så optimistisk på 2020. Så kollapset oljeprisen og markedet endte på laveste nivå siden 2007, skriver Rystad i rapporten.

Den ble presentert mandag formiddag, sammen med tall for norsk fornybarbransje.

For norske oljeserviceselskap – altså leverandører av tjenester og utstyr til olje- og gassvirksomhet – ga 2020 inntekter på 109 milliarder kroner internasjonalt. Dette er ned med 16 prosent fra 2019.

Hør podkast om oljeleverandørene:

Nedgangen for norske leverandører er dermed større enn nedgangen for offshoremarkedet samlet (16 mot 11 prosent). Rystad mener forklaringen delvis er at norske selskap særlig leverer til utbygginger av nye olje- og gassfelt. Til sammenligning gikk den norske omsetningen ned med 2 prosent, fordi den midlertidige skatteordningen bidro til å holde aktiviteten i gang på norsk sokkel.

Internasjonalt leverer norske oljeserviceselskap mest til Storbritannia, USA og Brasil, med 41 prosent totalt:

  • Storbritannia: 21 milliarder kroner i 2020, ned med 9 milliarder fra 2019.
  • USA: 15 milliarder, opp med 25 prosent.
  • Brasil: 8,5 milliarder, ned med 23 prosent.
  • For de 20 største norske oljeserviceselskapene, står internasjonale kunder for 60 prosent av inntektene.

Rystad Energy viser til at markedet gradvis kom tilbake etter kollapsen i mars. Generelt forventer analysebyrået at oljeetterspørselen vil være lavere i 2021 enn i 2019, men så øke over nivåene før pandemien i midten av 2022.

Les også

Equinor med ny børsrekord

Lavere oljepris

Dette vil også få betydning for oljeprisen, som også er blitt drevet i været av produksjonsstrategien til Opec (med Russland) og at orkanen Ida rammet amerikansk produksjon.

Derfor tror Rystad at oljeprisen i 2023 vil stabilisere seg rundt 50 dollar for ett fat. Den siste tiden har prisen vært rundt 80 dollar. Også gassprisene vil stabilisere seg, mener Rystad, med økt gasseksport fra Russland og mer normale nivåer på lagrene. Forventningen her er gasspris på 6–7 dollar per million Btu fra 2023. Til sammenligning fikk Equinor i snitt betalt nesten 14 dollar i tredje kvartal – og gassprisene har steget langt over dette i høst.

Globalt vil det totale offshoremarkedet gradvis ta seg opp, med en ti prosent årlig økning etter 2023. I 2024 vil markedet være på 2019-nivå.

Forutsetningen er imidlertid at effektene av koronapandemien avtar, og at etterspørselen etter olje og gass fortsetter økningen. Og så må prisene på olje og gass holde seg så høye at oljeselskapene setter i gang med nye investeringer.

Les også

Aker BP øker utbyttet etter rekordkvartal

Ned med 26 milliarder

Rapporten fra Rystad Energy viser at den totale omsetningen for oljeserviceselskapene gikk ned med sju prosent i 2020, fra 400 milliarder til 374 milliarder kroner. Av disse er altså 109 milliarder knyttet til eksport, fra 130 milliarder i 2019.

For omsetningen i Norge er nedgangen på 2 prosent, fra 270 til 265 milliarder kroner.

I en rapport fra Multiconsult som også ble publisert mandag, kom det fram at den norskbaserte fornybarnæringen for første gang passerte 50 milliarder i 2020, med 51,9 milliarder kroner i omsetning. Dette tilsvarer en økning på 15 prosent fra 2019.

Tallet inkluderer ikke selve produksjonen og salg av kraften – men utstyr, utbygging og rådgiving.

Publisert:

Her kan du lese mer om