Dobbelt så mye olje funnet på norsk sokkel

En oversikt over oljefunn for første kvartal i 2021 viser en dobling i oljefunn sammenlignet med samme tid i fjor.

Det er i første kvartal 2021 funnet dobbelt så mye olje sammenlignet med fjorårets første kvartal.
Publisert:

Ifølge en rapport fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass kommer det frem at det så langt i år er blitt gjort fem nye funn på norsk sokkel. Det er gjort funn av ressurser som tilsvarer 201 millioner fat olje på norsk sokkel. Dette tilsvarer over 110 milliarder kroner med dagens oljepris.

Rapporten viser at det i årets første kvartal er påbegynt åtte undersøkelsesbrønner og tre avgrensingsbrønner. Ni av brønnene i Nordsjøen, en i Norskehavet og én i Barentshavet.

Balansen

Alle funnene er gjort nær eksisterende infrastruktur. Dette betyr reduserte kostnader og økt produksjon. Se faktaboks for mer informasjon om funnene.

Direktør i Oljedirektoratet Ole Anders Skauby opplever årets første kvartal som positivt. Han peker til at trenden om å lete i nærheten av eksisterende infrastruktur gjør små funn lønnsomme.

– Dette fordi de kan settes i sammenheng med eksisterende anlegg. Samtidig er vi i OD opptatt av at det utforskes i mindre kjente områder. Vi mener fremdeles at det finnes store ressurser på sokkelen. Vi er opptatt av at det må letes, sier han.

– Det må være en balanse mellom lønnsomme mindre funn nær infrastruktur og de mindre kjente områdene, legger Skauby til.

Ifølge rapporten er det så langt i år funnet nesten 32 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Eller 201 millioner fat olje, som tidligere nevnt. Ved fjorårets første kvartal ble det funnet mellom 4 og 18.7 millioner kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter.

– Norge trenger Equinor på norsk sokkel

Som du ser av faktaboksen er mange av funnene gjort i regi av Equinor. Oljegiganten beskriver første kvartal som motiverende. De mener de har fått full klaff med alle sine brønner så langt.

– Det er ikke ofte man treffer hundre prosent. Det er veldig positivt. Dette skaper enorme verdier både for oss i Equinor og for den norske stat, sier selskapets letesjef Nick Ashton.

Han peker særlig på selskapets store database og evne til å tolke data som grunnen til det gode kvartalet.

– Vi evner å sette våre data i kontekst raskt. Av de fire funnene vi har gjort skyldes tre av dem rask innhenting av data, mener han.

Nick Ashton mener Equinors styrke på norsk sokkel virkelig kommer til sin rett nå.

Han er enig med OD om at man må finne en balansegang mellom kjente og ukjente områder. I år skal de inkludere tre letebrønner som beskrives som høyrisikoprosjekt. I den forbindelse er Equinor i en helt egen posisjon her til lands.

– Det er ikke mange selskaper i verden som borer 25 brønner hvert år. Det gjør vi på norsk sokkel alene. Da kan vi forsvare de tre brønnene med stor risiko, slår han fast.

I dagens mer utfordrende tid for oljealderen mener han at det norske behovet for Equinor er veldig stort.

– Vi er en institusjon preget av erfaring, kunnskap og kompetanse. Norge trenger Equinor på norsk sokkel. Det ligger årelang erfaring og kunnskap bak de arbeidene vi gjør, det er på ingen måter flaks. Det er vår lange fartstid som nå virkelig kommer til sin rett, påpeker Ashton.

Fire milliarder uoppdagede kubikk

I hele 2020 be det funnet 77 millioner kubikkmeter. Statistikk fra Oljedirektoratet viser at det fra 1970 til utgangen av 2020 var boret omtrent 1760 letebrønner på norsk sokkel.

Oljedirektoratet anslår at det finnes nær fire milliarder kubikkmeter uoppdagede utvinnbare oljeekvivalenter på norsk sokkel. Dette betyr at nesten halvparten av gjenværende ressurser på norsk sokkel enda ikke er påvist.

– Olje og gass vil fortsette å spille en viktig rolle i energiovergangen, derfor er det viktig at man fortsetter leteaktiviteten, avslutter direktøren i Oljedirektoratet.

Publisert: