Petoro har aldri overført mindre til statskassen enn i fjor

Lave olje- og gasspriser gjorde at statens oljeselskap “bare” sendte 59 milliarder til fellesskapet i koronaåret 2020. - Ikke til å legge skjul på at det var et krevende år, sier Petoro-sjef Kjell Morisbak Lund.

Johan Sverdrup-feltet hadde sitt første hele år i fjor og står nå for 20 prosent av Petoros produksjon.
Publisert:

I fjor på denne tiden stupte oljeprisen. Koronaviruset førte til lavere etterspørsel, blant annet fordi fly sto på bakken. I tillegg brøt det ut priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia. På bunnen i april kostet et fat nordsjøolje mindre enn 20 dollar. Også gassen kostet lite.

Prisene hentet seg inn ut over året, men de svake nivåene preger regnskapene til alle oljeselskaper. Det gjelder også statens eget selskap, Petoro, som forvalter fellesskapets eierandeler ute på sokkelen, SDØE (statens direkte økonomiske engasjement).

Tidenes svakeste

I 2020 overførte Petoro 59 milliarder kroner til fellesskapet, nærmere bestemt Oljefondet. Det var en nedgang på 37 milliarder fra 2019. Tallet har aldri vært lavere siden Petoro ble etablert i 2001.

– Det er ikke til å legge skjul på at 2020 har vært et krevende år, også for Petoro. Kontantstrømmen er den laveste i Petoros historie, men vi ser samtidig at aktiviteten i porteføljen er rekordhøy, med svært mange prosjekter i investerings- og planleggingsfasen, sier konstituert administrerende direktør Kjell Morisbak Lund i en e-post til Aftenbladet/E24.

Han har hatt jobben siden Grethe Moen gikk av i høst. Senere i år skal Vår Energi-sjef Kristin F. Kragseth overta som administrerende direktør i Petoro.

Langt høyere oljepris

Petoro understreker at 2020 likevel ble bedre enn ventet for den norske oljeindustrien. Selskapet viser til at investeringene på norsk sokkel økt med 2 prosent til 150 milliarder kroner, og viser til at Stortingets skattepakke bidro til å holde hjulene i gang. Pakken har imidlertid ingen betydning for Petoro.

– Vi tar investeringsbeslutninger før skatt, slik at myndighetenes tiltakspakke ikke vil få en direkte innvirkning på våre vurderinger. Først og fremst blir det avgjørende at vurderingene som gjøres sørger for at det blir de beste løsningene som legges frem når vi skal ta beslutning, forklarer Lund.

Siden bunnen i fjor vår har prisene for olje og gass tatt seg kraftig opp, og i dag koster et fat nordsjøolje cirka 70 dollar. Derfor regner Petoro med at 2021 blir et betydelig bedre økonomisk år enn 2020.

En femtedel fra Johan Sverdup

En milepæl var at 2020 var det første hele året med produksjon på gigantfeltet Johan Sverdrup. Feltet startet produksjonen 5. oktober 2019 og ble formelt åpnet i januar i fjor.

– For Petoro utgjør Sverdrup-feltet nå 20 prosent av den samlede produksjonen fra vår portefølje, sier Lund i en melding og peker på at den første delen av utbyggingen nylig ble nedbetalt etter bare 16 måneders drift.

Hør podkast om Sverdrup-feltet:

Petoro ble etablert da Equinor (Statoil) ble børsnotert i 2001. Selskapet forvalter statens direkte eierandeler i olje- og gassvirksomheten, noe som utgjør om lag en tredjedel av de samlede reservene på norsk sokkel.

Selskapet er partner på 35 felt, men aldri operatør. Med en produksjon på cirka 1 million fat daglig er Petoro den nest største produsenten på norsk sokkel etter Equinor. Vår Energi er nummer tre på listen.

Større klimarisiko

Det er først og fremst produksjon av olje og gass som står på Petoros agenda, men klimakrise og grønn utvikling blir en stadig viktigere problemstilling også der.

– Petoro har det siste året vurdert hvilke utfordringer og muligheter omleggingen til et lavutslippssamfunn kan få for verdiene på lengre sikt. Klimarisikoen for Petoro på sikt er blitt tydeligere, dette gjelder spesielt gass som selges til land i Europa med høye ambisjoner om reduksjon i utslipp av klimagasser.

– Derfor er vi tydelige på at blant annet elektrifisering av sokkelen er et helt sentralt tiltak som vil gi helt konkrete klimagassreduksjoner både nasjonalt og globalt, samtidig som vi mener dette også vil styrke konkurransekraften vår, mener Lund. granskning

Hør podkast om nye muligheter for oljeleverandørene:

Publisert:

Her kan du lese mer om