Kronen kan skape rente-hodepine: – Ganske stor ulempe

Nordea sier den svake kronen kan åpne døren for en dobbel renteheving neste uke. Men tror bare Norges Bank hever med 0,25 prosentpoeng.

En svært svak krone kan åpne for en renteheving på 0,5 prosentpoeng neste uke, ifølge Nordea. Skiimportøren Finor kjøper ski i euro og merker godt den svake kronekursen.
Publisert:

Både Handelsbanken og Nordea tror at Norges Bank vil heve styringsrenten fra dagens 2,75 prosent til tre prosent den 23. mars.

Men den svært svake kronekursen er en hodepine for sentralbanken. Det kan potensielt føre til en ny heving på 0,5 prosentpoeng, mener Nordea.

«Vi vil imidlertid ikke bli overrasket om sentralbanken øker med 0,5 prosent på grunn av den overveldende kronesvekkelsen siden desember», skriver valutastrateg Dane Cekov og sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets i et notat.

– En ganske stor ulempe

Den svake kronen gir kladdeføre for importører som Harald Martinsen i selskapet Finor, som importerer ski av det østerrikske merket Fischer til Norge. Selskapet betaler i euro, og merker den svake kronekursen godt.

– Det er en ganske stor ulempe for oss. Det gjør jo at kostnadene øker, sier Martinsen til E24.

Finor er familieeid. De største eierne er Harald Martinsen og søsteren Bente Skari.

Martinsen peker på at kronen er svekket med om lag 15 prosent mot euro det siste året. Han er usikker på hvordan kronekursen vil ramme Finor, men tror skiprisene etter hvert vil kunne stige hvis kronen holder seg svak.

– Vi håper at kronen skal styrke seg noe utover sommeren, eller så vil det kunne gå ut over inntjeningen. Nå er kronen svekket med rundt 15 prosent, og det rammer definitivt marginene. Men forhåpentligvis vedvarer det ikke. Hvis det varer, så vil det få påvirkning på prisene over tid, sier han.

– Har dere mulighet til å sette opp prisene for å håndtere valutaeffekten?

– Ikke på kort sikt. Vi selger på kontrakter, og da kan valutakursene slå ut begge veier. Men for oss og de fleste andre importører vil det være veldig krevende med den kronekursen vi har nå, sier Martinsen.

– Det har i tillegg vært en stor økning i innkjøpsprisene i det siste, på grunn av generelle kostnadsøkninger hos produsenten, legger han til.

– Trolig veldig bekymret

Det har vært mye markedsuro den siste tiden, med banker som har gått over ende eller har trengt hjelp for å overleve.

«Vi tror det mest sannsynlige utfallet er at Norges Bank vil holde seg til planen fra januar og øke renten med 0,25 prosentpoeng neste uke, men på grunn av den ekstreme svekkelsen i kronen i det siste kan Norges Bank velge å ta et modigere valg og øke styringsrenten med 0,5 prosentpoeng», skriver Cekov og Olsen i Nordea.

«Selv om Norges Bank trolig ikke er bekymret for den norske banksektoren, er de trolig veldig bekymret over den svake kronen. Kronen er nå gode åtte prosent svakere enn antatt i desember», skriver de.

En svakere krone enn ventet vil føre til at den importerte inflasjonen blir høyere. Den importerte inflasjonen står for en tredjedel av kjerneinflasjonen i Norge. Norges Bank ser særlig på kjerneinflasjonen når de setter renten. I februar var kjerneinflasjonen på 5,9 prosent, mens Norges Bank styrer etter et mål om to prosent prisvekst over tid.

«Kronen er nå den største hodepinen for Norges Bank», skriver Cekov og Olsen.

Norges Bank hever og senker vanligvis renten i sprang på et kvart prosentpoeng. Men i flere møter den siste tiden har banken hevet med et halvt prosentpoeng. Banken kuttet styringsrenten til null etter pandemien i 2020, og der lå den helt frem til høsten 2021.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.

Venter uendret strategi

«Tross uroen rundt kollapsen i Silicon Valley Bank er det gode grunner til å tro at Norges Bank vil holde seg til sin opprinnelige strategi. Vi tror den vil øke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til tre prosent på det kommende marsmøtet, og også heve rentebanen», skriver Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i et notat.

Rentebanen er Norges Banks utsikter til renten fremover, og Hov tror renten vil toppe seg på 3,5 prosent. For ordens skyld: folks boliglånsrenter ligger vanligvis vesentlig høyere enn styringsrenten.

Også Handelsbanken peker på at den svake kronen påvirker utsiktene. Kronen preges av at renten er lavere i Norge enn i landene rundt. En svak krone gir også større inntekter for eksportbedrifter, noe som gir muligheter for økt lønnsvekst.

«Norges Bank vil trolig legge mer vekt på den siste tidens svake krone», skriver Hov.

Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

– Ikke sikkert gamle regler gjelder

Skiimportør Martinsen er usikker på om sentralbanksjef Ida Wolden Bache kan gjøre så mye for å få kontroll på kronen.

– Kronen er svakere enn Norges Bank har lagt til grunn, har du tillit til at sentralbanken har kontroll?

– Ja, men jeg er ikke sikker på om de vet helt hva de skal gjøre nå. Det er ikke sikkert at gamle regler gjelder lenger, og det er ikke sikkert kronen styrkes selv om man setter opp renten mer. Generelt har jeg tillit til Norges Bank, men det nok krevende for dem å ta riktige beslutninger i denne situasjonen, sier Martinsen.

Fischer produserer for øvrig en stor andel av skiene sine i krigsrammede Ukraina, og det påvirket tilgangen på ski i fjor.

– Det var veldig krevende våren og sommeren 2022, vi hadde en del forsinkede leveringer inn mot denne sesongen. Men fabrikken ligger nær grensen til Ungarn og har vært langt unna krigshandlingene. Nå er de veldig i rute med produksjonen, sier Martinsen.

Les også

Sentralbanksjefen om inflasjonskampen: – Vi vil gjøre det som må til

Peker på renteforskjeller

Nordea mener at den kraftige kronesvekkelsen den siste tiden delvis skyldes lavere rente i Norge enn i Europa.

I desember antok også sentralbanken selv at en slik utvikling ville kunne svekke kronen mer enn antatt, påpeker Nordea.

«Dermed, hvis Norges Bank overrasker med en heving på 0,5 prosentpoeng neste uke, vil det være i et forsøk på å stanse kronen fra å svekkes ytterligere», skriver de.

Valutastrateg Dane Cekov i Nordea.
Publisert: