IEA-sjefen etterlyser raskere omstilling: – Verden har aldri vært vitne til en slik energikrise

Den globale omstillingen kan bli utsatt med flere tiår hvis ikke verden samarbeider bedre, ifølge en fersk rapport. – Energikrisen kan godt bli et vendepunkt, sier IEA-sjef Fatih Birol.

Dette er vindkraftanlegget Rødsand 2 i Danmark.
Publisert: Publisert:

Under klimatoppmøtet i Glasgow bestemte lederne i 45 land og områder seg for et samarbeid om grønn omstilling, kalt The Breakthrough Agenda.

Blant disse var stormakter som USA, Kina og EU, samt Storbritannia som vertskap for Glasgow-møtet. Norge støttet også opp om samarbeidet.

Nå legger Det internasjonale energibyrået (IEA), det internasjonale byrået for fornybar energi (Irena) og FN frem en rapport som tar pulsen på omstillingen globalt.

Rapporten viser at det internasjonale samarbeidet har vært for dårlig så langt, og at dette kan true omstillingen.

– Gjennom internasjonalt samarbeid kan vi omstille oss raskere, billigere og lettere for alle, sier IEA-sjef Dr. Fatih Birol ifølge en pressemelding.

– Uten slikt samarbeid kan omstillingen til netto nullutslipp bli mye mer utfordrende, og den kan bli utsatt med flere tiår, sier han.

Dramatisk energikrise

Samtidig som verden jobber for å omstille seg bort fra fossil energi, pågår det en dramatisk energikrise. Ifølge IEA-direktøren er dette den første virkelig globale energikrisen.

– Verden har aldri vært vitne til en slik energikrise, hverken når det gjelder dybde eller kompleksitet, sier Birol i et pressemøte om rapporten.

Han peker på at mange regjeringer har valgt å svare på krisen med å sette i sving energipolitikk som kan bidra til å akselerere omstillingen bort fra fossil energi.

– Det legges mye penger på bordet, sier han.

Dr. Fatih Birol leder Det internasjonale energibyrået (IEA).

– Kan godt bli et vendepunkt

Birol trekker spesielt frem EUs RepowerEU-plan og Inflation Reduction Act i USA med nær 400 milliarder dollar til blant annet skatterabatter og lån til grønn teknologiutvikling.

– Vi tror at dagens energikrise, og svaret fra mange regjeringer, kan komme til å akselerere omstillingen til ren energi. Denne energikrisen kan godt bli et vendepunkt i energihistorien, sier Birol.

Russlands reduserte gassleveranser, den russiske invasjonen av Ukraina og de påfølgende sanksjonene har bidratt til høye olje- og gasspriser, og skaper en vanskelig situasjon for mange energiimporterende land.

Tidligere har IEA trukket linjer mellom dagens krise og oljekrisen i 1973. Byrået ble opprettet etter denne krisen, da mange industrialiserte land oppdaget at de ikke var rustet til å håndtere en situasjon med energimangel.

Dette må gjøres

Rapporten fra IEA, Irena og FN kommer med 25 konkrete anbefalinger (se faktaboks) knyttet til internasjonalt samarbeid, som blant annet kan bidra til å sikre mer fornybar energi, grønt hydrogen og fossilfritt stål.

Ifølge rapporten har kapasiteten innen fornybar energi økt med 130 prosent det siste tiåret, mens ikke-fornybar energikilder økte med 24 prosent.

Det kreves store mengder ny fornybar kraft for å nå et mål om netto nullutslipp i 2050. IEA har tidligere regnet ut at verden må bygge ut 630 gigawatt med solkraft og 390 gigawatt med vindkraft hvert år frem til 2030 for å lykkes.

Det er fire ganger mer enn det som bygges ut hvert år nå.

Elbiler utgjorde 9 prosent av bilsalget globalt i fjor, men elbil-andelen må stige til 60 prosent innen 2030 for å være i tråd med IEAs nullutslippsscenario. Det kreve en tidobling av antallet tilgjengelig offentlige ladere, ifølge rapporten.

Produksjonen av hydrogen med lave eller ingen utslipp må også økes fra mindre enn én million tonn i året nå til rundt 150 millioner tonnet i året innen 2030, ifølge rapporten.

Produksjonen av stål med lave utslipp er i dag på under én million tonn, men må økes til over 100 millioner tonn i året innen 2030. Det produseres for tiden rundt 1.900 millioner tonn stål i året, ifølge World Steel.

– Har eksponert svakhetene

Direktør Francesco La Camera i Irena mener rapporten sender et sterkt signal før klimatoppmøtet COP27 i Sharm El Sheikh senere i høst om at bedre samarbeid er viktig.

– Energi- og klimakrisen har eksponert svakhetene og sårbarhetene i et system som er tungt avhengig av drivstoff fra det 20. århundret, sier han på et pressemøte i forbindelse med lanseringen av rapporten.

– Alt annet enn radikal og umiddelbar handling vil til slutt ødelegge muligheten for å holde seg på en vei til 1,5 grader, sier La Camera.

Gjennom Parisavtalen fra 2015 ble de aller fleste av verdens land enige om å begrense global oppvarming til under to grader og ned mot 1,5 grader Celsius over førindustrielt nivå.

Avviser at grønn politikk har skylden

IEA har flere ganger påpekt av fallende investeringer i olje og gass de siste årene kan skape utfordringer med verdens energiforsyning. Samtidig avviser Birol at globale klimamål og grønn politikk er årsaken til energikrisen nå.

– Uheldigvis ser vi at det kommer fiksjon og påstander om at det er satsing på ren energi som har drevet frem energikrisen. Det er et syn vi ikke deler i det hele tatt, sier Birol.

Han sier at han ikke har hørt noen regjeringer klage over at de har satset for mye på fornybar energi. Tvert imot ønsker mange at de hadde satset mer, hevder Birol.

– Fornybar energi er ikke driveren, men en varig løsning på den nåværende og kommende energikriser, sier han.

Mener samarbeid kan kutte kostnader

Rapporten tar blant annet opp om hvordan internasjonalt samarbeid kan sikre stordriftsfordeler og bidra til å utløse kostnadskutt innen teknologier som hydrogen og fossilfritt stål.

– Dette kan få omstillingen til å gå raskere, sier Simon Sharpe i FNs Climate Champions-team, som har vært med på å utarbeide rapporten.

Det kan for eksempel koste milliarder av dollar å bygge ut et anlegg for fossilfritt stål, og dette er det krevende for hvert enkelt selskap å finansiere, påpeker Sharpe. Men hvis verden klarer å samarbeide, kan kostnadene ved slike teknologier kuttes raskere, mener han.

– Dette må stå i kjernen av vårt arbeid, sier Sharpe.

Publisert: