Forsøker å balansere fossilt og grønt: – Utrolig viktig

LONDON (E24): Pengene som flommer inn i Equinor skal fordeles både på fossile og grønne investeringer. – Å finne den balansen er utrolig viktig, sier Equinor-sjef Anders Opedal.

Equinor-sjef Anders Opedal var onsdag i London for å presentere kvartalstallene og selskapets utsikter.
Publisert:

Det er en fornøyd Equinor-sjef som treffer E24 etter å ha presentert tidenes sterkeste årsresultater og enda et sterkt kvartal.

– Det er et veldig godt kvartalsresultat, sier Opedal.

Han er særlig fornøyd med effektiviteten i produksjonen på norsk sokkel, og med at MMP-enheten (som blant annet kjøper og selger olje, gass og elektrisitet) har gjort det sterkt i fjerde kvartal.

Mange oljeselskaper har økt sine utbytter og tilbakekjøp av aksjer den siste tiden. Også Equinor har økt sine utbetalinger, og selskapet venter å betale ut totalt 17 milliarder dollar til eierne sine i år.

Opedal sier at selskapet venter å dra inn 20 milliarder dollar i kontanter fra driften etter skatt hvert år frem til 2030.

– Det danner grunnlaget for både at vi kan investere i en veldig god portefølje, og så danner det grunnlag for at vi kan øke utbyttet til våre aksjonærer, sier Opedal.

Les også

Equinor leverer tidenes største norske årsresultat

Vil balansere grønt og fossilt

Verden strever med å omstille bort fra fossil energi, og energikrisen i Europa har ført til mange spørsmål om behovet for å sikre trygge energileveranser til en pris som folk og næringsliv har råd til å betale.

Men Equinor-sjefen endrer ikke retning selv om olje og gass er enormt lønnsomt for tiden. Han vil fortsette å satse tungt både på grønne og fossile investeringer.

– Da vi satte den strategien i 2021 sa vi at det skal være en balansert energitransisjon. Vi kommer til å fortsette å investere i vår portefølje av olje og gass og optimalisere den porteføljen, sier Opedal.

– Og så kommer vi til å øke investeringene innen fornybar. Og det å finne den balansen er utrolig viktig. For hvis man bare går til fornybar eller bare går til olje og gass, vil man ikke være i stand til å møte fremtiden på en god måte, sier Opedal.

Slik anslår Equinor sin olje- og gassproduksjon frem til 2030, målt i fat oljeekvivalenter per dag. Den grønne linjen og viften viser antatte utslipp av CO₂ i produksjonen, når man ikke regner med utslippene fra kundenes forbruk av Equinors olje og gass.
Les også

Equinor vil dele ut 170 milliarder kroner til aksjonærene i 2023

Betales ned på 2,5 år

Equinors olje- og gassproduksjon skal øke med tre prosent i 2023 og stige enda litt frem til 2026, og fortsatt ligge omtrent på dagens nivå i 2030.

Opedals kommende olje- og gassprosjekter er ventet å betale seg ned på 2,5 år i snitt, og skal være lønnsomme så lenge oljeprisen er på over 35 dollar fatet.

– Dette er ikke tilfeldig. Dette er et forbedringsarbeid som har foregått over mange, mange, mange år, sier Equinor-sjefen.

Blant de pågående utbyggingene er Johan Castberg, Irpa, Breidablikk, Smørbukk Nord og Snøhvit Future. Prosjekter som ikke ennå er bestemt er utsatte Wisting, Fram Sør, fase tre av Johan Sverdrup, levetidsforlengelse på Heidrun-feltet, britiske Rosebank, BM-C-33 i Brasil og Bay du Nord i Canada.

– Vi har en veldig solid portefølje, sier Opedal.

Dette er listen over olje- og gassprosjekter som Equinor planlegger de neste ti årene.

– Ligger godt an

Equinor fastholder planen om 12–16 gigawatt kapasitet innen fornybar energi innen 2030. Opedal sier at det er utsikter til å øke den årlige produksjon fra 1,6 terawattimer (TWh) til 35–60 TWh innen 2030.

– Vi ligger godt an, sier Opedal.

– 12–16 gigawatt, det er et potensial. Så vi har nå snudd lite grann og fokuserer mer på den kraftproduksjonen vi skal få ut av det potensialet. Og da ser vi at vi kommer til å produsere mellom 35 og 60 terawattimer i 2030, alt etter hvor fort vi utfører disse prosjektene, sier han.

Det tilsvarer omtrent en tredjedel av Norges samlede vannkraftproduksjon, påpeker Equinor-sjefen.

– Så dette er en betydelig step-up i fornybar kraftproduksjon, sier han.

Slik ser Equinor for seg at selskapets kraftproduksjon vil øke de neste årene.

– Den rette tiden

Selskapet venter fortsatt en avkastning på 4–8 prosent innen havvind. Det er ikke det samme som man kan oppnå innen olje og gass, i alle fall slik prisene har vært i det siste.

– Nå er det sånn at det blir et grønt skifte, og vi skal være balansert i det grønne skiftet. Vi forbereder oss på en tid fremover hvor det blir mindre bruk for olje, og senere også gass, sier Opedal.

– Det å bruke dette tiåret til å forberede seg på det, når vi har så god produksjon av olje og gass og så gode olje- og gassprosjekter, det er den rette tiden til å gjøre det, sier han.

I en tidligere versjon av saken fremsto Equinors prisanslag for 2025 som nye, men anslagene ble endret i tredje kvartal i fjor. Saken er endret 9. februar kl. 14.14.

Publisert:

Her kan du lese mer om