Økokrim anker frifinnelsen av Christian Selmer

Økokrim er uenige med Borgarting lagmannsrett og anker derfor frifinnelsen av eks-direktør Selmer for grov skatteunndragelse.

Illustrasjonsbilde.
Publisert:

Borgarting lagmannsrett frikjente tidligere i april eks-direktørene Christian Selmer i Skeie Energy, nå E&P Holding, og Arne Helland i TGS, som sto tiltalt for grovt skattesvik etter det Økokrim mente var misbruk av leterefusjonsordningen.

I en pressemelding torsdag kveld skriver Økokrim at de har besluttet å anke frifinnelsen for grov skatteunndragelse for Christian Selmer til Høyesterett.

– Økokrim mener at lagmannsretten har tatt feil ved vurderingen av rettslige spørsmål i saken, uttaler førstestatsadvokat Marianne Bender.

– Veldig overrasket

Frifinnelsen av Helland og seismikkselskapet TGS Nopec Geophysical Company, som var tiltalt for medvirkning til skatteunndragelsen, blir etter en helhetsvurdering ikke anket, opplyses det.

I Oslo tingrett ble Christian Selmer og Arne Helland i 2018 dømt til fengselsstraff på henholdsvis fem år og tre år og ti måneder for grovt skattesvik, men dommen ble anket.

– Vi er veldig overrasket over at Økokrim finner grunnlag i dommen fra Borgarting Lagmannsrett til å anke. Og veldig overrasket over at de kun anker mot Christian, sier Selmers advokat, Morten Tidemann, til E24.

Han påpeker at den sivile saken ble forsøkt anket til Høyesterett, men at denne ikke ble tatt opp.

– Vi har ingen grunn til å tro at de vil vurdere det annerledes denne gangen. Og skulle den slippes inn, så er vi ganske sikre på at utfallet blir det samme som i lagmannsretten, sier advokaten.

Tidemann understreker at Selmer fortsatt er ved godt mot.

– Det har vært en betydelig påkjenning, men samtidig er vi trygge på saken vår, sier han.

Dette er saken

Bakgrunnen for saken er en avtale Skeie Energy, nå E&P Holding, der Selmer var administrerende direktør, inngikk i 2009 om å kjøpe seismikk for rundt 900 millioner kroner over tre år fra TGS.

Selskapet betalte delvis kontant og dels i form av selgerkreditt som inneholdt en rett for TGS til å omgjøre lånet til aksjer i E&P Holding.

Oljeselskaper som har utgifter knyttet til leting etter olje har i Norge rett til å få utbetalt 78 prosent av utgiftene fra staten om de ikke har løpende skattbare inntekter de kan motregne utgiftene mot i selvangivelsen.

Satsen på 78 prosent er summen av den ordinære selskapsskatten og særskatten på olje- og gassvirksomhet.

Økokrim mente ifølge tiltalen at avtalens mål kun var å oppnå refusjon fra staten.

Publisert:

Her kan du lese mer om