Oljebransjen er i kuttmodus: – Alvorlig og krevende

Oljeselskapene på norsk sokkel er igjen i kuttmodus, og Oljedirektoratet frykter at ressurser kan gå tapt. – Vi følger nøye med på utviklingen, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Valhall-feltet.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i en melding fra Oljedirektoratet onsdag.

De siste ukene har en rekke oljeselskaper, som Equinor og Aker BP, varslet betydelige kutt i investeringene.

Det skjer etter en enormt bortfall av oljeetterspørsel etter drastiske tiltak mot coronaviruset, og etter en priskrig mellom Opec og Russland hvor begge land har åpnet oljekranene.

– Vi følger aktiviteten nøye. Vi får gjort jobben vår og vi behandler de sakene vi skal behandle. Men dette er en alvorlig og krevende situasjon, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Frykter for tidskritiske ressurser

Oljedirektoratet skal sørge for at ressursene på norsk sokkel utnyttes på en god måte, og at ressurser som det haster med å utvikle, ikke skal gå tapt.

– Vi følger nøye med på utviklingen, og er opptatt av å forstå de potensielle ressursmessige konsekvensene av utsettelser og kanselleringer, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

– Vi følger spesielt med på aktiviteter vi vurderer som tidskritiske, det vil si der utsettelser kan medføre tap av ressurser, ikke bare utsatt produksjon, sier hun.

Det er stor usikkerhet om hvilke prosjekter og planer som blir utsatt eller droppet. Dette avhenger blant annet av utviklingen i oljeprisen, og hvor lenge coronakrisen varer.

Oljeprisen var i snitt 64 dollar fatet i fjor, og har falt fra 66 dollar fatet ved nyttår til 31 dollar fatet onsdag. På det laveste i mars var oljeprisen nede i 21 dollar fatet.

Det rammer oljeprodusentene kraftig. Ved 35 dollar fatet er fem prosent av verdens oljeproduksjon ikke lønnsom, og ved 25 dollar fatet er ti prosent ulønnsom, ifølge analytikerne i Wood Mackenzie.

Så mye olje er ulønnsom ved ulike prisnivåer, ifølge Wood Mackenzie.
Les også

Spår nye permitteringer etter oljeprisras

Tror 10 letebrønner kuttes

Oljedirektoratet påpeker at industrien har gjort tiltak, og sier at dette allerede påvirker aktiviteten på norsk sokkel. Bemanningen er redusert på plattformene, og flere prosjekter er pauset, og revisjonsstanser er utsatt.

– Det er varslet store kostnadskutt, der både leteaktiviteten, investeringer og driftskostnader vil bli redusert framover, sier Sølvberg.

Men direktoratet vil jobbe for å unngå at kuttene går ut over ressursforvaltningen på norsk sokkel. Dette er en risiko, påpeker de.

Ikke alle de 50 letebrønnene som var planlagt i januar vil bli boret. Hvis mange blir utsatt for lenge, kan det gjøre at færre fat blir hentet ut fra norsk sokkel, fordi infrastrukturen etter hvert går ut på dato, påpeker Oljedirektoratet.

– Per i dag ser det ut til at rundt 10 letebrønner blir utsatt, dvs. at det blir om lag 40 letebrønner i 2020. Men vi kan ikke utelukke at dette bildet vil endre seg framover, sier Sølvberg.

Kan stoppe økt utvinning

Langvarig lav oljepris kan også redusere levetiden på norske felt. Da kan det bli mindre lønnsomt å finne ut bygge ut funn nær eksisterende infrastruktur.

Direktoratet er derfor opptatt av at selskapene må fortsette å lete, og at tidskritiske funn må bygges ut raskt. Nå settes brønner på pause grunnet lav oljepris og redusert bemanning på sokkelen.

– Det er risiko for at flere av disse brønnene ikke blir boret senere, og det blir dermed fare for at ressurser går tapt, sier oljedirektør Sølvberg.

– Videre er det risiko for at kostnadskutt vil stoppe prosjekter for å øke utvinningen, sier hun.

Hvor mye olje og gass som kan gå tapt, det er usikkert, understreker direktoratet.

Bekymret for rekrutteringen

Ved forrige oljeprisnedtur i 2014 til 2016 ble mange prosjekter redusert i omfang. Blant annet ønsket Equinor å bygge ut Johan Castberg-feltet i Barentshavet uten et rør til land og en oljeterminal på Veidnes utenfor Hammerfest, som opprinnelig var signalisert.

Dette kan skje igjen. Hvis oljeselskapene reduserer omfanget på prosjekter og borer færre brønner grunnet coronakrisen, vil det kunne gjøre at fremtidig produksjon blir lavere enn den kunne ha blitt, påpeker direktoratet.

Sølvberg er også bekymret for rekrutteringen til bransjen, etter to kriser på få år. Rekrutteringen til petroleumsrelaterte fag var i fjor i ferd med å ta seg opp, men coronakrisen kan sette en stopper for dette, påpeker direktoratet.

– Det tar tid å bygge opp en levedyktig leverandørindustri, men kort tid å bygge ned. Det skjer hvis arbeidstakere i leverandørindustrien har gått over til andre næringer når dette er over, sier Ingrid Sølvberg.

Publisert: