Equinor lanserer ny klimaplan: Vil halvere utslipp på norske skip innen 10 år

Først kom klimaplanen for norske oljefelt, så kom planen for klimakutt utenlands. Nå annonserer Equinor planen for hvordan de skal kutte utslipp på det maritime drivstoffet de produserer og fra skipene de bruker.

Equinor har hyret inn flere forsyningsfartøyer i som kan koble seg på landstrøm, inkludert Rem Eir fra Remøy Shipping
Publisert:

Tirsdag legger konserndirektør Irene Rummelhoff i Equinor frem nye løfter på vegne av selskapet:

  • Innen 2030 skal selskapet halvere de maritime utslippene sine, målt mot 2005
  • Innen 2030 skal produksjonen og bruken av lavkarbondrivstoff for maritim sektor trappes opp
  • I 2050 skal de maritime utslippene til Equinor globalt være halvert
  • I 2050 skal produksjonen og bruken av nullutslippsdrivstoff være økt betydelig

Equinor peker på at de setter mål som er på linje med dem som norske myndigheter og Det internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har satt.

Klimaplanen til Equinor samtidig som oljenæringen er i krisemodus – med coronapandemien og det påfølgende fallet i olje- og gasspriser.

Selv om det er olje og gass som er hovedvirksomheten til Equinor, så innebærer denne virksomheten også en omfattende bruk av ulike fartøy – disse brukes både til alt fra frakt av olje og gass, for å forsyne plattformer og anlegg, og for å bistå i boreoperasjoner og ankringsoperasjoner.

Selskapet peker på at de til enhver tid har rundt 175 skip på kontrakt rundt i verden til enhver tid. I tillegg til skipene de selv har hyret inn produserer og selger Equinor maritimt drivstoff.

– Equinor har, som produsent og bruker av maritimt drivstoff, en betydelig mulighet til å bidra til avkarboniseringen av skipsfarten. Fra vår posisjon på norsk sokkel skal vi utvikle nye løsninger som kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner sammen med den maritime næring sier Irene Rummelhoff konserndirektør for Markedsføring midtstrøm og prosessering (MMP) i Equinor, i en uttalelse.

Selskapet peker på at maritim sektor står for rundt seks prosent av klimagassutslippene i Norge og rundt halvparten målt globalt.

Les også

Equinor-sjefen har ingen planer om å splitte selskapet: – Det skal vi absolutt ikke

Flere klimaplaner

Equinor peker på at de slipper den nye planen på FNs internasjonale dag for verdenshavene. Planen er bare den siste i en rekke klimaplaner som selskapet har annonsert i det siste:

Les også

Equinor har fått verdens største havvindkontrakt

Jobber steg for steg

Equinor har for lengst satt i gang arbeidet med å kutte utslipp fra skipsflåten selskapet bruker, men arbeidet er krevende og det tar tid å komme til et punkt med null utslipp. Man jobber nå steg for steg for å komme til målet som er satt.

– Fra 2015 har Equinor foretatt en gradvis fornyelse av sin tankskipsflåte. Denne utskiftingen er et viktig bidrag til å nå de ambisjonene Equinor har satt. Vi forventer at den totale karbonintensiteten for tankskipsflåten vil bli redusert med 45 prosent i 2025 i forhold til 2008, sier Kjetil Johnsen, direktør for Shipping, skipsteknologi og vetting, i en uttalelse.

Selskapet bruker allerede i dag skip som kan koble seg på landstrøm når de er i havn og som har mulighet til å benytte mer klimavennlige drivstoff til havs, inkludert LNG (flytende naturgass).

Ifølge selskapet har de nå syv forsyningsfartøy i drift på norsk sokkel med hybridbatterisystemer og fremover skal man fase inn neste generasjons fartøy som kan bruke kombinasjonsdrivstoff.

Selskapet har også satt i gang et samarbeid med Eidesvik Offshore om å utvikle forsyningsskipet «Viking Energy» som skal kunne gå på utslippsfri ammoniakk. Testingen skal starte i 2024.

– Equinor vil spille en viktig rolle i å utvikle nye nullutslippsdrivstoff til skipsfarten, som for eksempel hydrogen og ammoniakk i kombinasjon med karbonfangst og lagring. Som en stor, maritim aktør og produsent av maritimt drivstoff kan vi bidra til å etablere nye verdikjeder i sektoren, for eksempel gjennom pilotprosjekt sammen med andre aktører, sier Rummelhoff. 

– Vi ser dette som en spennende forretningsmulighet som passer inn med selskapets strategi, teknologiske fortrinn og Norges rolle som laboratorium for ny, maritim teknologi, sier Rummelhoff videre.

Les også

Norsk oljekutt rammer indrefileten: Sverdrup-produksjonen ned 94.000 fat per dag

Publisert: