Thina Saltvedt skal vurdere klimavennlige investeringer for staten

Utvalget skal vurdere vilkårene og markedet for klimavennlige investeringer.

Thina Saltvedt er sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea. Nå skal hun lede regjeringens utvalg for å undersøke klimavennlige investeringer.
Publisert: Publisert:

Stortinget ba i juni i fjor regjeringen om å sette ned et utvalg som skulle undersøke mulighetene som finnes for å «fremme klimavennlige investeringer og lange verdikjeder basert på fornybare ressurser i Norge».

Nå har utvalget blitt satt, og det er klart at det skal ledes av sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, Thina Saltvedt, som får med seg representanter fra næringsliv, finans og akademia.

– Dette utvalget skal legge grunnlaget for hvordan vi kan styrke rammevilkårene for klimavennlige investeringer i norske bedrifter. For regjeringen er det viktig at næringslivet satser på bærekraftige prosjekter på vei inn i det grønne skiftet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Thina Saltvedt er sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea

– Slike investeringer kan omfatte skog- og treforedling, fisk og fiskeforedling, karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind og grønn skipsfart, het det i stortingsvedtaket.

Ekspertutvalget skal blant annet vurdere om dagens samlede rammevilkår bidrar til et velfungerende marked for samfunnsøkonomiske, lønnsomme og klimavennlige investeringer, opplyser regjeringen. Rammebetingelsene her hjemme skal også vurderes opp mot rammebetingelsene i andre land.

– Omstillingen til en lavutslippsøkonomi vil kreve store teknologiskift og investeringer over de kommende tiårene. Skal vi ruste Norge for fremtiden, må vi legge til rette for at klimavennlige forretningsmodeller lykkes, og at lønnsomme, klimavennlige prosjekter får tilgang til nok og riktig kapital, sier Nybø.

Utvalget skal levere sin rapport innen utgangen av juni 2022.

Les på E24+

Retorikkeksperter: Derfor er venstresiden og Sp i vinden

Publisert: