SV ønsker 21 milliarder i økt oljeavgift: - Politisk latskap

Milliardene skal komme fra selskapene som utvinner olje og gass på norsk sokkel inn i et grønt omstillingsfond: - Tisse i buksen for å holde varmen, sier Stensland (H).

Det skal bli dyrere å bore etter olje på norsk sokkel, mener SV. - Lureri, hevder Høyre.
Publisert:

– Jeg tror ikke helt de har tenkt seg om da de kom med dette forslaget.

Det sier stortingsrepresentant for Høyre Sveinung Stensland. Han reagerer på det han kaller lureri fra SV.

Avgiftsøkningen på 21 milliarder skal finansieres av olje- og gasselskapene selv. Avgiften, som kalles en omstillingsavgift, skal betales per enhet produsert olje.

Målet er å frigjøre midler for å gjennomføre det grønne skiftet.

– Jeg har veldig tro på forslaget og ordningen. Hvis vi skal klare å ta en rolle i industri knyttet til flytende havvind, hydrogen og CCS må vi finne måter som gjør at vi kan omstille leverandørindustrien. Vi kan ikke vente i ti år, slik mange tror. Da passer denne løsningen som hånd i hanske, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til Aftenbladet/E24.

– Staten betaler gildet

Stensland stiller nå spørsmålstegn ved om dette er tilfellet.

– Denne avgiften vil gå rett på bunnlinjen hos selskapene og derfor dra ned fortjenesten på det de tjener. Det betyr at skattegrunnlaget for selskaper som utvinner på norsk sokkel blir 21 milliarder lavere, slår haugalendingen fast.

Sveinung Stensland (H) kaller SVs forslag om ny omstillingsavgift for lureri.

Han viser til petroleumsskatten som har en samlet sats på 78 prosent. Det staten evner å ta inn i skattbar inntekt rammes av SVs foreslåtte avgiftsøkning, hevder han.

– Med enkel matte finner man ut at staten betaler 78 prosent av den økte avgiften på 21 milliarder. Det betyr at staten betaler nesten 16 milliarder av den foreslåtte avgiftsøkningen på 21 milliarder, påstår Stensland.

– Man flytter pengene fra høyre til venstre bukselomme. Den som betaler gildet her er staten. Det er politisk latskap, legger han til.

Fylkesnes fnyser av kritikken fra Stensland.

– Dette er bom fra Stensland. Han har ikke satt seg inn i forslaget, påstår han.

– Dette kan ikke Stensland slippe unna med. Dette er ikke noe vi har funnet opp selv. Dette har klimaomstillingsutvalget foreslått. De kalte det for produksjonsavgift, men vi har omdøpt det til omstillingsavgift, følger han opp.

Navneendringen skyldes at utvalget foreslo en brutto skatt som skulle gå direkte inn i oljefondet. SV foreslår nå en brutto avgift som skal gå rett tilbake til investeringer i ny industri.

Fylkesnes går heller ikke med på at det er staten som tar størsteparten av regningen for forslaget.

– Avgiften skal ikke fradragsføres i selskapsskatten og særskatten. Staten henter ikke noe mindre penger som følger av dette. Den legges på toppen av petroleumsskatten, hevder SV-nestlederen.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes går ikke med på Stenslands fremstilling av avgiften.

– Lurer seg selv og alle andre

Stensland frykter ikke bare at avgiften vil redusere selskapets skattbare overskudd. Den vil ramme Norge som energinasjon og redusere næringens forutsigbarhet, kommenterer han.

Stensland illustrerer sitt problem med avgiften med Petoro. Det er det statlige selskapet som forvalter statens andeler i olje- og gassvirksomheten. De står for en tredjedel av eksporten av norsk olje og gass. Hele overskuddet deres går rett inn i oljefondet.

– Siden de står for en tredjedel av eksporten vil deres resultat svekkes med 7 milliarder med denne avgiften. Det er altså milliarder som ellers ville gått rett til oljefondet, sier stortingsrepresentanten.

– Hva er problemet med å ta pengene fra oljefondet og inn i et nytt omstillingsfond?

– Hvis det er det de mener må de være ærlige på det. SV lurer seg selv og alle andre. Dette er litt som å tisse i buksen for å holde varmen, sier han.

Og følger opp:

– Jeg tror ikke helt de har tenkt seg om da de kom med dette forslaget. For det andre er det også en konkurranse om å være mest mulig klimabevisst. Jeg mener det beste vi kan gjøre er å gi næringen anledning til å omstille seg. Denne avgiften gjør det vanskeligere for dem, avslutter Stensland.

Fylkesnes er enig i at det i Petoro sitt tilfellet er snakk om å flytte penger.

– I Petoro sitt tilfellet så tar dere egentlig deler av pengene de ellers ville spyttet inn i oljefondet og plassere dem i ny grønn investering?

– Det kan du si. Det som ellers ville gått til aksjonerer og oljefondet omdirigerer vi til grønne næringer og industri, svarer Fylkesnes.

– Det er en omdirigering av store inntekter til grønn omstilling, legger han til.

Publisert: