80 millioner til nytt petroleumssenter i Stavanger

Forskningsrådet gir rundt 80 millioner kroner til et nytt nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel i Stavanger.

Ola Borten Moe og Merete Vadla Madland i den ene lab-en på UiS
Publisert:

Det var forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe som slapp nyheten under en seanse på Universitetet i Stavanger (UiS) i formiddag.

Senteret i Stavanger er ett av to sentre som får til sammen 160 millioner kroner. I tillegg til penger fra Forskningsrådet, skal også næringspartnere være med på å finansiere sentrene. Det andre senteret blir i Bergen.

– Sentrene vil bidra til å videreutvikle både Norge som olje- og energinasjon og næringslivets konkurransekraft i framtiden. De blir en viktig arena for samarbeid mellom forskningsmiljø og næringsliv. Slik sikrer vi kort vei fra forskningsresultater og smarte løsninger til praktisk bruk i industrien, sier Ola Borten Moe.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe kom med nyheten om at Stavanger får 80 millioner kroner til et nytt petroleumssenter.

Tilknyttes UiS

Prorektor ved UiS, Merete Vadla Madland, utdyper:

– Dette er et helt nytt forskningssenter hvor energi-omstilling er i fokus. I dette senteret skal vi utvikle løsninger som maksimerer verdiskapningen av energiressursene på norsk sokkel, samtidig som vi når målet om nullutslipp.

Hun opplyser at rundt 70 forskere fra de fire forskningspartnerne (UiS, NORCE, IFE og Universitetet i Bergen) vil bidra inn i senteret. I tillegg vil 30 personer med doktorgrad og 40 masterstudenter være involvert.

– Jeg vil gratulere miljøene i både Bergen og Stavanger med denne viktige tildelingen. Forskning og teknologiutvikling er sentralt for å sikre verdiskaping, for å utvikle industrien i bærekraftig retning og for bidra til at kompetanse fra petroleumsnæringen kan brukes i nye næringer. Det blir spennende å følge resultatene fra begge sentrene i årene som kommer, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Det er UiS som er vertsinstitusjon for det nye senteret og utgjør sammen med NORCE, Institutt for energiteknikk og Universitetet i Bergen senterets fire forskningspartnere.

Omfattende samarbeid

I tillegg skal senteret samarbeide med to nasjonale (Universitetet i Trondheim og Universitetet i Oslo) og 13 internasjonale akademiske institusjoner, samt Norsk forskerskole i petroleum. Senteret inkluderer sju store energioperatører på norsk sokkel, to større teknologileverandører, samt åtte innovasjonsbedrifter og foreninger som skal sikre høy relevans og samfunnsnytte.

Senteret innebærer et omfattende samarbeid med norske og internasjonale forskningsmiljøer, og en lang rekke industriaktører bidrar inn i senteret.

«UiS ledet National IOR Centre som nå er helt i sluttfasen. Det nye senteret tar med seg kunnskap og teknologi etablert i National IOR centre, men viser samtidig en klar fornyelse av forskningen», står det i pressemeldingen.

Publisert: