TrønderEnergi og HitecVision danner grønt selskap

Trønderenergi og Hitecvision starter et nytt felleseid energiselskap som skal legge til rette for vekst innenfor fornybar energi og ny energiteknologi. Det nye selskapet vil ha kapasitet til å investere 15 til 20 milliarder kroner.

Dette bildet er fra Roan vindpark i 2019.
Publisert:

Det nye selskapet har så langt ikke fått noe navn, men målet er klart: Det skal legge til rette for vekst innenfor fornybar energi og ny energiteknologi.

Selskapet skal eies 50 prosent av HitecVision og 50 prosent av et holdingselskap. Dette holdingselskapet skal eies 51 prosent av TrønderEnergi og 49 prosent av TrønderEnergis eiere. Det kommer frem i en melding fra selskapene onsdag.

Trønderenergi vil beholde 81 prosent av vannkraften sin og eierandelen på 40 prosent i nettselskapet Tension, mens all øvrig virksomhet skal flyttes over i det nye selskapet.

Dette inkluderer selskapets eiendeler og virksomhet innen vindkraft, energiforvaltning og energitjenester, eiendom, samt en minoritetsandel på 19 prosent i TrønderEnergis vannkraft. HitecVision bidrar med ny vekstkapital som skal tilsvare verdien på virksomhetene som overføres fra TrønderEnergi.

15-20 milliarder i investeringskapasitet

Styret i TrønderEnergi og investeringskomiteen i HitecVision har godkjent planen, men gjennomføringen er avhengig av godkjennelse fra TrønderEnergis eiere på generalforsamling i juni, fra kontraktsmotparter og fra myndighetene. Transaksjonen vil kunne gjennomføres i andre halvår 2022, opplyser selskapene.

– For oss blir dette den største satsingen innen fornybar energi som vi har gjort så langt, sier partner Jon Vatnaland i Hitecvision på pressekonferansen.

Styreleder Odd Inge Mjøen i Trønderenergi.

– Målet er at selskapet skal bli en av de ledende fornybaraktørene i Norden. Vi skal være med og muliggjøre elektrifiseringen av samfunnet, som er helt nødvendig, sier styreleder i TrønderEnergi, Odd Inge Mjøen i en pressemelding.

Selskapet vil i første fase få en investeringskapasitet på mellom 15 og 20 milliarder kroner.

– Det nye selskapet vil ha så god tilgang på kapital at det kan investere og realisere store satsinger i hele Norden. Målet vårt er at selskapet skal ha aktivitet i hele verdikjeden, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

Det nye selskapet vil få rundt 250 ansatte fra starten av, og skal ha hovedkontor i Trondheim, opplyser selskapene.

Ståle Gjersvold er konsernsjef i Trønderenergi.

Vind- og vannkraft

Trondheimsbaserte Trønderenergi har lenge vært aktivt innen utbygging av vindkraft, med andeler i vindkraftverk som Roan, Storheia, Bessakerfjellet og Frøya. Trønderenergi er i ferd med å bli en like stor driftsoperatør for vindkraft som av vannkraft. I tillegg har det satset på lading av elbiler og energieffektivisering gjennom Ohmia-selskapene sine.

Nylig tok TrønderEnergi også steget inn i havvind, med en andel på 10 prosent av selskapet Odfjell OceanWind. Selskapet utvikler et konsept for flytende havvindturbiner som kan flyttes dit det er behov for dem. Odfjell OceanWind, TrønderEnergi og oljeselskapet Okea ser på mulighetene for å utvikle en havvindpark ved Draugen-plattformen.

Trønderenergi eies av 18 kommuner i SørTrøndelag samt Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Les også

Nysnø får USA-partner: – Norge langt framme i skoene

Publisert: