Kan redusere norske gassinntekter: Global gasshandel øker kraftig

Siden årtusenskiftet har global gasshandel økt kraftig. Det gir lavere priser og er bra for kundene, men det kan også redusere norske gassinntekter.

FULL GASS: Siden 2005 har antallet land som importerer flytende naturgass (LNG) økt fra 15 til 39, ifølge IEA. Tilgangen på LNG øker kraftig, og det legger press på gassprisene. Dette er Independence, et flytende lagrings- og regassifiseringsskip drevet av Höegh LNG som har ligget i Klaipeda i Litauen de siste tre årene.
Publisert: Publisert:

Den 7. juni var en viktig dag for Polen.

Da kom den første forsendelsen med supernedkjølt gass (LNG) fraktet med skip fra USA, til terminalen i Świnoujście.

Leveransen avspeiler dramatiske endringer som har skjedd i det globale gassmarkedet, med stadig økende handel som gjør at gasskundene kan glede seg.

Siden år 2000 har den internasjonale handelen med gass steget med hele 70 prosent til 1.060 milliarder kubikkmeter, ifølge IEAs «Gas 2017»-rapport, som ble lagt frem denne måneden.

Men økt gasshandel kan kaste skygger over norske gassinntekter. Ifølge norskpetroleum.no falt eksportverdien av norsk gass 42 prosent fra 2012 til 2016, da den var på 161 milliarder kroner.

Tilbudet av flytende naturgass øker i et marked som allerede er forsynt. Dette presser prisene nedover, og jevner ut prisforskjeller som var svært store for noen år siden, ifølge IEA.

Tradisjonelt har mye gass blitt fraktet i gassrør, men det økende tilbudet av LNG gjør at mange land nå skaffer seg importterminaler for å få flere gasskilder. Det kan gi både økt priskonkurranse og bedre energisikkerhet.

– USA gratulerer Polen med dette betydelige steget for å diversifisere landets energikilder og styrke Europas energisikkerhet, sa en talskvinne for USAs utenriksdepartement da Polen mottok sin amerikanske LNG-last.

Les mer: Denne prisen er nesten like viktig for Norge som oljeprisen, men nesten ingen vet hva den er

FLYTER FRITT: Dette kartet viser handelen flytende naturgass (LNG) og rørgass i 2015, og viser at det særlig er i Europa og USA at rørgassen dominerer, mens Asia har en god del LNG-handel.

Stadig flere LNG-importører

Den økende tilgangen på skipsfraktet gass lokker også frem nye kunder.

I 2005 var det 15 land som importerte LNG, men nå er det 39 land som gjør det, ifølge IEA.

Blant nykommerne er Pakistan, Jordan og Thailand, og åtte nye land ventes å bli LNG-importører frem til 2022, ifølge byrået.

Les også

Denne prisen er like viktig for Norge som oljeprisen, men nesten ingen vet hva den er

Brøt russisk monopol

Før Polen bygget sin LNG-terminal gjorde Litauen noe lignende. I 2014 la en flytende LNG-terminal fra norske Höegh LNG til kai i byen Klaipeda, og ga litauerne tilgang på det globale LNG-markedet.

Det baltiske landet var tidligere totalt avhengig av rørgass fra russiske Gazprom, men nå var det plutselig konkurranse. Siden har også norske Statoil sendt flere laster LNG fra Hammerfest til Litauen.

Endringene i gassmarkedet er drevet av både teknologi og politikk. Det er blitt enklere å skaffe importterminaler, og mange land ønsker å ha tilgang til energi fra så mange kilder som mulig.

Les mer: Leder Europas største kraftselskap: Tror gass blir mindre viktig

FALLENDE PRISER: Utviklingen i gassprisene i Storbritannia (NBP), USA (Henry Hub), Japan, spotmarkedet i Asia samt nordsjøoljen Brent mellom 2012 og 2017. Alle priser er målt i dollar per millioner britiske varmeenheter (MMBtu).

USA endrer markedet

Den viktigste aktøren i dette endrede gassmarkedet er USA, som ventes å bli en av verdens største gasseksportører.

Les mer: USA på vei til toppen som gasseksportør

De neste fem årene skal USAs produksjon øke med 140 milliarder kubikkmeter, som er mer enn hele Norges produksjon. Av dette vil mer enn halvparten bli kjølt ned til LNG og eksportert, tror IEA.

– Mot slutten av vår prognoseperiode (til 2022) vil USA være godt på vei til å utfordre Australia og Qatar som ledende LNG-eksportør, skriver IEA.

Organisasjonen venter at global LNG-kapasitet vil øke med 160 milliarder kubikkmeter (bcm) til 2022, inkludert 30 bcm fra Australia og 90 bcm fra USA.

Les mer: Advarer Europa mot gassinvesteringer

ØKENDE: Anslag for global gassproduksjon 2016 til 2022.

Utjevner prisene

Økt tilgang på LNG øker konkurransen i det globale gassmarkedet, og gjør at prisene jevner seg ut. I 2013 var det betydelig forskjell på prisene i USA, Europa og Asia, men nå er gassen blitt billigere over hele fjøla.

Den økte konkurransen påvirker også land som Norge, Russland og Qatar. Så langt er gassmarkedet stort nok for alle, men prisene har falt betydelig, til rundt 5 dollar per million britiske varmeenheter.

– LNG tiltrekker seg mange nye kunder, spesielt i utviklingslandene, sier IEA-direktør Fatih Birol.

– Men hvorvidt disse landene forblir langsiktige konsumenter eller opportunistiske kjøpere, det spørs på konkurransen på pris, sier han.

Les også

IEA vil ha mer norsk gass – tross lave priser: – Ingen dårlig deal for Norge

Trenger høye priser

IEA tror nå at Norge vil holde sin gassproduksjonen stabil frem til 2022, mens byrået i fjor spådde at den ville falle med 12 milliarder kubikkmeter frem til 2021.

Investeringene i Norge har gått kraftig ned, men kostnadsreduksjoner gjør at Oljedirektoratet har økt sine produksjonsanslag for de neste årene, ifølge IEA.

Men overskudd på LNG kan dempe prisene. Ifølge IEA vil det være 650 milliarder kubikkmeter LNG-kapasitet i 2022, mens etterspørselen bare øker til 460 milliarder kubikkmeter.

Les mer: IEA spår full gass – men ikke i Norge

NORGE: Slik blir gassproduksjonen i europeiske OECD-land de neste fem årene, ifølge IEA.

Kan true norske felt

Dersom prisene holder seg svært lave, kan det føre til at noen av de dyreste gassressursene i Norge ikke er lønnsomme å utvinne.

På den andre siden vil lave gasspriser gagne selskaper som gjødselprodusenten Yara, som er en av Europas største industrielle kjøpere av gass.

Les også

Mener gassbransjen har mislyktes

Da Statoil leverte sin utbyggingsplan for gassfeltet Aasta Hansteen oppga selskapet at det trengte en gasspris på 1,64 kroner per kubikkmeter for å være lønnsomt. Dagens gasspris er lavere enn det.

Feltet skal etter planen være i produksjon i fjerde kvartal neste år.

Statoil opplyser til E24 at feltet er lønnsomt med dagens gasspriser, siden selskapet forventer å kutte driftskostnadene og siden det har funnet flere gassressurser i området som kan bidra til feltets lønnsomhet.

I 2019 skal Snefrid Nord-prosjektet knyttes til Aasta Hansteen.

Les mer: IEA vil ha mer norsk gass tross lave priser: – Ingen dårlig deal

Les også

Denne prisen er like viktig for Norge som oljeprisen, men nesten ingen vet hva den er

Les også

– Ingen dårlig deal

Les også

Mener gassbransjen har mislyktes

Publisert: