Ny rekord i europeisk havvind: Advarer Norge mot å lene seg tilbake

Aldri har det vært installert mer havvind i Europa enn i fjor. Organisasjonen Wind Europe håper Norge vil lede an i utbyggingen av flytende havvind.

NY REKORD: Aldri har det blitt installert mer havvind i Europa enn i fjor. Også norske aktører er med, som Statoil med Dudgeon-prosjektet og den flytende vindparken Hywind. Her monteres de fem flytende turbinene på 6 megawatt og 175 meters høyde på Stord før seilingen til Skottland i fjor.
Publisert: Publisert:

Europeisk havvind økte kapasiteten med en fjerdedel bare i fjor.

560 nye havvindturbiner på til sammen 3.100 megawatt ble installert, slik at total kapasitet kom opp i 4.150 turbiner på til sammen 15.800 megawatt.

Det kommer frem i en fersk oversikt fra vindorganisasjonen Wind Europe.

Det ble fullført 13 havvindparker i fjor, og organisasjonen trekker spesielt frem Statoils prosjekt for flytende havvind i Skottland, Hywind-konseptet.

Denne teknologien gjør det mulig å bygge havvind på helt andre dyp enn i tidligere prosjekter, hvor turbintårnene har vært festet i bunnfaste fundamenter som kun fungerer på grunt vann.

– Vi anser 25 prosent økning på ett år som spektakulært, skriver Wind Europe.

– Det å investere i havvind i dag koster ikke noe mer enn konvensjonell kraftproduksjon. Det viser at Europa er klart til å omfavne et mye høyere fornybarmål for 2030. 35 prosent bør lett kunne oppnås, ikke minst nå som flytende havvindparker også kommer i produksjon, skriver organisasjonen.

EU-parlamentet støttet nylig et ikke-bindende mål på 35 prosent fornybar energi innen 2030, mens EUs ministerråd og EU-kommisjonen tidligere har satt et mål på 27 prosent fornybar energi i samme periode. Dette skal det nå forhandles om.

Les mer: Flytende vind åpner nye farvann: Nå åpnes Statoils Hywind-park

Les også

Flytende vind åpner nye farvann: Nå åpnes Statoils Hywind-park

Ber Norge lede an

Statoils Hywind Scotland-prosjekt er et testanlegg med fem turbiner på 6 megawatt hver, og organisasjonen sier at Norge har mulighet til å bygge industri og burde ta ledelsen innen flytende havvind.

– Ved å fokusere på flytende havvind kan Norge bidra til jobber, industri og eksport, men landet bør ikke lene seg tilbake, skriver Wind Europe i en kommentar.

– De kommende årene vil vi se flere flytende havvindparker starte produksjon i Skottland, Frankrike og Portugal. Et sterkt hjemmemarked i Norge er sentralt hvis landet vil være en leder innen flytende havvind. Vi etterlyser derfor en klar forpliktelse fra den norske regjeringen om å bygge ut et visst volum etter 2020, sier Wind Europe.

Også norsk leverandørindustri ønsker at Norge skal gå foran innen vindkraft. Rederiforbundet, Norsk Industri og fornybarorganisasjonen Norwea tok nylig initiativ til en norsk storsatsing på havvind.

Et statlig mål om at Norges leverandørindustri skal ta 10 prosent av det globale havvindmarkedet innen 2030 er «både realistisk og ambisiøst», ifølge disse aktørene.

Les mer: Industrien ønsker storsatsing på havvind

Les også

Statoil åpner vindpark til 12,7 milliarder kroner

Få land bygger havvind

Det er nå 11 land i Europa som har havvind.

Men fortsatt er markedet svært konsentrert, og 98 prosent av kapasiteten er installert i bare fem land, nemlig Storbritannia, Tyskland, Danmark, Nederland og Belgia.

Det var Storbritannia med 1.700 megawatt og Tyskland med 1.300 megawatt som sto for det meste av installasjonene i fjor.

Størrelsen på turbinene har økt markant de siste årene, og i snitt er turbinene som settes opp nå 5,9 megawatt hver. Det løfter snittet med 23 prosent fra året før.

Også parkene blir større. De prosjektene som ble installert i fjor er 34 prosent større enn året før, i snitt 493 megawatt hver, ifølge Wind Europe.

Les også

Industrien ønsker storsatsing på havvind

Større parker – høyere kapasitet

Prosjektene leverer også bedre enn tidligere. Anholt 1-prosjektet i Danmark leverer strøm tilsvarende full kraft i 54 prosent av tiden, og Statoil-prosjektet Dudgeon leverer ifølge Wind Europe for fullt 65 prosent av tiden.

Det vil i så fall si at Dudgeon leverer på full kapasitet 5.694 av årets 8.760 timer, noe som er svært mye sammenlignet med landbaserte vindparker som ofte leverer full strøm rundt 30 prosent av tiden.

Norske landbaserte parker hadde en kapasitetsfaktor på 28,7 prosent i 2016, ifølge NVE. Det vil si at de gikk på full drift i rundt 2.500 timer i året.

Det er for tiden 11 nye havvindparker under bygging i Europa, og de vil til sammen gi en kapasitet på 2.900 megawatt. Det betyr at havvindkapasiteten vil bortimot dobles til 25.000 megawatt innen 2020, ifølge Wind Europe.

VOKSER FORTSATT: Det ble satt ny rekord i installasjonen av havvind i Europa i 2017, med 560 turbiner på til sammen 3.100 megawatt.
Publisert: