Staten gir 300 millioner ekstra til CO₂-rensing i Oslo

Oslo kommune har fått regjeringen til å øke støtten til byens storsatsing på CO₂-fangst. Dermed er statsstøtten til et fangstanlegg for CO₂ i Oslo kommet opp i 3,4 milliarder kroner.

Byråd Victoria Marie Evensen og byrådsleder Raymond Johansen (t.h. i første rekke) har fått gjennomslag for mer statsstøtte til CO₂-fangst i Oslo.
Publisert:

Bystyret i Oslo vedtok onsdag kveld med stort flertall å støtte finansieringen av byens store prosjekt for fangst av CO₂. Prosjektet har en kostnadsramme på 9,1 milliarder kroner.

Alt over sommeren i år skal byggingen av et fangstanlegg på Klemetsrud sørøst i Oslo, settes i gang. Anlegget skal, om alt går bra, fra 2026 av fange inntil 400.000 tonn CO₂ i året.

Selskapet Fortum Oslo Varme (FOV) skal bygge og drive CO₂-anlegget parallelt med dagens forbrenningsanlegg på samme sted.

En helt nødvendig forutsetning for bystyrets vedtak har vært at staten er villig til å øke sin støtte utover de 3 milliarder kronene som tidligere var lovet (se tabellen under). Kommunen ba tidligere i år regjeringen om statsstøtte til drift i ti år fra 2026 og ikke bare i åtte år.

Dette er ifølge byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Victoria Marie Evensen (Ap), nå lovet av regjeringen.

– 300 millioner kroner

På talerstolen i bystyret onsdag kveld, fortalte Evensen at staten skal bidra med 300 millioner kroner til:

– Vi har fått bekreftet tre viktige forutsetninger fra regjeringen: De før nevnte 3 milliarder kronene, 300 millioner kroner (i ekstra driftsstøtte, red.anm.) og ti år, sa Evensen.

Total statsstøtte til CO₂-fangst i Oslo blir da på 3,4 milliarder kroner.

300 millioner kroner ekstra i statsstøtte er likevel langt mindre enn hva statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) så ut til å frykte da EU i fjor høst sa nei til bidra i pengerullingen for Klemetsrud.

– Jeg har ikke tre milliarder på baklomma nå, sa Støre da, som svar på kravene om at staten måtte ta hele finansieringsgapet som den gangen gjensto.

De milliardene slapp Støre å bla opp. Oslo kommune fant isteden 2,1 milliarder kroner selv. I tillegg fikk de med to private investorer som bidrar noe.

– Ikke tilgjengelig

Men når Aftenposten ber både Evensen og Olje- og energidepartementet (OED), styrt av Terje Aasland (Ap), om mer detaljer på hva de er blitt enige om, blir det helt taust.

«Evensen er ikke tilgjengelig for intervju», heter det i en e-post fra byrådens kommunikasjonsansvarlig Ninja Sandemose.

Men hun legger til:

«(..) men det er riktig som sagt i bystyret i går at forventningene overfor staten som står i byrådssaken er innfridd.»

Departemental avvisning

Aftenposten har bedt OED om å bekrefte Evensens opplysninger om ekstra støtte til Fortum Oslo Varmes CO₂-prosjekt.

Vi har også spurt om staten i tillegg er blitt enig med eieren av det andre fangstanlegget for CO₂ i Norge om dekningen av kostnadsoverskridelser der?

Kostnadene på Norcems anlegg i Brevik har sprukket med så mange hundre millioner kroner at kostnadsrammen er sprengt. Staten og Norcem har derfor forhandlet om ekstraregningen.

Dette er det heller korte svaret vi fikk fra statssekretær Amund Vik (Ap), via e-post, på våre to spørsmål:

– Vi vil redegjøre for status for FOV og Norcem ifm. RNB.

For de av lesere som ikke er fortrolige med departementale forkortelser, så betyr dette svaret følgende: At regjeringen ikke vil gi offisielle kommentarer til Evensens uttalelser før Revidert nasjonalbudsjett legges frem 12. mai.

Avgassene fra Klemetsrud utgjør i dag hele 17 prosent av Oslo kommunes samlede CO₂-utslipp.

Kan kommunen kaste kortene?

Aftenposten/E24 får da heller ikke en bekreftelse på hvorvidt regjeringen også har oppfylt kommunens andre betingelse for å fatte vedtaket i bystyret onsdag.

Det handler om at kommunen og deres medeiere skal slippe å betale tilbake statens milliardstøtte selv om CO₂-anlegget skulle ende med å bli stengt ned.

Dette kan i verste fall bli aktuelt å gjøre dersom kvoteprisene på CO₂ mot formodning blir veldig lave i driftsperioden.

Ifølge et notat fra byråd Evensen til bystyret er det enighet med staten om prinsippene for også dette.

Les på E24+

Oslos befolkning må ta mer av regningen for CO₂-fangst på Klemetsrud

Et kinderegg og fyrtårn i Europa

I mangel på talevillige Ap-politikere fra departement og byråd, lar vi heller begeistrede lokalpolitikere fra Oslo få komme til orde. Bare representantene fra Frp og de som nå kaller seg Folkets parti FNB stemte imot byrådets CO₂-plan.

– For en sak! Dette skaper grønne arbeidsplasser, kutter utslipp og skaper verdier. Det har alle de tre delene til et kinderegg! sa Aps Andreas Halse fra talerstolen i bystyret

– Klemetsrud kan bli det nye fyrtårnet i Oslo og Europa, sa SVs Arvid Ellingsen.

– Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud kan være Oslos gave til landet og til verden, intet mindre faktisk! mente Sps Morten Georg Edvardsen.

– I dag skaper vi historie med en veldig bred enighet om noe som er kjempebra for Oslo: Kutter utslipp og vil antageligvis være en kommersiell suksess, sa MDGs Arne Olav Haabeth.

– Vi gratulerer hverandre – forsiktig, sa Høyres Per-Trygve Hoff, mens hans partifelle Silje Lutro hadde følgende vri på bystyrets historiske vedtak:

– Endelig er det flertall for det Høyre har jobbet for i alternative budsjetter i år etter år.

Publisert: