Kan bli aktuelt å forby variable strømavtaler

Et forbud mot variable strømavtaler kan bli aktuelt, men i første omgang forventer barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) at strømselskapene selv rydder opp.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp)
Publisert:

Forbrukerrådet gikk torsdag formiddag ut og ba strømselskapene om å kutte sine variable avtaler. De ba også myndighetene vurdere å innføre forbud mot disse avtalene om selskapene ikke lystrer.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), som har forbrukerpolitikk på sitt bord, sier nå at hun reagerer sterkt på praksisen strømselskapene har når det gjelder disse variable avtalene.

– Praksisen har gått ut over forbrukerne på en helt uakseptabel måte, sier Toppe og forventer at selskapene rydder opp.

På spørsmål om et forbud mot slike avtaler er aktuelt, svarer statsråden:

– Det kan bli aktuelt å forby variable avtaler, men det er et forslag som i tilfelle må utredes først, sier Toppe.

Les også

Flere får dyrere strømavtale etter ryddesjau: – Sjekk avtalen

Variable avtaler er en kombinasjon av en spotprisavtale og fastprisavtale, hvor tilleggskostnadene er bakt inn i strømprisen og justeres av strømselskapet. Prisen man betaler settes på forhånd, men denne har den siste tiden vært mye høyere enn spotprisen.

Rundt 20 prosent av norske husholdninger oppgir at de har variable strømavtaler, ifølge SSB.

Vil se virkningen av nye regler

Men hun understreker at hun vil vurdere hvordan de nye markedsføringsreglene, som strømselskapene nå må forholde seg til, virker før hun vurderer ytterligere innstramminger.

De nye reglene skal blant annet gjøre det enklere for forbrukere å holde oversikt over alle avtalene strømselskapene tilbyr og hva det er pengene egentlig går til når de betaler fakturaen.

Reglene har gjort at flere strømselskaper har begynt å rydde i og redusere strømavtalene de tilbyr.

Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet mener at selskapene med de variable avtalene «spekulerer i folks ønske om trygghet og forutsigbarhet» og at de «tilslører hva disse avtalene faktisk innebærer».

– Når folk nå opplever at markedsføringen er villedende og tilslørende, viser det behovet for den innstrammingen vil nylig har gjort, sier barne- og familieminister Toppe.

Les også

Strømselskap vil avvikle variable strømavtaler

Avvikler variable avtaler

Det store strømselskapet Gudbrandsdal Energi varslet torsdag at de avvikler sine variable strømavtaler på nyåret.

Selskapet ser heller ikke for seg å gjeninnføre disse avtalene senere, opplyser daglig leder til E24.

I en tidligere versjon av saken stod det at variable avtaler er en spotprisavtale hvor man i gitte perioder kan fryse prisen for en periode på én eller to måneder. Dette er korrigert 22. november.

Publisert: