Nå får Slottet solceller på taket

Kongehuset har ambisiøse klimaplaner, og nå skal Slottet teste et solcelleanlegg på taket. Fungerer det, kan store deler av taket bli dekket med solceller.

KONGELIG SOLTAK: Det norske kongehuset har hentet inn tilbud på et testanlegg for solceller på taket av Slottet. Hvis prosjektets først år er vellykket kan anlegget bli kraftig utvidet. Dette bildet er fra 24. oktober 2013, da Slottsplassen ble gjenåpnet etter en renovering.
Publisert: Publisert:

De siste årene har Slottet tatt grep for å bli mer klima- og miljøvennlig.

Nå skal kongehuset også teste et mindre solcelleanlegg på taket av Slottet. Dersom det blir vellykket kan anlegget bli utvidet betydelig.

Når testperioden er over og om den skulle vise seg å være vellykket, så er planen er å utvide solcelleanlegget til store deler av taket på Slottet, med unntak av den delen som vender mot Slottsplassen, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved Det kongelige hoff.

Slottet har fått inn syv tilbud til solcelleanlegget som nå skal testes, og evaluerer nå tilbudene.

Anlegget på 3,1 kilowatt skal testes i ett år, før kongehuset tar stilling til om det skal bli flere solceller på slottstaket.

– Det vil bli plassert på en mindre del av taket til Slottet, sier Gjeruldsen.

Solcelleprosjektet er en del av hoffets miljøstrategi. Det kongelige hoff har foretatt våre egne vurderinger som er tilpasset Slottets arkitektur og struktur, legger han til.

Men Kungen var først

Dermed følger det norske kongehuset i fotsporene til det svenske kongehuset, som testet et solcelleanlegg på taket av det Kungliga slottet fra 2010, som ifølge det svenske hoffet fungerte perfekt.

Det svenske kongehuset vurderer å dekke store deler av slottstaket med solceller, med en produksjon på opptil 500.000 kilowattimer i året. Dette prosjektet er fortsatt til vurdering, ifølge Dagens Industri.

KUNGLIGA SLOTTET: Det svenske kongehuset vurderer solceller på store deler av slottets tak i Stockholm, som er på 7.200 kvadratmeter. Hvis 4.400 kvadratmeter dekkes av solceller vil dette kunne generere 500.000 kilowattimer strøm per år, ifølge det svenske hoffet. Bildet er en illustrasjon som viser hvordan det kan se ut om solcellene kommer.

Laget miljøstrategi i 2016

Det norske Slottet utarbeidet i fjor en miljøstrategi, i et samarbeid mellom kongefamilien, ledelsen ved hoffet, hoffets miljøgruppe under ledelse av kronprinsessen, samt eksterne rådgivere fra Sigla.

Norge har satt ambisiøse klimamål. Det kongelige hoff ønsker å bidra i dette arbeidet. Derfor har hoffet utarbeidet en miljøstrategi som vi kaller «Det Grønne Slottet», sier Gjeruldsen.

Kongehuset måler blant annet energiforbruk, klimautslipp, transport, avfall, matsvinn og bruk av kjemikalier til rengjøring og parkdrift, ifølge årsrapporten for 2016.

I tillegg til solcelleprosjektet driver hoffet en systematisk utskifting av fossile biler, og prioriterer elbiler når nye kjøretøy kjøpes inn.

Medarbeiderne har også tilgang på elsykler til ærender i arbeidsdagen. Slottet har dessuten skiftet til mindre kraftkrevende led-lyspærer og redusert kjøttforbruket blant annet gjennom kjøttfri mandag, og prioriterer kortreist mat.

– Det kongelige hoff er opptatt av at miljøarbeidet skal være en naturlig del av hvordan Kongefamilien og Hoffet tenker og tar avgjørelser i hverdagen, sier Gjeruldsen.

– Solcelleprosjektet er et ledd i denne strategien, legger han til.

Publisert: