Rapport: Verden kan bli utslippsfri innen 2050

En overgang til 100 prosent fornybar energi på tvers av alle sektorer er oppnåelig innen 2050, slår finske og tyske klimaøkonomer fast i en fersk rapport.

VIKTIG: I energisystemet forskerne ser for seg vil 69 prosent bestå av solenergi.
Publisert: Publisert:

Den 300 sider lange rapporten «Global Energy System based on 100% Renewable Energy» ble lagt frem i Berlin før påske, og er utarbeidet av forskere ved Lappeenranta-Lahti University of Technology i Finland i samarbeid med den tyske tankesmien Energy Watch Group.

Målet med studien, som blant annet er omtalt av nettmagasinet Energi og Klima, har vært å beskrive den mest kostnadseffektive måten å gjøre hele verdens energiforbruk fornybart innen 2050.

Les også

Slakter tysk elbil-analyse: – Dette er en ubrukelig studie

Sol og vind blir viktigst

Overgangen til 100 prosent fornybar energi krever elektrifisering av alle samfunnssektorer, slår rapporten fast. Verdens elektrisitetsproduksjon vil i rapportens scenarioer være fire til fem ganger høyere i 2050 enn i referanseåret 2015.

Samtidig må all bruk av fossile energikilder fases helt ut.

I energisystemet forskerne ser for seg, består 69 prosent av solenergi, mens vindkraft vil utgjøre 18 prosent og bioenergi 6 prosent. Bak følger vannkraft og geotermisk energi.

Andelen energi som stammer fra fossilt brennstoff må samtidig falle fra 89 prosent av verdens totalforbruk, til null.

Forskernes modell er basert på eksisterende fornybart energipotensial- og teknologi. Det påpekes blant annet at dagens teknologi for energilagring vil gjøre det mulig å sikre et stabilt tilbud hver eneste time av året.

Les også

Mener staten mangler havvind-strategi: – Har ikke satt noen tydelige mål

En annen viktig forutsetning er at energien som forbrukes i stor grad produseres lokalt og regionalt. For eksempel vil landene rundt ekvator være avhengig av solenergi, mens Frankrike, Argentina og landene i Nordøst-Europa og Eurasia vil være mer avhengige av vindkraft.

Mer lønnsomt på sikt

Et utslippsfritt samfunn krever samtidig betydelige investeringer – til sammen 67.200 milliarder euro frem til 2050, ifølge rapporten.

Det meste må gå til sol- og vindkraft, batterier, varmepumper og teknologi knyttet til syntetisk drivstoff, som blant annet blir pekt på som avgjørende for utslippsfri luftfart.

En overgang til 100 prosent fornybar energi er ikke bare oppnåelig, men også mer kostnadseffektivt enn dagens system, ifølge rapporten.

I modellen vil kostnaden for å bygge ut én megawattime produksjonskapasitet for strøm vil være 53 euro i 2050, mot 54 euro i 2015.

Energisystemet vil ifølge rapporten kunne sysselsette 35 millioner mennesker verden over i 2050. De rundt 9 millioner jobbene som i dag finnes i kullsektoren, vil bli mer enn veid opp for av 15 millioner nye jobber innen fornybar energi.

Studien er åpenbart ikke helt uten en politisk slagside. Rapporten er dedisert den unge svenske miljøaktivisten Greta Thunberg og #FridaysForFuture-bevegelsen.

– Det er ikke lenger snakk om teknisk gjennomførbart eller økonomisk konkurransedyktighet, men om politisk vilje, skriver Energy Watch Group-leder Hans-Josef Fell i forordet.

Han er tidligere tysk parlamentsmedlem for De grønne.

Publisert:

Her kan du lese mer om