Statkraft og stålprodusent med klimagrep: Vil lage stål med hydrogen

Stålprodusenten Celsa i Mo i Rana vil produsere hydrogen sammen med Statkraft. Det kommer frem samme dag som regjeringens hydrogenstrategi legges frem.

Celsa i Mo i Rana smelter om 700.000 tonn skrapstål i året, og valser stålet til produkter som armeringsstål.
Publisert:

Selskapet har inngått en intensjonsavtale med Statkraft og Mo Industripark om å lage en verdikjede for hydrogen.

Planen er at Celsa skal kunne produsere armeringsstål uten klimautslipp ved å bruke hydrogen i stedet for mer forurensende energikilder.

De tre aktørene presenterer planene sine onsdag, samme dag som regjeringen legger frem sin ferske hydrogenstrategi. Det skjer på Hydrogenkonferansen i Oslo.

Les også

Frykter at hydrogentoget går uten Norge: – Brenner mer under føttene våre enn vi har trodd

Smelter to Eiffeltårn i uken

Celsa i Mo industripark smelter hvert år om 700.000 tonn skrapstål. Det tilsvarer om lag to Eiffeltårn i uken.

Anlegget i Mo i Rana har 340 ansatte og omfatter et stålverk og et valseverk. Stålet blir smeltet om til armeringsjern som brukes i betong og andre produkter til bygg og anlegg.

Ovnen der stålet smeltes drives på fornybar energi fra vannkraft. Men i ovnen der stålet varmes opp igjen for å bli valset til nye produkter brennes det også karbonmonoksid (CO) – et biprodukt fra annen industri i området – og noe olje.

Da oppstår klimagassen CO₂. Utslippene fra Celsas anlegg var i 2018 på 93.000 tonn CO₂-ekvivalenter, ifølge selskapets egen bærekraftsrapport.

Målet med prosjektet er å kutte Celsas klimautslipp ved å bruke hydrogen til å drive ovnen i valseverket. For å skaffe hydrogen vil aktørene etablere et anlegg som produserer hydrogen fra vann ved hjelp av strøm (elektrolyse).

– Et av våre mål er å redusere vårt CO₂-utslipp med 50 prosent frem til 2030 og i 2050 de-karbonisere vår stålproduksjon, sier konsernsjef Carles Rovira i Celsa Nordic.

Bilde fra Celsas anlegg i Mo i Rana.
Les også

Kan hydrogen redde både klimaet og oljeselskapene?

Vil være i gang i 2022

Først skal partene utrede en mindre produksjonsenhet for hydrogen, men målet er å få i gang en produksjonslinje innen utløpet av 2022.

Prosjektet omtales som «Hydrogen Hub Mo».

På sikt ønsker aktørene å utvikle en verdikjede for grønt hydrogen til industrielt bruk. Ved å bruke fornybar energi i prosessen vil aktørene skape det de omtaler som verdens mest klimavennlige armeringsstål.

– Hydrogen er et av de viktigste tiltakene for å de-karbonisere stålindustrien. I denne forbindelsen vil Celsa være en pioner, sier Rovira.

Også i Sverige finnes det planer om å kutte utslippene ved stålproduksjon. Kraftselskapet Vattenfall varslet i 2018 et samarbeid med industriselskapene LKAB og SSAB om å utvikle utslippsfri stålproduksjon ved hjelp av hydrogen. Norske Nel skal levere utstyr til dette prosjektet.

Les også

EU skrur igjen kranen: Hydrogen fra gass møter motstand

– Er nødvendig

Celsa har allerede produksjonsteknologi som gjør det mulig å bruke hydrogen i produksjonen. Selskapet har brukt hydrogen tidligere, da dette var tilgjengelig som et biprodukt fra et selskap som tidligere holdt til i samme område.

Hydrogenet som skal produseres i industriparken i Mo i Rana vil etter planen kunne brukes av flere bedrifter og prosesser i området.

– Statkraft mener at bruk av hydrogen er nødvendig for å redusere utslippene fra tungtransport og industri. Reduserte teknologikostnader vil bidra til at dette lar seg gjøre, sier konserndirektør Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft.

– Dette samarbeidet passer godt inn i vår strategi om å ta en rolle i å utvikle verdikjeder for grønt hydrogen og dermed erstatte fossile energikilder, sier hun.

Les også

Vil ha grønn vekst etter coronakrisen: – Det Norge lever av, går ut på dato

Håper på offentlig hjelp

Mo Industripark AS jobber også med CO₂-fangst, med støtte fra Gassnova. De mener at det offentlige må stille krav til lave utslipp når de bestiller byggematerialer.

Industriparken mener også at det offentlige bør premiere utslippskutt og gi støtte i startfasen inntil markedet for hydrogen fra elektrolyse er modent.

– Hydrogen vil kunne spille en sentral rolle og redusere utslipp i prosessindustrien og transportsektor, sier administrerende direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

Les på E24+

Her vil dei bygga hydrogenfabrikk til ein milliard kroner

Les også

Industrien håper på Erna-hjelp med liste over «gryteklare» prosjekter

Publisert: