Optimismen faller til nytt lavpunkt

Vestlandsindeks er på sitt laveste noensinne.

Optimismen blant bedriftene målt ved Vestlandsindeks er på sitt laveste noensinne. – Vestlandsindeks bekrefter at fallende oljepris, investeringskutt og en rekke meldinger om bemanningsreduksjoner i olje- og gassindustrien har medvirket til at bedriftsledere i vår region er mindre optimistiske. Samtidig ser vi at bedrifter som ikke har virksomhet knyttet opp mot oljesektoren har hatt en stabil utvikling i synet på både nåtid og fremtid gjennom 2014. Dette bidrar selvfølgelig til å nyansere bildet, men kan samtidig indikere at potensielle smitte-effekter ved noe lavere fart i oljebransjen ennå ikke har materialisert seg. Det sier Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken vest, til banken sine hjemmesider. Resultatindeksen som måler den økonomiske situasjonen siste tre måneder, viser en nedgang fra 62,2 til 61,6. Forventningsindeksen går ned fra 64,5 til 63,2. Nedgangen i optimismen er imidlertid mindre enn nedgangen forrige kvartal, og det er store ulikheter mellom virksomheter knyttet til olje- og gassvirksomhet versus virksomheter som ikke har det, skriver banken. Selv om optimismen er mindre enn før, synes Victor Norman, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, det er hyggelig å se at den fortsatt er der. – Jeg tror det er uttrykk for en ukuelig, vestlandsk tro på egen evne til å finne løsninger – og den kan nok komme godt med i årene fremover.

Les hele saken med abonnement