Har gjort årets hittil største oljefunn: ConocoPhillips fant olje på Slagugle

Den amerikanske oljegiganten ConocoPhillips har ikke gitt opp norsk sokkel. Nå har de gjort et «betydelig oljefunn» 23 kilometer nord for Heidrun-feltet som de oppdaget i Norskehavet i 1985.

Heidrun-feltet til Equinor ligger like i nærheten av Slagugle-funnet og kan bli en potensiell fremtidig vert for en satellittutbygging.
Publisert:

– Dette funnet er vår fjerde vellykkede letebrønn på norsk kontinentalsokkel de siste 16 månedene, sier Matt Fox, konserndirektør for drift i ConocoPhillips i en pressemelding tirsdag.

Dagen før dagen, før dagen, annonserer oljegiganten som står bak det første oljefeltet på norsk sokkel at de har funnet enda mer olje.

– Dette funnet kan være med på å videreføre vår mer enn 50 år lange tilstedeværelse i Norge, fortsetter Fox med referanse til Ekofisk-funnet som virkelig startet det norske oljeeventyret i 1969.

Det er snakk om Slagugle-prospektet i Norskehavet – letebrønn 6507/5–10 i lisens PL891. Funnet ligger 23 kilometer nordøst for Heidrun-feltet og 220 kilometer vest for Brønnøysund.

Størrelsen på funnet er beregnet til mellom 12 og 32 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Dette tilsvarer mellom 75,5 og 201,3 millioner fat olje, og gjør funnet til det største som hittil i år er gjort på norsk sokkel.

ConocoPhillips tror de kan få til en svært lønnsom utbygging av Slagugle:

– Alle fire funnene er gjort i modne deler av Nordsjøen og Norskehavet, og en fremtidig mulig utbygging kan gjøres med svært lave balansepriser, sier Fox.

De vil nå vurdere resultatet av funnene og avgrense området, for å planlegge videre utbyggingsløsninger. Funnet vil trolig bli bygget ut som en satellitt, men akkurat hvordan den vil se ut og om den skal kobles til Heidrun eller Skarv er ikke avklart.

Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Funnbrønnen ble boret på 355 meters vanndyp til en total dybde på 2179 meter av boreriggen Leiv Eiriksson.

ConocoPhillips med oljefunn i Norskehavet

Treff på fire av fem

– Dette var den siste brønnen i denne letekampanjen som besto av fem brønner, sier kommunikasjonsdirektør Stig S. Kvendseth i ConocoPhillips Norge til E24.

Den amerikanske oljegiganten har i motsetning til sine konkurrenter Chevron og ExxonMobil ikke valgt å trekke seg ut av norsk sokkel etter hvert som Norge har blitt en mer moden oljeregion.

Chevron står i dag ikke oppført med noen lisenser på norsk sokkel. ExxonMobil solgte all sin virksomhet i to omganger til det som i dag er Vår Energi.

Kvendseth påpeker at ConocoPhillips har en langsiktig satsing og strategi for norsk sokkel.

– Vi har en god og kompetent letestab, og vi har mye erfaring fra området, sier han om Norskehavet.

Det var ConocoPhillips som i sin tid fant Heidrun-feltet, men det ble etter hvert overført til Statoil (nå Equinor) etter datidens regler.

Funnet på Slagugle betyr at ConocoPhillips har truffet på fire av de fem brønnene i letekampanjen som nå avsluttes for denne gang:

  • 12. november i fjor fant man olje og gass på «Busta» i brønn 25/7–7 i lisens PL782 S på mellom 6,3 og 63 millioner fat oljeekvivalenter
  • Den 14. januar gjorde man et lite olje- og gassfunn på «Enniberg» i brønn 25/7–8 S i lisens PL917 ved Balder-feltet på mellom 6,3 og 31,5 millioner fat oljeekvivalenter
  • Den 12. februar boret man tørt på brønn 25/7–9 S i lisens PL917 ved Balder-feltet
  • Den 11. november ble det klart at man hadde funnet gass på «Warka» sørvest for Skarv-feltet (brønn 6507/4–1 i lisens PL1009. Funnet ligger på 8 til 30 millioner standard kubikkmeter, eller opp til 189 millioner fat oljeekvivalenter
  • 22. desember ble det klart at man på siste brønn altså hadde funnet olje på Slagugle

– Når skal dere lete neste gang og når kan Slagugle bli avgrenset?

– De eksisterende planene våre legger opp til leting fra 2022. Da har vi en annen brønn i området nær Slagugle og vi har planer om avgrensning av funnet, sier Kvendseth.

Les også

Gjenoppliver Tor-feltet: – Har ingen planer om å forlate norsk sokkel

Jan Christian Ellefsen, administrerende direktør i Pandion Energy

Jubel hos partneren

ConocoPhillips eier 80 prosent av PL891-lisensen og er operatør. Partneren som sitter med resten av lisensen er Oslo-baserte Pandion Energy.

Det lille oljeselskapet ble etablert i 2016 da ledelsen kjøpte ut det som var Tullow Oil Norge og fikk med seg oppkjøpsfondet Kerogen Capital.

Pandion Energy er i dag til stede med en rekke lisenser på norsk sokkel, inkludert som Aker BPs partner i Valhall.

– For et selskap som oss betyr dette veldig mye. Det er mye potensialet i både funnet og i området, sier Jan Christian Ellefsen, administrerende direktør i Pandion Energy til E24.

– For oss som selskapet er dette funnet kjempeviktig. Når vi snakker om Norskehavet tror jeg vi må ti år tilbake i tid for å finne et tilsvarende stort funn, fortsetter han.

– Det blir kanskje ikke kake på kontoret nå under corona?

– Nei, det er jo litt vanskelig i disse tider, humrer Ellefsen.

Akkurat hvordan Slagugle-funnet skal bygges ut er fortsatt for tidlig å si. Funnet ligger sør for Skarv og nord for Heidrun, og dette kan potensielt være steder man kan koble til Slagulge som et satellittfelt.

– Det ligger mye infrastruktur i området, så det bør være store muligheter, men først må vi avgrense funnet, sier Ellefsen.

Nå skal partene sette seg ned og vurdere datamaterialet som er hentet opp fra havdypet og det er derfor for tidlig å si når man vil begynne å bore avgrensningsbrønner rundt funnet, ifølge Pandion-sjefen.

– Nå sitter vi på en portefølje med alle faser, fra leting, til modning og utbygging, og drift. I denne perioden med corona har vi også klart å holde leteaktiviteten oppe, noe som har vært veldig positivt, sier Ellefsen.

Les også

Robot leverte oljesøknad verdt 5,7 milliarder: – Dette er det første kopiprosjektet på norsk sokkel

Publisert: