BP må betale rekordbot

BP for tidenes høyeste bot etter Deepwater Horizon-ulykken i 2010.

DRAMATISK BRANN: Dette arkivbildet tatt 22. april 2010 viser brannen på boreriggen Deepwater Horizon som førte til store oljeutslipp.
Publisert: Publisert:

En talsmann for det amerikanske justisdepartementet bekrefter at BP har gått med på å betale rekordhøy bot for oljeutslippene etter Deepwater Horizon-ulykken i 2010.

Det innebærer at BPs bot blir større enn de 1,3 milliarder dollarene som Pfizer måtte betale i 2009 etter å ha innrømmet villedende markedsføring av smertestillende medisin.

Wall Street Journal meldte torsdag morgen at BP og det amerikanske justisdepartementet er kommet langt i å forhandle frem et forlik etter Deepwater Horizon-ulykken i 2010.

Forliksforhandlingene skal være «langt fremskredne» og omfatte kriminalsakene som oppstod etter ulykken samt alle krav som det amerikanske børstilsynet har rettet mot BP.

11 arbeidere døde

Avisen er ikke kjent med betingelsene i forliket men skriver at det er ventet at justisminister Eric Holder er ventet å annonsere avtalen om forlik på en pressekonferanse i New Orleans torsdag ettermiddag.

En forliksavtale vil være som en tilståelsesdom og høyst sannsynlig inkludere en bot. I tillegg kan det være aktuelt at ansvarlige personer må sone fengselsstraffer.

Business Week mener å vite at to BP-direktører vil bli personlig strafferforfulgt.

En statlig gruppe har vært basert i New Orleans i 29 måneder for å etterforske ulykken som kostet 11 arbeidere livet og som førte til det største oljeutslippet i USAs historie.

I alt lakk det 4,9 millioner fat råolje ut i Mexicogolfen som følge av ulykken.

E24 Børs: Følg BP-aksjen her

For BP kan innholdet i forliket være viktigere enn summen som må betales.

Påvirker erstatningssaker

Graden av uaktsomhet vil nemlig påvirke størrelsen på sivile erstatningssaker som reist etter ulykken.

Anslagene for sivile erstatningsbeløpene varierer fra 5,4 milliarder dollar til 21 milliarder dollar. Høy grad av uaktsomhet vil føre til de høyeste erstatningsbeløpene.

I amerikansk rettspraksis vil et forlik som BP nå forhandler om tilsvare en dom og dermed være et førende dokument i de sivile sakene.

Les også:

BP saksøkt etter oljekatastrofen i Mexicogolfen

BP risikerer milliardbot etter Deepwater Horizon

Sparetiltak medvirket til oljekatastrofen i Mexicogolfen

Det Norske Veritas skal granske oljeulykke i USA

Publisert: