Statkraft vil ikke kommentere påstand om å villede Stortinget

Statkraft vil ikke kommentere påstander fra Høyre om at de er nær ved å ha villedet Stortinget i vindkraftsaken.

STRUPER VINDSATSING: Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.
Publisert: Publisert:

Det har stormet rundt Statkraft etter forrige ukes beslutning om at vindkraftprosjektet i Trøndelag, med en ramme på 11 milliarder kroner, skulle skrinlegges.

Stortinget hastebehandlet en søknad om kapitaltilførsel selskapet hadde kommet med, og i desember 2014 ble det vedtatt at Statkraft skulle tilføres 10 milliarder kroner.

– Nær å ha villedet Stortinget

I DN tirsdag rettet Høyres nestleder Gunnar Gundersen i Næringskomiteen en veldig klar advarsel til Statkrafts styre.

– Styret må ha en veldig god forklaring for å få tillit videre. Det har vært farlig nær å villede Stortinget, og det brenner et blått lys dersom de ikke kan påvise at det har skjedd noe vesentlig siden desember i fjor som det ikke hadde oversikt over da, sier Gundersen

– At prisene er lave og investeringene høye, har vært kjent lenge.

Statkraft på sin side avviser overfor E24 at de ikke har spilt med åpne kort.

– Det er ganske sterkt når en stortingsrepresentant antyder at Statkraft er nær ved å ha villedet Stortinget?

– Vi har ingen kommentar til påstandene om at vi er nær ved å ha villedet Stortinget, sier Statkrafts pressetalsmann Knut Fjerdingstad til E24.

– Statkraft har naturligvis kontinuerlig dialog med eier om selskapets strategi. Vi har vært helt tydelige på at prosjektene i Midt-Norge må være lønnsomme for at vi skal ta en investeringsbeslutning, sier Fjerdingstad.

Likevel medgir Statkraft at én av begrunnelsene selskapet hadde for å be om milliardtilførselen var det konkrete vindkraftprosjektet på Fosen, som nå er besluttet avblåst.

– Fosen-prosjektet var en del av kapitalsøknaden vi hadde, sier Fjerdingstad.

– Betal tilbake milliardene

Når dette prosjektet nå er avblåst, sammen med resten av det som tidligere var kraftgigantens tidligere veldig ambisiøse investeringsplan for vindkraft i Norden, kommer kravene om tilbakebetaling av milliardene selskapet fikk i desember.

– Statkraft må nå tilbakebetale i alle fall deler av de tilførte milliardene. Disse pengene bør staten i stedet gi som investeringstilskudd til et nytt selskap som kan bidra til å realisere denne utbyggingen, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til E24.

På pressekonferansen i forbindelse med offentliggjøringen av beslutningen om skrinlegging forklarte konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen at Statkraft har et stort investeringsprogram, så selskapet trenger pengene til andre prosjekter.

Trenger pengene til andre ting

Pressesjef Fjerdingstad utdyper overfor E24:

– Vi har et investeringsprogram på 10–12 milliarder kroner til opprustning av eldre vannkraftverk, sier han.

Dermed blir det ikke noe problem for Statkraft å bruke pengene som selskapet blant annet hadde fått til utvikling av vindkraft i Norden.

Både Statkraft og politikere E24 har snakket med, opplyser at de har hatt en jevn og tett dialog omkring denne saken. Fra politisk hold opplyses det at inntrykket har vært at prosjektet går på skinner, og at det ikke har vært tegn fra Statkraft som tydet på skrinlegging.

Dette inntrykket ønsker Statkraft heller ikke å snakke om.

– Om politikere oppfattet at det var bindinger mellom vår søknad om kapitaltilførsel og Fosen-prosjektet har jeg ingen kommentar til, avslutter Fjerdingstad.

Publisert: