Eni Norge har fått varsel om pålegg fra Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet ber operatørselskapet Eni Norge revurdere gjeldende planer, prioriteringer og bruk av ressurser for å sikre forsvarlig drift på Goliat.

Den 65.000 tonn tunge Goliatplattformen ble bygget i Sør-Korea og tauet til Barentshavet der den nå produserer den første oljen fra oljeprovinsen i nord.
Publisert: Publisert:

– Vi er bekymret for Enis styring av virksomheten på Goliat-feltet og har nå gitt selskapet varsel om pålegg. Varselet om pålegg og vår bekymring bygger både på enkeltfunn og en samlet vurdering av situasjonen, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold i en tilsynsrapport som ble lagt fram torsdag.

Tilsynet mener også at en dekksoperatør som i juni ble alvorlig skadd på Goliat-innretningen i Barentshavet, kunne omkommet «under endrede omstendigheter». Mannen ble truffet i hodet av et ståltau under innspoling av ståltauet med en arbeidsvinsj.

Rapporten identifiserer flere regelverksbrudd, deriblant manglende og mangelfulle barrierer som ellers kunne ha hindret den alvorlige hendelsen. En rekke bakenforliggende årsaker, både tekniske, organisatoriske og operasjonelle, har dermed bidratt til at ulykken kunne skje.

Andreas Wulff, direktør for ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt i Eni Norge, sier til Stavanger Aftenblad at de er i full gang med egen gransking – og at arbeidet med å styrke sikkerhetskulturen er i full gang.

Han vektlegger at Eni har opprettet et samarbeidsforum med arbeidstakerne, og at de opplever dialogen med fagforeningen som konstruktiv.

Wulff sier de jobber med å gi Ptil tilsvar innen fristen 17. januar.

Les også

Laveste oljepris på nær én måned

Les også

Petroleumstilsynet varsler tilsyn på Goliat

Les også

Produksjonen på Goliat stanset

Publisert:

Her kan du lese mer om