Storebrand-sjefen om fossilselskaper: – Er en del av fremtiden

Storebrand opplever økt etterspørsel etter fossilfrie fond, men vil også hjelpe fossilselskaper med å omstille. – De selskapene som er fossile i dag, er en del av fremtiden, sier konsernsjefen.

STOR ETTERSPØRSEL: Storebrands konsernsjef Odd Arild Grefstad opplever større etterspørsel etter fossilfrie fond, særlig i Sverige.
Publisert: Publisert:

Storebrands konsernsjef Odd Arild Grefstad er glad for at bærekraft og omstilling igjen er et viktig tema på NHOs årskonferanse, en viktig årlig samling for toppene i næringslivet.

– Vi gikk litt feil retning i fjor, nå må vi redusere klimagassutslippene med åtte prosent hvert år, det må hele verden gjøre. Det vil føre til en ganske stor omstilling i næringslivet og samfunnet totalt sett, sier Grefstad til E24.

Storebrand-sjefen påpeker at folks syn på bærekraft er i endring, og at kundene etterspør fossilfrie investeringer i mye større grad enn før - særlig i Sverige.

– Hvis du ser på Storebrands totale fond så er en tredjedel av fondene våre nå fullstendig fossilfrie. Det kommer veldig mye av en kundeetterspørsel. Vi ser ikke minst at i Sverige, så krever kundene nå at det er fossilfrie investeringer, legger han til.

Vil hjelpe fossilselskapene

Dermed er det fortsatt fossile investeringer i to tredjedeler av fondene Storebrand tilbyr.

Men investorer må ikke nødvendigvis kvitte seg med alle fossilselskaper for å bidra til det grønne skiftet, påpeker konsernsjefen.

– Vi tror jo at også de selskapene som er fossile i dag, er en del av fremtiden. Hvis ikke de store bedriftene med den kompetansen, kapasiteten og økonomien som ligger der, gjør de nødvendige endringene, så vil vi ikke klare den omstillingen samfunnet skal gjøre, sier Grefstad.

– Vi ønsker å være en pådriver og være med bedriften i den endringen. Det er ikke bedre om vi selger oss ut til noen som ikke bryr seg om den forvandlingen, det tror vi er dårligere bærekraft totalt sett, legger han til.

– Selskaper som Equinor merker tydeligvis presset, enten det er fra politikere eller investorer. Equinor varslet denne uken store grep hvor de skal investere 50 milliarder i elektrifisering?

– Det er ti prosent av Norges utslipp, så det er klart det er kraftfulle grep som gjøres, både på den siden men også med å endre energimiksen over tid i selskaper som Equinor, sier Grefstad.

– Vi vil være med og være en pådriver i den utviklingen fremover, legger han til.

Håper på handling

Temaet for NHOs årskonferanse er «Neste trekk», og Grefstads oppfattelse er at verden har bestemt seg for hvilken retning den skal, 1,5-gradersmålet fra Paris ligger der, de 17 bærekraftsmålene ligger der.

– Har dette sunket inn i næringslivet?

– Det er det jeg håper at også dagen i dag skal være med å bidra til. Det er ikke snakk om det skjer eller ikke skjer, det er spørsmål om når det skjer, sier han.

Storebrand er en av Norges største kapitalforvaltere med 800 milliarder under forvaltning, og Grefstad mener bærekraftige investeringer er det området hvor selskapet kan ha størst påvirkning.

For mange finansaktører startet arbeidet med bærekraft med utelukkelser og hva de ikke skulle investere i. Nå er det ifølge Grefstad mye mer snakk om hvordan man skal investere for å sikre en bærekraftig fremtid.

– Det kanskje virkelig nye er hvordan kapitaleiere i hele verden nå finner sammen, lager en felles agenda, setter makt bak kravene sine til tilpasning og endring for å bevare verdiene i bedriftene, sier han.

– Litt av dilemmaet er hvordan man gjør påvirkningsarbeidet sammen med andre opp imot eventuelt å utelukke. For det er klart, vil ikke bedriften endre seg eller ikke er i stand til å gjøre det, så vil det fort være en utelukkelse. Men det er siste utvei, kanskje mer enn det var før, legger Grefstad til.

Les også

Solberg: Styrt avvikling av oljenæringen er en dårlig idé

Publisert: