PGS-styreleder avfeier konkurrentens bud: – Vi bruker ikke noe mer tid på dette nå

Styreleder Walter Qvam i PGS lukker døren for konkurrenten TGS’ milliardbud på selskapets seismikkbibliotek. Samtidig tror ikke styrelederen at utfordringene for bransjen og behovet for konsolidering er over.

Walter Qvam, styreleder i seismikkselskapet PGS. Arkivbilde.
Publisert: Publisert:

– Jeg er veldig trygg på konklusjonen som et samlet styret har kommet til. Vi mener biblioteket er vesentlig mer verdt for PGS enn det tilbudet som ble gitt, sier Walter Qvam, styreleder i seismikkselskapet PGS.

Den siste halvannen uken ble plutselig svært hektisk for Qvam, resten av styret og ledelsen i PGS, samt rådgiverne deres.

I en børsmelding den 6. august klokken 22:00 på kvelden kom nemlig nyheten som lyn fra klar himmel: Konkurrenten TGS ville kjøpe hele multiklientbiblioteket for 600 millioner dollar – tilsvarende 5,4 milliarder kroner.

Den 13. august kom svaret fra PGS-styret: Svaret var nei.

– Dere ble ikke kontaktet på noen som helst måte i forkant av at budet ble presentert i en børsmelding?

– Nei, sier Qvam.

Qvam, som frem til juni 2016 var konsernsjef i Kongsberg Gruppen, har hatt en rekke sentrale verv i norsk næringsliv. Han har sittet i PGS-styret siden 2013 og har vært styreleder siden 2016.

Les på E24+

Børskommentar: Derfor bør PGS-aksjonærene håpe på nye forhandlinger med konkurrenten

– Ikke et godt utgangspunkt for en god dialog

– Hva tenker du om fremgangsmåten, er den fiendtlig?

– Jeg har ikke noe behov for å kommentere den spesifikt, men generelt sett er jo både timingen og fremgangsmåten ikke et godt utgangspunkt for en god dialog, hvis det er det man ønsker, sier Qvam.

Han understreker at det uansett fremgangsmåte er «fakta i tilbudet som teller»:

– Og dette har styret, sammen med ledelsen og selskapets rådgivere, altså har gjort en grundig vurdering av og kommet til den konklusjonen vi har, sier Qvam.

– Vil dere prioritere å bruke noe mer tid på TGS og deres tilbud, eller er fokuset deres på refinansiering og resten av virksomheten til PGS?

– Vi bruker ikke noe mer tid på dette nå, sier Qvam om TGS-budet.

Den 14. august, dagen etter at PGS-styret avviste budet, kom det en ny børsmelding fra TGS.

– Vi mener en konsolidering og videre partnerskap mellom våre to selskap bærer med seg en sterk industriell logikk og vi har sett bred støtte for dette etter uttalelsen vår, uttalte TGS-sjef Kristian Johansen i meldingen og fortsatte:

– Vi er skuffet over den manglende viljen hos PGS-styret og -ledelsen til å gå inn i diskusjoner.

I meldingen sier ikke selskapet noe spesifikt om hva de eventuelt vil gjøre videre med PGS. Johansen la imidlertid til at TGS jobber videre med strategien og «videre konsolidering».

Bakgrunn:

Les også

TGS vil kjøpe seismikkdata fra PGS for 5,4 mrd.

Les også

Analytiker mener milliardbud legger press på PGS

Les også

PGS-styret sier nei til milliardbud fra TGS

Les også

TGS-sjefen om avslått milliardbud: – Vi er skuffet

Ville «sikre PGS likviditet»

Seismikkselskap har tradisjonelt to hovedvirksomheter:

  • Kontraktsseismikk – der det skytes seismikk og hentes inn data som analyseres på oppdrag fra et eller en gruppe olje- og gasselskap
  • Multiklient – der seismikkselskapet på egen regning eller med medfinansiering henter inn seismikk, analyserer dataene og bygger opp et bibliotek. Her selges i utgangspunktet seismikkdata til de som måtte ønske det.

Det er altså sistnevnte – databiblioteket – som TGS ville kjøpe. I tillegg til pengene varslet TGS, som ikke eier noen seismikkskip selv, at de ville inngå en avtale der PGS-skipene fikk fortrinnsrett når ny seismikk skal hentes inn.

Budet kom samtidig som hele olje- og leverandørindustrien er under hardt press om dagen. Dette rammer også seismikkselskapene hardt siden oljeselskapene har kuttet kraftig i pengebruken sin.

PGS var under press allerede før corona og hentet inn frisk kapital i januar. Nå jobbes det videre med refinansieringen av selskapet. Flere av PGS-skipene er i opplag, et er solgt og totalt er nå fem aktive.

Les også

PGS har fått over 116 mill. i kontantstøtte fra staten

– Stor verdi

Ifølge TGS var det en rekke fordeler med budet.

For det første mener TGS budet «verdsetter multiklientbiblioteket over den fulle bokførte verdien» i PGS-regnskapet. For det andre påpekte TGS at tilbudet ville «sikre PGS likviditet til å nedbetale» kredittfasiliteten på 135 millioner dollar som forfaller i september.

Mens TGS tilbød å betale 600 millioner for biblioteket er det bokført til 648 millioner dollar i PGS-regnskapet per andre kvartal – hvorav 242 millioner dollar er for innhentet seismikk og 406 millioner for seismikk under innhenting.

Et salg ville imidlertid isolert sett redusert gjeldsbelastningen til PGS betraktelig, fra 890 millioner dollar i netto rentebærende gjeld per utgangen av juni til 290 millioner dollar.

– Kan PGS selge biblioteket sitt i det hele tatt, eller ville man da blitt stående igjen med et selskap som ikke er bærekraftig finansielt?

– Det vil jeg ikke kommentere, men jeg tror ikke konsolideringen i seismikk er ferdig. Den konsolideringen kan sikkert skje i mange former, men jeg tror de fleste er enige om at dette er en industri som fortsatt vil endre seg, også strukturelt, sier Qvam.

Han sier at «biblioteket er en veldig viktig del av virksomheten til PGS».

– Et seismikkselskap består av mange ting og biblioteket er åpenbart en veldig viktig del av det – det består av mange år med videreutvikling av data som har stor verdi for kundene og de som forvalter de dataene, sier Qvam og fortsetter:

– Vi er veldig sikre på at den integrerte modellen, der vi både henter inn nye data i kontraktsmarkedet og samtidig er aktive i multiklientmarkedet, er riktig for PGS.

Les også

PGS vil spare samlet 1,86 mrd. kroner årlig

Må lande finansiering

Nå skal Qvam, styret og ledelsen i selskapet bruke tiden på å lande en finansieringspakke for selskapet.

– Mente bankene deres at budet fra TGS ikke var godt nok siden dere takket nei?

– Vi har vært åpne på at vi i en periode har vært i dialog med våre kreditorer. Jeg oppfatter den dialogen som god og den pågår uavhengig av dette, sier Qvam.

– Jeg kan ikke gå inn på hva enkeltkreditorer måtte mene, men dette er en sammensatt diskusjon og vi har gjort en totalvurdering, fortsetter han.

Ifølge styrelederen diskuterer man både gjeld, tidspunkt for forfall, hvordan selskapet drives og det langsiktige inntjeningspotensialet.

– Klarer dere å finne en løsning på gjeldsforfallet på 135 millioner dollar i september?

– Vi jobber med en klar ambisjon om at vi skal få dette til, sier Qvam.

Les på E24+

Irene Waage Basili bygget letegigant fra Bergen. En krise som denne har hun aldri opplevd før.

Publisert: