Listhaug om kraft-samarbeid: – Ført oss ut i store problemer

Norge må ta mer kontroll over kraftsituasjonen, mener Sylvi Listhaug. – Vi kan ikke overlate energipolitikken til Tyskland og EU.

Frp-leder, Sylvi Listhaug, mener Norge bør avstå fra ytterligere europeisk kraftsamarbeid.
Publisert: Publisert:

– Vi må ta styringen selv, ikke gi den fra oss, sier partilederen.

Til helgen skal Listhaug og Fremskrittspartiet avholde sitt landsmøte. Der håper partilederen at de fremmøtte stemmer for resolusjonen om å sikre Norge full suverenitet over norske energiressurser, som de sier selv.

Hvis ikke kan det tvinge store bedrifter ut av landet, frykter hun.

– Billig kraft er en av hovedgrunnene til at vi tiltrekker oss industri. Vi har store bedrifter, som trenger mye kraft, og som på grunn av vår billige kraft har etablert seg her, forteller Listhaug til Aftenbladet.

Enda dyrere vinter?

Utviklingen de siste årene har gitt en uforutsigbar kraftsituasjon i Europa, heter det i resolusjonen, som ventes vedtatt. Resultatet har vært høye strømpriser og medfølgende utfordringer for folk og næringsliv.

Norge bør derfor ikke fortsette integreringen i det europeiske energimarkedet.

– Vi kan ikke overlate styringen til EU. Derfor skal vi ha full suverenitet over naturressursene, sier hun.

– Men dere ønsker ikke å trekke dere ut av eksisterende samarbeid?

– Vi bør forhandle med land vi har avtaler med, og forsøke å endre det slik at vi kan stanse eksporten i krevende tider.

– Da er vannstanden i magasinene viktige. Nå kjøres disse veldig ned. Blir det en tørr sommer har vi et kjempeproblem. Da får vi enda høyere priser neste vinter, advarer Listhaug.

Lave magasiner og en tørr sommer kan føre til en enda dyrere vinter, mener hun.

«Norge bør fremstå som en oase av rimelig energi», står det i resolusjonen. Det gjør vi ikke så lenge vi lar land som Tyskland styre norsk energipolitikk, påstår partilederen.

– Tysklands mangeårige og feilslåtte energipolitikk har rammet oss, mener hun.

Peker på Tyskland

Listhaug reagerer på at landet har bygget ned sine kjernekraftverk og kullkraftverk, bare for å erstatte dem med uforutsigbare kraftkilder, som vind og sol.

– Det er isolert sett veldig positivt, men det forutsetter at det er vind og sol.

– De har gjort seg mer avhengig av russisk gass, som er en av hovedgrunnene til de høye europeiske prisene. Dette til tross for sterke advarsler og protester, fra blant annet amerikanere, forteller hun.

Derfor mener hun at Norge bør kunne holde tilbake på kraften, om det er formålstjenlig.

– Er det Tyskland sin feil at norske strømkunder har hatt en høy regning den siste tiden?

– Det er en stor del av grunnen.

– Historisk har det nordiske kraftsamarbeidet vært bra, for så vidt også det europeiske. Det som har endret seg er blant annet Tyskland, som har ført en totalt uansvarlig energipolitikk, som en del av klimapolitikken, legger hun til.

Derfor bør Norge holde seg unna videre europeisk kraftsamarbeid. Det koster mer enn det smaker, hevder hun.

På vegne av norske strømkunder kan vi ikke overlate energipolitikken til Tyskland og EU, når vi ser at det har ført oss ut i store problemer.

Listhaug stenger likevel ikke døren for videre europeisk samarbeid. Hun lover at Norge vil stille opp med gasseksport til et kontinent som nå skal gjøre seg uavhengig sin største gasseksportør – Russland.

– Hadde Frp fått bestemme skulle vi levert enda mer. Vi er også innforstått med at vi bør eksportere strøm når vi har mulighetene til det. Men det skal ikke føre til høye priser her i landet, sier Listhaug til Aftenbladet.

Publisert: