Politisk kamp mellom Sp og Ap om innstramminger i bemanningsbransjen

Senterpartiet vil avvikle bemanningsbransjen i sin nåværende form til fordel for vikarbyråer. Så langt vil imidlertid ikke Ap gå.

Både Sp og Sp er klare for å gjøre store endringer i bemanningsbransjen. Spørsmålet er hvor langt Ap er villig til å gå.
Publisert:

Det er politisk flertall for store innstramminger i bemanningsbransjen og bruk av innleid arbeidskraft. I tillegg til Senterpartiet har Rødt og SV vært klare på at endringer må til. Spørsmålet er hvor langt og hvor konkret Arbeiderpartiet er villig til å strekke seg under regjeringsforhandlingene med Sp.

– Vi klarte å påføre Erna Solberg hennes største politiske nederlag da vi strammet inn arbeidsmiljøloven og begrenset adgangen til innleie og fikk vekk NHO handel og service sin ansettelseskontrakt; fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag. Nå må vi videre. Vi er helt nødt til å få et mer velorganisert arbeidsliv. Det er forutsetningen for et trygt familieliv, sier Senterpartiets Per Olaf Lundteigen til Aftenbladet.

Les også

Ståle Kyllingstad: – Norsk industri er helt avhengig av bemanningsbransjen

Inn med vikarbyrå?

Lundteigen sier Senterpartiet vil gå fra bemanningsbyråer til vikarbyråer med faste ansatte. Vikarbyråene kan også stå for formidling av arbeidskraft mellom bedrifter som trenger det og arbeidssøkere.

– Paragaf 14.12.2 (se fakta) i arbeidsmiljøloven må vekk. Den har vært bemanningsbransjens låvedør for å erstatte fast ansatte med innleide. Vi vil også begrense bruken av paragraf 14.12.1 til bare å gjelde konkrete vikariater som i paragraf 14 – 9 – 2b, sier Lundteigen.

Både SV og Rødt har tatt til orde for avvikling av bemanningsbransjen i sin nåværende form. De vil ha innleie mellom produksjonsbedrifter og offentlig formidling av arbeidskraft.

– Det er på tide å lytte til kravet fra flertallet i LO om å avvikle bemanningsbransjen og rydde opp i norsk arbeidsliv. Da er det ikke nok med vage formuleringer som reelt sett er en videreføring av dagens praksis. Vi må se virkelige endringer, sier SVs Ingrid Fiskaa, nyvalgt stortingsrepresentant fra Rogaland.

Torstein Tvedt Solberg og Ap vil ha klar endringer i bemanningsbransjen.
Les på E24+

Innleid på Rosenberg: – Den verste jobben jeg har hatt

Vil forby rene utleievirksomheter

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg påpeker at han ikke er med i forhandlingene som nå pågår mellom Ap og Sp om ny regjeringsplattform, hvor bemanningsbransjen også er tema. Men han er klar på at Ap er tilhenger av innstramminger.

– Vi ser i Rogaland at den type innleie fortrenger faste ansettelser, øker risikoen for å bli utsatt for dårlige arbeidsvilkår, og det går spesielt utover de unge som må se langt etter fast jobb. Unge sitt første møte med arbeidslivet må være under ordna forhold, sier Torstein Tvedt Solberg.

– Er dere enige med Sp og Lundteigen på dette feltet?

– For oss er det viktigste å få slutt på bestemmelsen i arbeidsmiljøloven paragraf 14-9 andre ledd bokstav a (se fakta), som åpner for at arbeidsgiver har adgang til å benytte innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» , uten at det foreligger avtale med tillitsvalgte. Det er her hovedproblemet med omgåelse av regelverket ligger i dag. Så jeg har stor tro på at vi kan bli enige med Sp om de grepene som er nødvendig for å rydde opp i bemmaningsbransjen, sier Torstein Tvedt Solberg.

Ingrid Fiskaa i SV sier hun er skeptisk til Aps standpunkt i partiprogrammet om bare å forby bemanningsbransjen der det fortrenger faste tilsette. Dette tror hun ikke vil fungere i praksis.

– Vi trenger derfor en tydelig formulering om dette i plattformen til den nye regjeringen og i lovverket som er i tråd med de som har skoa på. SV er derfor helt tydelige på at vi må endre formuleringene i arbeidsmarkedsloven til at: «Virksomheter med formål om å drive utleie av arbeidskraft, er ikke tillatt».

Les også

Ståle Kyllingstad: – Norsk industri er helt avhengig av bemanningsbransjen

Overgangsperiode

Per Olaf Lundteigen i Sp er forberedt på at det vil være nødvendig med en overgangsperiode for å få de stor endringene på plass. Samtidig sier han at det parallelt med endringene må skje en langt større satsing på fagarbeideren i Norge.

– Det er jo nettopp i vakuumet av manglende satsing på fagarbeidere at bemanningsbransjen har vokst seg store, blant annet på verftene langs kysten. Folk på Stortinget må heie fram de praktiske fagarbeiderne som har en svært viktig rolle for å drive det norske samfunnet. Da må dette også vise igjen med bedre lønnsvilkår og bedre arbeidsforhold.

– Kan Sp få gjennomslag for ønskede endringer her?

– Dette får vi gjennomslag for hvis det blir et sterkere samspill mellom folkevalgte og aktive fagforeninger.

I et felles opprop i Fri Fagbevegelse krever nå 22 tillitsvalgte i Fellesforbundet at Arbeiderpartiet og partier som SV, SP og Rødt leverer konkrete innstramminger og krever at bemanningsbransjen i sin nåværende form avvikles ved blant annet å forby virksomheter som har som formål å drive utleie.

Les også

Tillitsvalgt: – Det skjer lønnstyveri fra oljearbeidere

Fellesforbundets leder Jørn Eggum

Forventer nulltoleranse

Fellesforbundets leder Jørn Eggum forventer at den nye regjeringen har nulltoleranse for uønsket løsarbeid og begrenser rollen bemanningsbransjen har i det norske arbeidslivet.

– Vi i Fellesforbundet er lei av høyresidens festtaler om den norske modellen. Nå trenger vi en politikk som tar situasjonen på alvor. Regelverket må strammes opp for å hindre misbruk av innleie, sier Eggum til Aftenbladet.

Der innleie er nødvendig er Eggum tydelig på at forskriftsadgangen i arbeidsmiljøloven om forbud mot innleie fra bemanningsforetak tas i bruk.

– Vi forventer en politikk som sikrer folk helse og faste stillinger, og som bygger opp under det seriøse og organiserte arbeidslivet, sier Eggum.

Publisert: